Y datganiadau cartref cŵlaf ym mis Ebrill 2022

Mae cawodydd Ebrill yn dod â blodau Mai, a rhai datganiadau gwych i’r cartref hefyd. Mae gennym dunnell o offer coginio newydd fel llinell gyntaf Misen o botiau a sosbenni nonstick, yn ogystal â llinell fewnol newydd Crate & Barrel o, wel, popeth y gallech fod ei eisiau a’i angen mewn cegin. Er syndod, doedd dim gormod o ryddhadau newydd yn ymwneud â chwyn o ystyried 4/20, ond fe gawson ni Lamp Strut newydd Houseplant, sef lamp sy’n beth sy’n fwy blwch llwch Dyma’r holl gynhyrchion cartref newydd gorau y gallem ddod o hyd iddynt ym mis Ebrill.

gwely Thuma

thuma

Gwella’ch cwsg gyda dyluniad hardd sy’n ffitio’n ddi-dor i unrhyw ystafell – edrychwch ar The Bed by Thuma. Gan gyfuno dyluniadau minimalaidd wedi’u hysbrydoli’n fyd-eang, adeiladu bythol, a manylion ymwybodol sy’n gwella ffordd o fyw, mae The Bed yn sylfaen moethus modern perffaith. Mae wedi’i wneud o ddeunyddiau ecogyfeillgar o ansawdd ac wedi’i adeiladu i bara am oes. A chan ei fod wedi’i adeiladu ar sylfaen gadarn, dawel, mae’r Gwely yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un a phob gweithgaredd Amser Gwely. Wedi’i gludo i’ch drws yn gyflym (o fewn 1-5 diwrnod busnes) ac am ddim, mae The Bed yn ymgynnull mewn 5 munud (rhoi neu gymryd) – nid oes angen offer na chyfarpar. A chan ei fod ar gael mewn meintiau Twin, Full, Queen, King a California King mewn arlliwiau naturiol neu gnau Ffrengig, mae The Bed ar gyfer pawb a phob ystafell.

  Pris: $795

  PRYNU NAWR

  Lamp Prop Planhigion Dan Do

  lamp prop planhigion dan do

  storfa

  Ni all Houseplant, brand mariwana ac ategolion Seth Rogen, golli. Dyna’n union yw eich golau Strut newydd: golau. Ond, mae hefyd yn flwch llwch damn. Yn eistedd ar sylfaen farmor, mae gan y lamp olau LED dimmable sy’n cael ei weithredu trwy botwm cyffwrdd sensitif. Mae Houseplant bellach ar gael yn Bodega, un o’r ychydig fanwerthwyr ar gyfer y brand.

   Pris: $425

   PRYNU NAWR

   Corea Americanaidd: bwyd sy’n blasu fel cartref

   Corea bwyd Americanaidd sy'n blasu fel cartref

   Cwrteisi

   New York Times Rhyddhaodd yr awdur Eric Kim ei lyfr coginio cyntaf ac mae’n deyrnged i’w fagwraeth Americanaidd Corea. Wedi’i fagu yn Chicago ac yn fab i ddau fewnfudwr o Corea, mae Kim wedi dod yn llais pwerus ar dîm coginio’r New York Times, ac mae ei lyfr coginio newydd yn cyfuno hanesion personol â ryseitiau hawdd eu dilyn sy’n arddangos yr hyn y mae’n ei olygu i fod yn Corea Americanaidd. Disgwyliwch ddod o hyd i ryseitiau ar gyfer clasuron Corea fel stiwiau amrywiol, ond hefyd seigiau Corea dan ddylanwad America fel kimbap cawsburger neu gacennau lafa siocled gochujang.

