Y ffilmiau a’r sioeau teledu gorau am gogyddion ffuglennol

Mae bwyd a choginio yn gelfyddyd sydd wedi ennill cydnabyddiaeth yn y blynyddoedd diwethaf. Efallai ei fod oherwydd bod yna sioeau coginio mwy blasus (a chyfagos i gogydd); efallai ei fod oherwydd bod bwyd yn rhan o bob diwylliant a ffordd o fyw; Mae byd coginio wedi ennyn digon o ddiddordeb fel ei fod wedi cael sylw mwy a mwy mewn ffilmiau a sioeau teledu. Rydyn ni’n caru ac yn parchu cogyddion go iawn (a gobeithio bwyta yn eu bwytai un diwrnod), o ffilmiau a sioeau fel Breuddwydion Jiro am Sushi, Blasus Hyll, Bwrdd y Cogydd, Gwres Braster Asid Halen, neu unrhyw un o sioeau Anthony Bourdain, ond mae’r rhestr hon yn ymwneud â chogyddion ffuglennol. Rydyn ni’n gobeithio eich bod chi wedi bwyta erbyn hyn, oherwydd rydyn ni’n mynd i siarad am fwyd blasus, creadigol, blasus a’r rhai sy’n ei greu, dyma’r ffilmiau a’r sioeau teledu gorau am gogyddion ffuglennol, wedi’u rhestru:8 Llosgi (2015)

Mae Adam Jones (Bradley Cooper) yn gyn gogydd dosbarth uwch sydd am ennill ei drydedd seren Michelin ar ôl rhoi gorffennol o gamddefnyddio sylweddau y tu ôl iddo. Mae’r stori underdog hon yn adrodd taith y cogydd, o obsesiynol pigog sydd eisiau’r drydedd seren honno waeth beth fo’r gost ddynol, i rywun sy’n mwynhau’r swydd, cwmni ei deulu gwaith, a chreu bwyd gwych, tra’n dod yn berson gwell yn ystod y proses. . Llosgi mae ganddo gast gwych (Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Alicia Vikander, Emma Thompson, Omar Sy, Uma Thurman a Matthew Rhys). Mae ei seren go iawn, fodd bynnag, yn ffilmio’r tu mewn a’r tu allan i fwyty mawreddog, a seigiau anhygoel y cogydd bywyd go iawn Marcus Wareing.

MOVIEWEB FIDEO Y DYDD

7 Siocled (2000)

Mae Vianne Rocher (Juliette Binoche) a’i merch yn symud i dref fechan yn Ffrainc i agor siop siocled. Gan fod gan bobl y dref hen ffordd o feddwl, nid ydynt yn hoffi bod eu cymydog newydd yn agor ar y Sul ac yn cynnig siocled yn ystod y Grawys. Ond, mae’r siocled yn anorchfygol, ac mae’r dref gyfan yn dechrau newid a llacio ychydig, diolch i ryseitiau blasus Vianne. siocled yn ffilm wych am fwyd, yn cymysgu dinas od gyda rhywfaint o gariad, moderniaeth a danteithion llawn siwgr i ddangos bod pobl sy’n cofleidio eu holl unigrywiaeth bob amser yn hapusach. Yn yr achos hwn, mae’r dref gyfan yn dysgu’r wers felys hon trwy doddi, trawsnewid a chyfuno siocled yn charcuterie. fel siocled poeth gyda phowdr tsili neu dryffls â llwch coco.


Teulu Indiaidd yn symud i dref fechan yn Ffrainc ac yn agor bwyty. Y broblem? Mae ar draws y stryd o fwyty â seren Michelin sy’n eiddo i Madame Mallory (Helen Mirren). Hassan (Manish Dayal) yw’r cogydd Indiaidd anhygoel o dalentog sydd am brofi ei hun i’w deulu, Madame Mallory, a’i gogydd Marguerite (Charlotte Le Bon), a allai hefyd fod yn dwyn ei galon. Y Daith Can Troed yn arddangos y pethau da a drwg ym mywyd bwyty, hen draddodiadau Ffrengig a syniadau coginio newydd. Ac mae’n dangos yn arbennig sut y gall cyfuno hynny i gyd greu rhywbeth newydd, blasus a gwell, fel y mae’r seigiau ymasiad Franco-Indiaidd yn y ffilm hon a fydd yn gwneud i chi awchu am fwyd sbeislyd wedi’i drwytho â chyrri.

5 Bob’s Burgers (2011-presennol)

Byrgyrs Bob yn sioe animeiddiedig sy’n dilyn bywydau’r teulu Belcher, y tu mewn a’r tu allan i’w bwyty bach. Mae hefyd yn un o’r sioeau mwyaf cyson ar y teledu, bob amser yn gwneud i ni chwerthin gyda’i anturiaethau a’i straeon heb lawer o arian. Fel y dylai unrhyw gogydd da, mae Bob wrth ei fodd â bwyd, ac mae llawer o’r penodau’n ymwneud â’i ryseitiau byrgyr. Mae ganddo hefyd rai o’r pytiau byrger gorau, fel “Bohemian Radishy Burger,” “Poutine in the Ritz burger,” neu ein ffefryn, “Eggers Can’t be Cheesers burger” (gydag wy wedi’i ffrio a chaws). Efallai na fyddwn byth yn mynd i Bob’s Burger Restaurants, ond byddwn yn rhoi cynnig ar y ryseitiau hyn gartref dim ond i wneud cyfiawnder ag ef.

