Y 6 Prosesydd Bwyd Gorau A Fydd Yn Torri, Yn Sleisio, ac yn Dis fel Breuddwyd

Yn Lifehacker, rydyn ni’n dewis ac yn ysgrifennu’n annibynnol am bethau rydyn ni’n eu caru ac yn meddwl y byddwch chi hefyd. Mae gennym bartneriaethau cyswllt a hysbysebu, sy’n golygu y gallwn gasglu cyfran o werthiannau neu iawndal arall o ddolenni ar y dudalen hon. Gyda llaw, mae’r prisiau’n gywir ac mae’r eitemau mewn stoc ar adeg cyhoeddi.

Os yw glaw trwm wedi bod yn sownd gartref yn troi eich bawd drwy’r dydd, efallai ei bod hi’n bryd dechrau chwilio am hobi dros dro. tra rydym mewn gwirionedd ceisio i feithrin ein hochrau artistig gyda phaent ymwybyddiaeth ofalgar a lliw, coginio ac ymdrech newydd i wneud rhai prydau gaeaf yn ystod yr wythnos a’n gwnaeth ni allan o’n rhigol. O gaserolau i gawl i lasagna i tacos, mae byd o ryseitiau yn aros i gael eu chwipio, pob un ohonynt wedi’u gwneud yn hawdd gyda’n hoff declyn gaeaf newydd: y prosesydd bwyd dibynadwy.

Os ydych chi yma oherwydd eich bod chi’n chwilio am un y tymor glawog hwn, mae’n ddoeth dechrau gydag ychydig o ystyriaethau, fel beth mewn gwirionedd angen allan o’ch peiriant? Mae hyn yn cynnwys pethau fel gallu. Er enghraifft, a oes gennych chi deulu mawr? A fyddwch chi’n coginio mewn swmp fel y gallwch chi ei rewi? Bydd hyn yn pennu maint yr hyn y byddwch yn chwilio amdano. Rhai ffactorau ychwanegol i’w hystyried yw a ydych chi eisiau prosesydd bwyd sydd â thunnell o nodweddion ychwanegol, fel llafnau ymgyfnewidiol, swyddogaeth torri a deisio, galluoedd asio, neu ddim ond model plaen a syml.

Gyda’r ystyriaethau hyn mewn golwg, aethom ymlaen a chrynhoi chwech o’r proseswyr bwyd gorau yn Awstralia i sicrhau, pan fyddwch yn buddsoddi yn y gaeaf cynhesach hwn, eich bod yn gwneud pethau’n iawn.

Y proseswyr bwyd gorau yn Awstralia

Prosesydd Bwyd 7-Cwpan KitchenAid

I ddechreuwyr a defnyddwyr profiadol fel ei gilydd, mae’r prosesydd bwyd KitchenAid hwn yn freuddwyd i’w defnyddio. Gyda 300 wat, canister atal gollyngiadau un clic, a dyluniad cryno, hawdd ei storio, mae’r babi hwn ar gyfer y rhai sy’n hoffi sain opsiwn syml sy’n gwneud y gwaith. Mae hefyd yn dod â thri opsiwn cyflymder y gallwch chi eu haddasu i beth bynnag rydych chi’n ei goginio ar y pryd, boed yn smwddi, cawl neu unrhyw beth arall gyda’ch gilydd.

Ble i brynu: eBay trwy siop swyddogol KitchenAid ($198.55 gyda’r cod ‘BRANDS5OFF’, fel arfer $299), Amazon ($396.24)

Prosesydd Bwyd Ninja

prosesydd bwyd gorau Awstralia

Gyda dros 4,000 o adolygiadau cadarnhaol a sgôr o 4.7 allan o bump i’w brofi, mae’r prosesydd bwyd Ninja hwn wedi’i ddisgrifio fel un sydd â llafnau miniog iawn, mecanwaith cloi solet, 850 wat (sy’n ei wneud yn llawer mwy pwerus na’r KitchenAid), sef 2.1L cynhwysedd, pedwar lleoliad prosesu bwyd craff wrth gyffwrdd botwm, a llawer mwy, gan gynnwys llafn torri, offeryn tylino, a disg gratio. Felly er ei fod yn dal i fod ar ochr fwy sylfaenol a syml y cynllun opsiynau prosesydd bwyd, mae’n cyflawni’r gwaith, ac yn dda.

