Y 7 Llyfr Coginio Salad Gorau: Llysiau, Grawn a Mwy

Rydyn ni’n cynnwys cynhyrchion rydyn ni’n meddwl sy’n ddefnyddiol i’n darllenwyr. Os prynwch trwy ddolenni ar y dudalen hon, efallai y byddwn yn ennill comisiwn bach. Dyma ein proses.

Oes gennych chi amser caled yn paratoi saladau gwych? Gall y llyfrau coginio hyn sy’n canolbwyntio ar salad helpu i wneud saladau’n gyffrous eto.

Rhwng cadwyni achlysurol cyflym iach fel Sweetgreen ac ailddyfeisio unigryw’r cogyddion gorau, mae saladau wedi dod yn bell yn y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, o ran llyfrau coginio a ryseitiau, maent yn dal i ymddangos fel ymgeisydd annhebygol i chwilio amdano. Wedi’r cyfan, mae salad yn eithaf hawdd i’w wneud: rydych chi’n cymysgu criw o lysiau gyda’i gilydd, iawn?

Ond os ydych chi erioed wedi mynd i banig wrth siopa am salad wedi’i deilwra, wedi dechrau pwyntio at gynhwysion ar hap ar y bar salad, ac wedi cael trafferth gyda chymysgedd rhyfedd nad yw’n ymddangos yn ffitio o gwbl, yna rydych chi’n gwybod pa mor anodd ydyw. gall fod yn rhoi powlen fawr at ei gilydd.

Dyna lle mae’r llyfrau coginio gwych hyn yn dod i mewn. Nid yn unig y maent yn ymdrin â hanfodion prynu a pharatoi llysiau, maent i gyd yn awgrymu ffyrdd diddorol o gyfuno blasau newydd, cyfuno gweadau, ac yn olaf, rhowch gynnig ar y cynhyrchion wedi’u prosesu yr ydych wedi bod yn edrych arnynt yn y gorffennol. Marchnad y Ffermwyr. P’un a ydych chi’n hoff o salad neu’n dal i geisio darganfod beth sydd o’i le gyda thomatos ceirios, bydd y llyfrau coginio salad iach datblygedig hyn yn newid y ffordd rydych chi’n mynd at lysiau.

Edrychwch ar ein canllaw eithaf i saladau am ragor o awgrymiadau a’r safle hwn o’r llysiau mwyaf maethlon. Ac os nad oes marchnad ffermwyr gerllaw, edrychwch ar rai gwasanaethau dosbarthu cynnyrch ar-lein hefyd.

Mae’r llyfr hwn yn ymwneud â gwthio terfynau salad ac ymgorffori athroniaeth lysiau i fywyd bob dydd. Yn y maniffesto agoriadol, mae Rosen, a lansiodd y bar salad poblogaidd yn New York’s City Bakery, yn ymchwilio i hanfodion salad da ac yn awgrymu rhai styffylau ac offer pantri. Oddi yno, mae’r ryseitiau’n cael eu rhannu fesul tymor, gan ei gwneud hi’n haws canolbwyntio ar yr hyn sydd yn y tymor pan fyddwch chi eisiau bwyta. Bydd cyfuniadau clyfar fel croen tofu gyda bresych a moron gwenith yr hydd mêl yn sbeis i’ch bocs bwyd, ac mae’r lluniau hardd yn rhoi digon o ysbrydoliaeth Instagram. Prynwch nawr

Ydych chi’n aml yn Google “Beth ddylwn i ei wneud i ginio?” Oeddech chi’n caru’r llyfrau fflip aml-banel hynny sy’n gadael ichi gymysgu a chyfateb pennau, torsos, a choesau gwahanol gymeriadau fel plentyn, gan greu tunnell o gyfuniadau newydd? Yna mae’r datganiad newydd hwn ar eich cyfer chi: Gyda dros ryseitiau 30 ym mhob un o’r tri chategori allweddol (dresinau, dresins a seiliau), gallwch greu miloedd o amrywiadau salad a chwarae roulette cinio am ysbrydoliaeth pan nad ydych chi’n bod. siwr beth i’w fwyta. Prynwch nawr

