Y Cynhwysyn Eidalaidd Hwn Yw’r Gyfrinach i Salad Pasta Giada De Laurentiis – SheKnows

Rydyn ni’n bwyta prydau pasta hufennog, cysurus trwy’r gaeaf, ond pan fydd tywydd y gaeaf yn pylu a’r haf yn cyrraedd… wel, rydyn ni’n bendant yn dal i fwyta pasta! Yn ffodus, salad pasta oer mewn gwirionedd yw un o’r prydau gorau ar gyfer diwrnodau poeth, ond os ydym yn bod yn onest, gall fynd ychydig yn ddiflas ar brydiau. Meddyliwch faint o saladau pasta rydych chi wedi’u bwyta yn eich bywyd a byddwch chi’n gweld beth rydyn ni’n ei olygu. Felly pan Giada De Laurentiis
rhannu ei gyfrinach Eidalaidd ar gyfer salad pasta, cawsom ein chwilfrydedd ar unwaith. Troi allan, y cyfan sydd ei angen yw cyfnewid pasta syml i newid eich salad pasta mewn ffordd hollol flasus.

stori gysylltiedig

Mae Martha Stewart newydd weddnewid y gacen had pabi lemwn glasurol ac mae’n berffaith ar gyfer potlucks, picnics a barbeciw.


Eich cyfrinach? Mae hi’n defnyddio fregola, pasta Sardinaidd wedi’i dostio
siâp tebyg i couscous perlog, yn eich salad pasta. Nid yn unig y mae’n ychwanegu dyfnder newydd o flas cnau at eich hoff rysáit salad pasta, mae ganddo hefyd siâp crwn boddhaol sy’n ddigon cadarn i eistedd yn yr oergell yn amsugno dresin salad pasta blasus heb fynd yn soeglyd.

Llun wedi'i lwytho'n ddiog

Trwy garedigrwydd Rustichella D’Abruzzo.

Er y gallwch chi weini fregola yn gynnes (dywed De Laurentiis ei fod yn aml yn cael ei weini mewn saws saffrwm neu gyda saws tomato syml), mae’n arbennig o flasus mewn saladau oer sydd fel arfer yn galw am basta, orzo, neu gwscws perlog.

Llun wedi'i lwytho'n ddiog

Trwy garedigrwydd Clarkson Potter.

Efallai na fyddwch yn gallu dod o hyd i fregola yn eich archfarchnad arferol, ond y newyddion da yw ei bod yn hawdd dod o hyd iddo ar-lein.

Codwch fag (neu becyn o ddau)
cyn i’r tywydd ddechrau mynd yn rhy boeth, a bydd eich pantri wedi’i stocio â’r cynhwysyn cyfrinachol i salad pasta Giada De Laurentiis perffaith.

Llun wedi'i lwytho'n ddiog

Trwy garedigrwydd San Giuliano.

Ychwanegwch dresin, eich hoff lawntiau, a pherlysiau ffres, ac mae gennych chi un o’r prydau haf mwyaf adfywiol y gallwch chi eu dychmygu.

Chwilio am fwy o ryseitiau haf? Mae gan Giada De Laurentiis lawer:

Gweler: Sut i Wneud Rholiau Lasagna Stuffed Giada De Laurentiis

Leave a Comment

Your email address will not be published.