   Pris: $30

   PRYNU NAWR

   Warby Parker x Hambwrdd Gwydrau Cen

   warby parker sbectol hambwrdd x cen

   Cen

   Brand Vision (gan eu bod wedi ehangu i gysylltiadau) trodd Warby Parker at Lichen, deliwr dodrefn hynafol yn Brooklyn, am hambwrdd newydd o sbectol. Wedi’i wneud o resin silicon, mae’r hambwrdd wedi’i ddylunio a’i gynhyrchu yn y stiwdio Cen gan Álvaro Ucha Rodríguez. Cafodd dyluniad yr hambwrdd ei ysbrydoli gan garton wy ac mae wedi’i addurno yn lliw glas llofnod Warby.

   Pris: $95

   PRYNU NAWR

   J.Crew x Liberty Dillad Gwely

   Liberty print argraffiad cyfyngedig set dalen xl twin

   J-criw

   Tapiodd J.Crew y brand ffabrig chwedlonol o Lundain Liberty i lansio casgliad cartref cyflawn sy’n cynnwys dillad gwely, posau a llieiniau bwrdd. Dewisodd y brand dillad bedwar o brintiau Liberty a’u cymhwyso i’r casgliad newydd, sydd ar gael nawr ond na fydd yn eu hanfon tan y mis nesaf.

    Pris: $30+

    PRYNU NAWR

    Oishii x Rhisgl Siocled Nekohama Omakase

    matcha nekohama a rhisgl siocled oishii

    cohama

    Mae Oishii, sy’n gwerthu mefus anhygoel o felys, wedi partneru â brand matcha Nekohama ar far o siocled, er, rhisgl na fyddwch am ei rannu gyda phlant (yn bennaf oherwydd na fyddant yn ei werthfawrogi). Mae’r rhisgl wedi’i wneud o wyth gram o Nekohama matha a chwech o aeron Oishii. Nid yw’n fyrbryd bob dydd, ond byddwch am ei wneud o bryd i’w gilydd i ddathlu rhywbeth.

    Pris: $60

    PRYNU NAWR

    Fforch y Dwyrain Fiddlehead

    mwg pen ffidil fforch dwyrain

    fforch dwyreiniol

    Pan fydd cerameg brand yn gwerthu allan mor gyflym â thaflu esgid, yna rydych chi’n gwybod bod cerameg yn werth chweil. Rhyddhaodd East Fork eu rhew tymhorol newydd ar gyfer y gwanwyn, ac mae’n teimlo mor debyg i’r gwanwyn ag y dylai. Gyda’r llysenw Fiddlehead, mae’r grîn yn atgoffa rhywun o’r holl arlliwiau o wyrdd y byddech chi’n dod o hyd iddyn nhw ym myd natur. Mynnwch eich mwg yn Fiddlehead, neu unrhyw un o’r darnau eraill o Fforc y Dwyrain, yn gyflym oherwydd dim ond tan fis Mehefin y mae’r enamel ar gael.

    Pris: $12+

    PRYNU NAWR

    Blanced Pwysol Nest Deluxe

    blanced nyth moethus wedi'i phwysoli

    gwasarn trundl

    Mae Nyth wedi lansio blanced newydd wedi’i phwysoli i gyd-fynd â’i hystod o fatresi a dillad gwely. Mae’r flanced wedi’i phwysoli, sydd ar gael mewn pwysau 15, 18, a 25-punt, wedi’i llenwi â gleiniau gwydr, sy’n cael eu dal yn eu lle gan y gwaith adeiladu clustog. Mae un ochr yn crys meddal, tra bod yr ochr arall yn haen o rayon. Os yw’n well gennych ei lapio mewn gorchudd duvet, gallwch wneud hynny a bydd yn aros yn ei le gyda chlymau’r gornel.

