Y Dosbarthwyr Hufen Chwipio Gorau – LifeSavvy

Nuvantée/EurKitchen

Canllaw prynu peiriant hufen chwipio

y broses o baratoi diod coffi blasus gyda hufen chwipio sydd wedi'i addurno â choffi gyda llaeth.

Halinskyi Max/Shutterstock.com

Pam prynu peiriant hufen chwipio?

I lawer, hufen chwipio sy’n cael ei brynu mewn siop yw’r opsiwn i fynd iddo. Fodd bynnag, efallai nad oes ganddo’r proffesiynoldeb a’r estheteg y mae selogion pwdinau yn eu ceisio’n aml. Mae gwneud eich hufen chwipio eich hun gyda dosbarthwr yn eich galluogi i addasu blasau, lliwiau a chynhwysion, a gall o bosibl arbed arian i chi yn y tymor hir.

Beth ddylech chi edrych amdano mewn peiriant hufen chwipio?

  • Hirhoedledd: Dylai’r cynwysyddion hyn y gellir eu hailddefnyddio allu para am gyfnod hir o amser. Bydd gwydnwch eich deunydd yn chwarae rhan fawr wrth bennu hirhoedledd y cynnyrch.
  • nozzles: Mae rhai peiriannau hufen chwipio yn cynnwys pigau arferol y gellir eu cysylltu â’r cynhwysydd. Bydd yn caniatáu ichi steilio’ch pwdinau gyda gwahanol ddyluniadau.
  • Ergonomeg: Mae’n bwysig bod peiriannau hufen chwipio yn gyfforddus i’w dal. Fel arall, efallai y byddwch chi’n cael amser caled yn creu’r dyluniadau rydych chi’n gobeithio eu gwneud.

Beth yw gwefrwyr N2O a pham eu bod yn bwysig?

N2O, neu ocsid nitraidd, yw’r cyfrwng nwyol a ddefnyddir i wasgu hufen i mewn i gymysgedd ewynnog. Ynghyd â’ch chwisg, bydd angen chargers hufen N2O arnoch i gyflawni’r effaith hufen chwipio a ddymunir.

Ein dewisiadau ar gyfer y peiriannau hufen chwipio gorau

Gwell opsiwn

Manteision: Mae’n ysgafn ac yn hawdd i’w ddal. Mae’n gydnaws yn gyffredinol â phob brand o wefrwyr N2O ac mae’n cynnwys nozzles dur di-staen ychwanegol mewn tri dyluniad gwahanol: blaen seren, blaen syth a blaen tiwlip.

Anfanteision: Ewch ymlaen yn ofalus, yn enwedig wrth drwytho cetris N2O.

Llinell waelod: Mae hwn yn chwisg sy’n gallu bodloni a rhagori ar ddisgwyliadau heb fawr ddim problemau. Os ydych chi’n chwilio am hufen chwipio o ansawdd proffesiynol, peidiwch ag edrych ymhellach.

gwerth gorau

Manteision: Mae’r chwisg yn cynnwys pâr o nozzles plastig. Mae wedi’i ddylunio gyda deunydd alwminiwm gradd bwyd na ellir ei dorri ar gyfer perfformiad parhaol. Gallwch hefyd ddefnyddio hwn ar gyfer mwy na dim ond hufen chwipio.

Anfanteision: Efallai na fydd tomenni dur di-staen yn cael eu cynnwys fel yr addawyd a gellir cludo tomenni plastig yn lle hynny.

Llinell waelod: Mae’n opsiwn cost isel gwych os ydych chi’n chwilio am ddewis arall gwell yn lle hufen chwipio a brynwyd yn y siop. Er efallai na fydd y chwisg yn gweithio gyda rhai o’r atodiadau a grybwyllwyd uchod, ni ddylai hynny ei atal rhag ei ​​ddefnyddioldeb.

dewis cadarn

Chwipiwr Hufen Nuvantee

Gwnewch greadigaethau hufen chwipio proffesiynol gyda’r peiriant dosbarthu 1 peint hwn gyda 3 ffroenell addurniadol.