Cysylltiedig: Penodau Byrgyrs Bob Gorau

4 Y cogydd, y lleidr, ei wraig a’i chariad (1989)

Mae lleidr (Michael Gambon) yn treulio ei ddyddiau ym mwyty Ffrengig y cogydd (Richard Bohringer), gan aflonyddu ar bawb. Mae ei wraig (Helen Mirren), sydd wedi cael llond bol ar yr ymddygiad hwn, yn dechrau perthynas ag un o’r cyfarwydd (Alan Howard). Dyna blot y ffilm hon, ond nid dyna’r stori o gwbl.

Nid yw Peter Greenaway erioed wedi bod yn gyfarwyddwr confensiynol ac nid yw’r ffilm hon yn ddim gwahanol. Roedd yn beintiwr ac yn bensaer cyn dod yn gyfarwyddwr, a gallwch ei weld ym mhob paentiad y mae’n ei saethu. Gyda chyfeiriad celf anhygoel (mae pob ystafell yn lliw gwahanol, gan gynnwys cwpwrdd dillad yr actor, er eiliadau o’r blaen mewn ystafell arall roedd yn gwisgo rhywbeth gwahanol) mae hon yn ffilm synhwyraidd, yn llawn opulence, decadence a gluttony. Nid yw parti erioed wedi edrych mor flasus a thrist ar yr un pryd. Dywedodd rhai fod y ffilm yn alegori gwrth-Tacher. Yr hyn sy’n sicr yw, ar ôl cael ei fychanu’n gyson gan y lleidr, bod dial y cogydd yn bryd wedi’i weini’n boeth, mewn rysáit blasus (os yn annymunol iawn). Y cogydd, y lleidr, ei wraig a’i gariad Nid yw’n ffilm hawdd i’w charu, ond gallwn warantu nad ydych erioed wedi gweld un arall tebyg iddi.


3 Ratatouille (2007)

Llygoden Fawr yw Remy (Patton Oswald) sy’n caru bwyd ac yn breuddwydio am fod yn gogydd Ffrengig gwych, fel llawer o’i flaen. Gyda chymorth Alfredo Linguini (Lou Romano), bachgen sbwriel trwsgl yn un o’r bwytai gorau, gallai wireddu ei freuddwydion. Ratatouille mae’n llythyr caru at fwyd, coginio a dilyn eich breuddwydion. Nid dim ond un o ffilmiau gorau Pixar mohono, ond hefyd un sy’n dangos pa mor greadigol y gall y byd bwyd fod. Mae hefyd yn esbonio sut y gallai cegin weithio, y cymeriadau lliwgar sy’n ei phoblogi, a sut y gall eich byd cyfan ddibynnu ar adolygiad da. Efallai ei fod yn Llygoden Fawr, ond mae bwyd Remy yn edrych yn flasus, yn greadigol ac yn unigryw, ac onid dyna yr ydym ei eisiau gan ein cogyddion?

dwy Cogydd (2014)

Mae Carl Caper (Jon Favreau) yn gogydd sy’n gweithio mewn bwyty enwog yn Los Angeles, ond mae wedi gwirioni ac wedi colli ei ysbryd anturus yn y gegin. Ar ôl adolygiad gwael a brwydr Twitter gyda’r adolygydd, mae’n penderfynu gadael y bwyty ar ei ôl, cael tryc bwyd, a mynd ar daith o arfordir i arfordir, gan werthu brechdanau Ciwba gyda’i ffrind gorau a’i fab. Coginiwch mae Favreau yn dychwelyd i’r byd annibynnol, gan gyfarwyddo un o’i ffilmiau gorau. Yn obsesiwn â bwyd, ysgrifennodd, cyfarwyddodd, ac actio yn y ffilm hon, ac mae’n parhau i ddangos i ni seigiau anhygoel yn cael eu coginio. Roedd y ffilm yn dipyn bach, digon i ddod yn sioe goginio lawn, gyda Favreau a’r cogydd Roi Choi yn esbonio sut i goginio ryseitiau’r ffilm a llawer mwy.

Cysylltiedig: Actorion a ddaeth yn Gyfarwyddwyr Gwych

1 Yr Arth (2022-Presennol)

Mae Carmy (Jeremy Allen White) yn gogydd addawol sydd eisoes wedi gweithio yn rhai o fwytai gorau’r byd. Pan fydd ei frawd yn marw, mae’n dychwelyd i Chicago ac yn dechrau gweithio yn ei fwyty brechdanau steakhouse.

Arthmae’n dangos pa mor anglamoraidd a pheryglus y gall cegin fod. Mae hefyd yn pwysleisio pa mor llawn straen y gall fod. Mae Carmy, ei “chyfnither” a gweddill y tîm yn paratoi bob dydd i agor y bwyty fel pe bai’n ddechrau rhyfel. Mae’n sioe wych o Chicago, gydag actio gwych a chymeriadau lliwgar, ac mae’n popty pwysau sy’n ffrwydro mewn seithfed pennod anhygoel. Gall Carmy goginio bwyd blasus nouvelle cuisine, ond byddem yn rhoi popeth sydd gennym ar gyfer un o’r brechdanau hynny.

Leave a Comment

Your email address will not be published.