Yn rhannol o lyfr coginio a rhan o lyfr celf, mae llyfr coginio gwych y Sherman yn gwneud achos cymhellol dros pam y dylai salad fod yn bryd o fwyd llawen bob dydd, nid dim ond unwaith yr wythnos ar gyfer iechyd. Mae ryseitiau clyfar fel cêl a thro corbys ar bagna cauda, ​​dysgl radish watermelon ac ysgewyll gwanwyn ar gyfer brecinio, a hyd yn oed martini wedi’i ysbrydoli gan salad (gyda fodca wedi’i drwytho â pherlysiau) yn hawdd i’w chwipio, ond yn ddigon soffistigedig ar gyfer partïon. Mae yna hefyd gyfweliadau byr gydag artistiaid, cogyddion, a cherddorion fel Alice Waters a Laurie Anderson, sy’n cynnig eu hoff ryseitiau salad eu hunain. Prynwch nawr

Fel y dywed yr is-deitl, y ffocws yma yw saladau gooey swmpus sy’n dal yn iach ac yn adfywiol. Mae hynny’n golygu digon o ryseitiau hygyrch gyda grawn, pasta, a chydrannau bara, ynghyd ag eraill sy’n tynnu sylw at broteinau fel bwyd môr a chig, i gyd trwy lens lliw planhigion. Mewn gwir ffasiwn “Food52”, mae awgrymiadau ar gyfer cogyddion cartref hefyd wedi’u gwasgaru drwyddi draw, gan gynnwys technegau syml i wella blas, fel perlysiau ffrio neu doddi caws ar gyfer dipiau. Prynwch nawr

Yn berffaith ar gyfer pobl sy’n casáu bwyd dros ben neu undonedd, mae Brennan’s Cookbook yn cynnig salad gwahanol ar gyfer pob dydd. Mae ryseitiau’n cael eu trefnu fesul mis, sy’n golygu bod cogyddion cartref hefyd yn cael canllaw integredig ar ba fathau o gynnyrch sydd yn eu tymor. Maent yn ddyfeisgar ond yn gwbl hygyrch ac yn hawdd i’w gwneud, yn amrywio o lysiau pur i bowlenni nwdls a grawn mwy swmpus, fel salad farro gyda dresin artisiog. Prynwch nawr

Yn wahanol i’r dadansoddiad tymhorol neu fwyd arferol, llysiau sy’n trefnu’r ryseitiau yma. Maent yn gorchuddio gwreiddiau a llysiau gwyrdd mwy cyfarwydd fel cêl, tatws, a phannas, yn ogystal â chynhwysion llai adnabyddus fel sunchoke a rutabaga. Ar gyfer pob un, mae Berens yn cynnig ychydig o dechnegau gwahanol i echdynnu a gwella’r blasau naturiol yn well. Mae beets yn cael eu stemio neu eu puro, er enghraifft, tra bod tomatos yn cael eu taflu i mewn i panzanella neu eu stwffio â chorbys. Felly, iawn, nid llyfr coginio salad yw’r llyfr hwn mewn gwirionedd. Ond mae’r ryseitiau di-salad (a nodiadau defnyddiol Berens ar amrywiadau) hefyd yn ddefnyddiol iawn i ddeall cyfuniadau blas a gwead. Prynwch nawr

Dyma lyfr coginio arall nad yw’n ymwneud yn llwyr â saladau. Ond os ydych chi’n chwilio am wyddoniadur llysiau cyflawn, “Six Seasons” yw’r un i chi (a dyna pam rydyn ni hefyd yn ei gynnwys ar ein rhestr o lyfrau coginio llawn llysiau). Fel cogydd a ffermwr, mae McFadden yn mynd at wraidd sut i gael y gorau o bob llysieuyn ar unrhyw adeg yn ei gylch bywyd, o amrwd a marineiddiedig i stemio, brwysio a rhostio. Mae mor fanwl fel bod yr haf wedi’i rannu’n dri thymor bach (gan hynny gyfanswm o chwech). Mae ryseitiau salad standout yn cynnwys salad betys gyda chnau pistasio a rhesins, a salad asbaragws amrwd wedi’i lwytho â briwsion bara, cnau Ffrengig a mintys. Prynwch nawr

Leave a Comment

Your email address will not be published.