Manteision: Mae’r peiriant dosbarthu hawdd ei ddefnyddio, hawdd ei lanhau hwn yn dod â thri awgrym addurniadol: croes, lotws, a blodau eirin. Bydd pob un yn eich helpu i greu dyluniadau hufen chwipio o ansawdd bwyty bob tro. Mae’r cymysgydd hufen trwm hwn wedi’i adeiladu i bara hyd yn oed o dan ddefnydd trwm gan ei fod wedi’i wneud o alwminiwm brwsio o ansawdd uchel. Mae’r mownt charger hefyd wedi’i wneud o alwminiwm yn lle plastig ar gyfer y gwydnwch mwyaf.

Anfanteision: Mae awgrymiadau addurno wedi’u gwneud o blastig, felly efallai y bydd angen eu disodli cyn unrhyw gydran arall o’r dosbarthwr.

Llinell waelod: Mae’r dosbarthwr hwn o ansawdd uchel sy’n gwrthsefyll staen yn offeryn perffaith ar gyfer hufen chwipio, eisin, cwstard, menyn, a llawer mwy. Fe’i cynlluniwyd i bara am flynyddoedd o ddefnydd.

dewis premiwm

Manteision: Mae’r pecyn anrheg uwchraddedig hwn yn cynnwys tri awgrym addurniadol, ynghyd â phedair awgrym chwistrellu dur di-staen a ffroenellau ychwanegol, fel y gallwch chi wneud y mwyaf o werth a’ch creadigrwydd. Mae’r uned yn hawdd i’w gafael gyda dyluniad ysgafn, ergonomig, ac mae holl gydrannau’r dosbarthwr wedi’u cymeradwyo gan FDA fel bwyd diogel.

Anfanteision: Er bod y dosbarthwr hufen chwipio hwn yn cael ei hysbysebu fel holl-metel, mae rhai rhannau plastig, fel rhai morloi mewnol a’r mownt gwefrydd wrth gefn.

Llinell waelod: Os ydych chi’n chwilio am ddosbarthwr hufen chwipio hawdd ei ddefnyddio wedi’i wneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel, edrychwch dim pellach na’r chwipiwr hwn o ZOEMO. Mae’n dod gyda’r holl ategolion sydd eu hangen arnoch i steilio pwdinau a danteithion eraill fel pro.

opsiynau lliw gorau

Manteision: Gallwch chi gael y peiriant peint ciwt hwn mewn oren, glas, du neu arian – dewiswch eich hoff liw neu matsio addurn eich cegin. Y Chwipiwr Hufen ICO yw’r ffordd berffaith o baratoi topinau wedi’u chwipio gyda’ch hoff gynhwysion. Mae tri chyngor addurno gwahanol wedi’u cynnwys. Mae’r peiriant dosbarthu wedi’i wneud o alwminiwm brwsio 100% wedi’i ardystio gan TUV ac mae wedi’i ddylunio’n ofalus ar gyfer gwydnwch a hwylustod. Mae hefyd yn gwbl gwrthsefyll cyrydiad ac yn gyfeillgar i’r amgylchedd.

Anfanteision: Rhaid trin y mownt gwefrydd plastig yn ofalus neu gall yr edafedd dorri.

Llinell waelod: Mae’r peiriant hufen chwipio hwn yn fodern ac yn ymarferol. Dewiswch o bedwar opsiwn lliw sydd ar gael a mwynhewch greadigaethau chwipio cartref blasus.

meddyliau terfynol

Ar gyfer hufen chwipio blasus gartref, nid oes raid i chi bellach godi can o’r stwff a brynwyd yn y siop na gwneud ymarfer braich anfwriadol gyda chwisg weiren. Gydag un o’r peiriannau hufen chwipio hyn, gallwch chi chwipio hufen chwipio o ansawdd proffesiynol gyda’ch hoff gynhwysion yn eich cegin eich hun.

Leave a Comment

Your email address will not be published.