    Pris: $109+

    PRYNU NAWR

    cegin wrth flwch

    casgliad y gegin fesul bocs a casgen

    blwch a casgen

    Mae gan Crate and Barrel label mewnol newydd, The Kitchen By Crate, sy’n cynnwys mwy na 300 o gynhyrchion mewn pum categori: offer coginio, llestri pobi, offer, byrddau torri, a sebonau a golchdrwythau. Mae’r casgliad newydd yn cynnwys dyblygiadau fforddiadwy o ddodrefn pen uchel, fel offer coginio dur di-staen yn lle All-Clad a chyfnewidiadau bwrdd torri ar gyfer y Boos Blocks enwog.

    Pris: $6+

    PRYNU NAWR

    Dodrefn gwiail Dinasyddiaeth

    mainc gwiail dinasyddiaeth penida

    Y ddinasyddiaeth

    Mae’r Citizenry wedi partneru ag Indonesian Artisans Of Plumbon ar gasgliad newydd o ddodrefn gwiail, sydd orau i’w defnyddio dan do ond y gellir eu defnyddio mewn man awyr agored dan do. Mae’r dodrefn rattan wedi’u gwneud â llaw yn cymryd hyd at saith diwrnod i’w creu, ac mae popeth yn cael ei wneud mewn amgylchedd masnach deg. Mae’r casgliad yn cynnwys bwrdd coffi, cadair freichiau, otomaniaid a mwy.

     Pris: $395+

     PRYNU NAWR

     Ymlyniad crafwr KitchenAid

     Ymlyniad crafwr KitchenAid

     sonoma williams

     Ar ôl i chi wneud cymaint o ryseitiau ag y gallwch gyda’ch cymysgydd stondin KitchenAid, mae’n bryd gwneud rhywfaint o iâ eillio mewn pryd ar gyfer yr haf. Mae’r affeithiwr iâ eillio newydd yn cynnwys pedwar mowld iâ sy’n ymuno â’r affeithiwr i greu rhew eillio gyda’r gwead o’ch dewis. Mewn dim ond 60 eiliad, bydd gennych chi fwy na pheint o iâ mâl mân i’w arllwys â surop neu i’w ychwanegu at goctel (mint juleps, unrhyw un?).

     Pris: $100

     PRYNU NAWR

     Gwely Cŵn Hanfodol Tuft & Needle

     Gwely hanfodol ar gyfer cwn copog a chwn nodwydd.

     clo a nodwydd

     Mae Tuft & Needle yn gwneud un o’n hoff fatresi, ac rydyn ni’n galw eu matres hybrid y gorau yn y categori. Nawr gall eich ci fynd ar fatresi cyfforddus y brand. Ar gael mewn tri maint, mae’r Gwely Cŵn Hanfodol yn ysgafn ac yn gyfforddus i gario hoff ofod newydd eich ci yn hawdd o ystafell i ystafell. Mae gwely’r ci wedi’i orchuddio â chragen allanol y gellir ei golchi â pheiriant, felly mae glanhau yn awel.

     Pris: $75+

     PRYNU NAWR

     Cymrodyr Awyr Agored Tomato Vine Candle

     cymrodyr cannwyll winwydden tomato awyr agored

     cymdeithion awyr agored

     Ysbrydolwyd sylfaenydd Outdoor Fellows, Patrick Jones, o ardd ei iard gefn i greu arogl diweddaraf ei frand, Tomato Vine, sy’n arogli’n union fel tomato llawn sudd, aeddfed. Wel, mae’n fwy na hynny. Mae goleuo’r gannwyll yn rhyddhau nodiadau cyflenwol rhyfeddol i’r tomato, gan gynnwys basil, croen y lemwn, pîn-afal, ac arogleuon eraill sy’n barod ar gyfer yr haf. Er nad oes gen i le i dyfu tomatos yn fy fflat yn Ninas Efrog Newydd, o leiaf mae fy nhŷ yn arogli fel iard gefn. Atgoffwch fi i beidio â bwyta’r gannwyll.