Ble i brynu: eBay trwy siop swyddogol Bing Lee ($129 gyda’r cod ‘NSHOGA’, $139 fel arfer), Amazon ($186.89)

Compact Casgliad Dyddiol Philips

Y 6 Prosesydd Bwyd Gorau A Fydd Yn Torri, Yn Sleisio, ac yn Dis fel Breuddwyd

Gyda’i fodur pwerus 700-wat ar gyfer prosesu diymdrech a pharatoi’n gyflym, mae bod yn berchen ar un o’r proseswyr bwyd Philips hyn yn golygu mai dim ond ychydig iawn o rag-dorri sydd angen i chi ei wneud i gyflawni’r swydd, sy’n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n hoffi paratoi eu prydau bwyd. . awtobeilot.

O ran gosodiadau, mae’r babi hwn hefyd yn rhoi hwb i bethau gyda dros 16 o nodweddion gwahanol, sy’n golygu nad oes cyfyngiad ar yr hyn y gall ei wneud. Meddyliwch: tylinwch, chwisgwch, rhwygwch, sleisiwch, a mwy. Rydych chi hefyd yn cael cynhwysedd 1.5L ar gyfer y ryseitiau cawl swmp hynny a fydd yn para ichi gydol y gaeaf.

Ble i brynu: eBay trwy’r siop Appliance Online swyddogol ($139 gyda’r cod ‘NSHOGA’, fel arfer $149), Amazon ($199.99)

Amlbrosesydd pelydr yr haul

prosesydd bwyd gorau Awstralia

Yn ogystal ag edrych yn bert (dewch ymlaen, edrychwch pa mor giwt a chwaethus y mae’n edrych), mae’r babi hwn yn cynnig 14 defnydd, o bethau syml fel torri a gratio i swyddogaethau mwy cymhleth fel torri ac emylsio. Gyda phowlen gymysgu 2-litr, 800-wat, mae hefyd yn bwerus o ran gallu a phwer.

Ble i brynu: eBay trwy siop swyddogol Bing Lee ($135 gyda’r cod ‘SNSHOGA’, $145 fel arfer), Amazon ($139, fel arfer $159)

Prosesydd Bwyd Pro Cuisinart Mini-Prep

Y 6 Prosesydd Bwyd Gorau A Fydd Yn Torri, Yn Sleisio, ac yn Dis fel Breuddwyd

Os ydych chi’n gartref un person neu os oes gennych chi fflat bach heb lawer o le storio, nid yw’n werth prynu rhywbeth enfawr. Dyna lle mae’r mini Cuisinart hwn yn dod i mewn. Gyda bowlen 900l, mae’r babi hwn tua hanner maint prosesydd bwyd rheolaidd ac mae’n ddelfrydol ar gyfer torri winwns (dagrau, dim mwy!), piwrî bwyd babi neu greu dognau llai o saws. a dresin salad.

Nawr, dim ond oherwydd ei fod yn fach, peidiwch â diystyru ei alluoedd. Pam? Gall y peiriant torri bwyd bach hwn hefyd dorri a malu. Y rhan orau yw bod ganddo hefyd bowlen sy’n ddiogel i beiriant golchi llestri sy’n lleihau rhywfaint o’r boen sy’n gysylltiedig â glanhau’ch prosesydd.

Ble i brynu: eBay trwy siop swyddogol Peter’s of Kensington ($78 gyda’r cod ‘NSHOGA’, $119 fel arfer), Amazon ($117.82)

Breville Prosesydd Bwyd The Kitchen Wizz

prosesydd bwyd gorau Awstralia

Ar ben arall y sbectrwm, os ydych chi’n torri pethau trwm, mae’r prosesydd bwyd Breville ‘Wizz’ hwn yn byw i’w enw, gyda 1000 wat. Mae hyn yn golygu y gallwch chi daflu llysiau cyfan heb eu torri, yn ogystal â chigoedd a mwy gan wybod bod gan y teclyn hwn y pŵer i wneud y gwaith. Mae ganddo hefyd gapasiti o 11 cwpan ar gyfer bwydydd sych a chynhwysedd wyth cwpan ar gyfer hylifau, felly ie, bydd eich cymysgedd stiw a chawl yn ffitio’n iawn. Diolch yn ddiweddarach.

Ble i Brynu: Dal ($228), Amazon ($379, $438.90 fel arfer)

Nawr eich bod wedi rhestru ein rhestr o’r proseswyr bwyd gorau yn Awstralia, mae’n bryd mynd draw i’n hoff gegin gaeaf nesaf sy’n hanfodol: poptai araf!

Leave a Comment

Your email address will not be published.