Y Cyw Iâr Pepper Lemon Gorau – Sut I Wneud Cyw Iâr Pepper Lemon

Will Dickey

Pepper Lemon Mae cyw iâr ymhlith y ciniawau mwyaf cysurus a hawdd yn ystod yr wythnos. I ddechrau, mae bron pawb yn caru cyw iâr. Cyfunwch y boblogrwydd hwnnw gyda chyfuniad sesnin ffres a blasus o lemwn a phupur poeth, ac mae gennych chi saig na fydd neb yn ei gwrthod. Mae’r rysáit hwn yn defnyddio croen lemwn ffres ar gyfer y blas mwyaf.

Beth sydd mewn sesnin pupur lemwn?

Fel y gallech fod wedi dyfalu, lemwn a phupur yw’r prif gynhwysion. Mae’r rysáit hwn yn defnyddio croen lemwn a phupur ffres, ond gallwch ddefnyddio cymysgedd a brynwyd yn y siop os ydych ar frys. Mae pupur lemwn a brynir yn y siop yn aml yn cynnwys halen, felly dechreuwch trwy ddefnyddio 2 lwy de pupur lemwn sesnin ar y cyw iâr ac 1 llwy fwrdd yn y cymysgedd blawd, a gadael allan yr holl halen, pupur, a chroen lemwn sy’n weddill fel sy’n ofynnol gan y rysáit. Ychwanegwch halen ychwanegol ar ôl coginio, os oes angen.

Sut mae cytledi cyw iâr yn cael eu gwneud?

Y dyddiau hyn, mae’r rhan fwyaf o fronnau cyw iâr yn eithaf trwchus; eu torri’n golwythion tenau yw’r gyfrinach i’w helpu i goginio’n gyflym heb orfrownio na sychu. Er y gallwch chi weithiau ddod o hyd i gytledi cyw iâr yn y siop groser, maen nhw’n fwy ffres ac yn rhatach os byddwch chi’n eu torri’ch hun. I dorri brest cyw iâr yn gytled, rhowch y fron cyw iâr ar fwrdd torri plastig. Gan ddal cyllell finiog yn eich llaw drech a’ch llaw arall yn pwyso i lawr ar y fron cyw iâr, torrwch y cyw iâr yn ei hanner yn llorweddol yn ofalus, gan gadw lefel y gyllell, yn gyfochrog â’r bwrdd torri, ac i ffwrdd o’ch llaw uchaf. Os ydych chi’n gwichlyd am gyffwrdd â chyw iâr amrwd (gadewch i ni ei wynebu: mae’n fath o gros), lapiwch eich llaw cyw iâr mewn papur lapio plastig yn gyntaf. Pwy sy’n malio os wyt ti’n edrych yn wirion? Gwnewch yr hyn sy’n gwneud i chi deimlo’n gyfforddus!

Ar gyfer beth mae pupur lemwn yn cael ei ddefnyddio?

Mae pupur lemwn yn dda gyda phob math o bethau! Ysgwydwch ef dros berdys, ysgeintiwch ef dros eog, ei droi’n datws pob, neu ei droi’n fenyn i doddi dros bys, moron neu asbaragws wedi’u stemio’n ffres. Os yw’r holl siarad hwn am bupur lemwn wedi cynyddu eich chwantau, mae gan Ree Drummond lawer mwy o syniadau i chi: Rhowch gynnig ar ei hadenydd cyw iâr pupur lemon a lemon pupur wedi’i grilio’n Ribeye.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4 – 6


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

10

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

40

munudau

4 llwy de

pupur du wedi’i falu, wedi’i rannu

dwy


lemonau, wedi’u gratio a’u rhannu

3


bronnau cyw iâr heb asgwrn heb groen, wedi’i dorri’n hanner yn llorweddol (neu 6 golwyth), tua 2 lbs.

4 llwy fwrdd

olew olewydd, wedi’i rannu

3


ewin garlleg, wedi’i sleisio’n denau

persli wedi’i dorri, i weini

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Cyfunwch flawd, 2 lwy de o halen, a 2 lwy de o bupur mewn powlen fas; cadw 1 llwy fwrdd o’r cymysgedd blawd hwn a’i neilltuo.
  2. Mewn powlen fach arall, cymysgwch y 2 lwy de o halen a phupur sy’n weddill a chroen lemwn nes eu bod wedi’u cyfuno. Ysgeintiwch y cyw iâr yn gyfartal â’r cymysgedd pupur lemon hwn.
  3. Carthu cyw iâr yn y cymysgedd blawd sy’n weddill i’w orchuddio. Gosod o’r neilltu.
  4. Sleisiwch un o’r lemonau yn denau a thorrwch y lemwn arall yn ddarnau; eu gosod o’r neilltu.
  5. Cynheswch 2 lwy fwrdd o fenyn a 2 lwy fwrdd o olew olewydd mewn sgilet fawr nonstick dros wres canolig-uchel nes ei fod yn byrlymu. Mewn dau swp, ychwanegwch y cyw iâr wedi’i orchuddio i’r sgilet. Coginiwch nes bod cyw iâr wedi brownio ar y ddwy ochr ac yn cyrraedd tymheredd mewnol o 165 °, 4 i 6 munud yr ochr (ychwanegwch y 2 lwy fwrdd sy’n weddill o olew olewydd rhwng sypiau, os oes angen). Trosglwyddwch y cyw iâr i blât weini a’i orchuddio â ffoil i gadw’n gynnes. Tynnwch y sosban oddi ar y gwres i adael iddo oeri ychydig.
  6. Lleihau gwres i ganolig a dychwelyd sgilet i wres. Ychwanegwch y 2 lwy fwrdd o fenyn sy’n weddill a’r 1 llwy fwrdd neilltuedig o’r cymysgedd blawd i’r sgilet. Coginiwch, gan droi’n gyson, nes bod y blawd wedi’i dostio, tua 1 munud. Ychwanegwch y garlleg, sleisys lemwn, a broth cyw iâr i’r sgilet. Coginiwch, gan droi’n achlysurol, nes bod y saws yn fyrlymus ac wedi tewhau ychydig a’r garlleg wedi’i frownio’n ysgafn, 2 i 3 munud. Arllwyswch saws a lemonau wedi’u sleisio dros gyw iâr. Addurnwch gyda phersli a gweinwch gyda darnau o lemwn, os dymunir.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.