     Pris: $32

     PRYNU NAWR

     Mannau agored Storio o dan y gwely

     mannau agored o dan storfa gwelyau

     Mannau agored

     Os nad oeddech chi’n gwybod yn barod, y lle gorau i storio’ch holl bethau yw o dan eich gwely. Ond i gadw popeth yn drefnus (ac i gadw llwch rhag casglu ym mhobman), byddwch chi eisiau storfa dan y gwely premiwm. Ailwampiodd Open Spaces ei finiau storio o dan y gwely i fod yn ysgafn, yn haws eu trin ac yn gallu anadlu. Mae biniau’n gymysgedd perffaith o gadarn a meddal, a byddant yn gwneud pacio’ch siwmperi gaeaf yn llai o dasg glanhau’r gwanwyn.

     Pris: $148

     PRYNU NAWR

     Blwyddyn a Dydd x Atelier Saucier Y Napcyn Bob Dydd

     blwyddyn a dydd x atelier saucier y napcyn bob dydd

     blwyddyn a dydd

     Mae brand offer coginio uniongyrchol-i-ddefnyddiwr Blwyddyn a Dydd wedi partneru ag Atelier Saucier ar set o napcynau y gellir eu hailddefnyddio. Daw’r Casgliad Napcyn Bob Dydd mewn dau gyfuniad lliw: Moon Twill, sef twill cotwm gwyn gyda phwytho cyferbyniad, neu Daybreak Linen, sef napcyn lliain pinc gyda phwytho oddi ar y gwyn. Daw’r setiau hyn mewn pecyn o bedwar ac maent wedi’u crefftio â llaw yn Los Angeles o ddeunyddiau o ffynonellau cynaliadwy.

      Pris: $85

      PRYNU NAWR

      Ysgwydwr saws wedi’i orchuddio â dur di-staen 2 chwart

      wedi'i wneud o ddur di-staen wedi'i orchuddio â saws

      Wedi’i wneud yn

      Ychwanegodd Made In sawsiwr newydd i’w lineup, a dyma’r lleiaf eto gyda dim ond dau chwart. Mae ei waelod crwn yn helpu gyda’i droi a’i chwisgo, ac mae’r adeiladwaith pum haen yn helpu i goginio pethau’n gyfartal. Felly beth ydych chi’n ei wneud gyda padell mor fach? Gallwch gynhesu sawsiau, toddi menyn, neu chwipio bocs o Kraft mac a chaws; mae popeth yn dibynnu arnoch chi.

      Pris: $99

      PRYNU NAWR

      Pysgod Bach Co. Geoduck Mwg Pupur Du

      Pysgod Geoduck Mwg Pupur Du Bach

      Tiny Fish Co.

      Yn gynharach eleni, cychwynnodd y cogydd Sara Hauman gwmni pysgod tun newydd: Tiny Fish Co. Lansiodd y cogydd, a gyrhaeddodd rownd gynderfynol James Beard Rising Star, ei physgodyn newydd sbon, geoduck mwg mewn tun gyda siwgr Brown. , pupur du a garlleg. Yn debyg i gregyn bylchog ffansi, mae gan geoduck flas hynod o lân a brathiad dymunol, ac mae ychwanegu’r holl sesnin yn gwneud iddo deimlo fel cig moch môr.

      Pris: $16

      PRYNU NAWR

      Set Olew Afocado Westbourne

      set olew afocado westbourne

      Westbourne

      Mae brand staple Pantry Westbourne wedi ychwanegu set olew afocado newydd at ei lineup, a bydd yn gwneud i chi sylweddoli eich bod wedi bod angen olew afocado yn eich bywyd drwy’r amser hwn. Fel olew olewydd, mae yna opsiwn crai ychwanegol i’w ddefnyddio fel olew pesgi ac olew wedi’i fireinio ar gyfer ffrio, rhostio a grilio. Mae gan olew afocado bwynt mwg hynod o uchel, sy’n ei wneud yn dda ar gyfer coginio gwres uchel.

      Pris: $80

      PRYNU NAWR

      Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Leave a Comment

Your email address will not be published.