Y 5 Rysáit Cacen Iach hyn Yw’r Ffordd Orau I Fwynhau Pwdin Heb Euogrwydd

Pan fyddwn ni’n meddwl am gacen, rydyn ni’n meddwl am haenau hufenog, siocled yn diferu, chwistrellau, a blas melys, trwchus sy’n teimlo fel nefoedd. Ac yn anffodus, dyma hefyd pam mae’r rhai ar ddeiet yn aml yn cadw’n glir o gacen. Er bod llawer ohonom yn cysylltu cacennau â rhywbeth afiach, nid yw hynny’n wir bob amser. Gall un bob amser gyfnewid cynhwysion a gwneud cacen iach, heb euogrwydd! Do, clywsoch chi ni! Rydyn ni nawr yn gwybod nad yw cacen iach yn swnio mor flasus â’n cacennau arferol, ond ymddiriedwch ni, byddwch chi’n rhyfeddu at y ryseitiau sydd gennym ni ar eich cyfer chi. Felly p’un a ydych ar ddeiet neu’n ceisio colli pwysau, ni fydd y ryseitiau cacennau hyn yn torri’ch trefn arferol. Cymerwch olwg ar y ryseitiau isod:

(Darllenwch hefyd: Arhoswch, beth? Mae fideo firaol Snake Cacen wedi synnu’r Rhyngrwyd)

Dyma 5 rysáit cacen heb euogrwydd

1. Cacen Ragi Siocled (Ein hargymhelliad)

Rydyn ni fel arfer yn gwneud popeth yn iach gan ddefnyddio ragi, ac mae’r gacen hon yn ychwanegiad newydd i’ch bwydlen! Mae’r amrywiad hwn yr un mor flasus ond iach, sydd hefyd yn barod yn gyflym, yn cael ei wneud gan ddefnyddio blawd ragi mewn rysáit cacen siocled nodweddiadol. Mae’n rhaid i chi roi cynnig ar y rysáit hwn!

2. Pastai Pwmpen Blawd Ceirch

Ydych chi erioed wedi dod ar draws pwdin sy’n llawn buddion iechyd? Mae blawd ceirch a phwmpen yn cyfuno i greu pryd cysurus sy’n llawn blas a buddion maeth. Mwynhewch y danteithfwyd hwn heb deimlo’n euog.

Pastai Blawd Ceirch Pwmpen

3. Cacen Atta

Dim ond rysáit cacen 30 munud syml yw’r gacen atta hon. Mae’r rysáit cacen flawd hon yn bopeth y dylai rysáit cacen fod: blasus, syml, cyflym a heb wyau. Mae daioni rhesins, pecans, a siwgr brown yn gyffredin yn y gacen hon.

Cacen wy atta

4. cacen Dyddiad

Un o’r ryseitiau cacennau symlaf sydd ar gael yw cacen ddêt. Defnyddir cydrannau syml sy’n gyffredin yn ein ceginau i wneud y gacen flasus. Gellir gwneud y gacen heb siwgr a dal i fod yn flasus.

(Darllenwch hefyd: Athrylith neu Ryfedd? Mae’r Gacen Kaju Katli hon Wedi Wneud y Rhyngrwyd – A Fyddech Chi’n Rhoi Cynnig Arni?)

Teisen wenith gyfan gyda dyddiadau

5. Cacen banana

Mae blawd amlbwrpas a siwgr wedi’i brosesu wedi’u hepgor yn y Gacen Banana Siocled hon sy’n rhydd o wyau, sy’n llawn maetholion. Ond peidiwch â phoeni, mae’n flasus, melys a melys, yn union sut rydych chi am i’ch cacen fod.

Felly, beth ydych chi’n aros amdano? Paratowch y ryseitiau cacennau blasus hyn a dywedwch wrthym sut rydych chi’n hoffi eu blas!

Leave a Comment

Your email address will not be published.