Y Gacen Cherry Dump Orau – Sut I Wneud Cacen Cherry Dump

caitlin bensel

Mewn cae gorlawn o bwdinau haf blasus, mae pastai ceirios yn sefyll allan fel un o’r rhai hawsaf a mwyaf blasus. Wrth gwrs, mae pastai ceirios, creision ceirios, a phastai ceirios yn anhygoel, ond y pastai ceirios hon yw’r hawsaf oll! Yn wir, mae’n debyg bod yr holl gynhwysion yn eich pantri ar hyn o bryd!

Beth sydd yn y pastai ceirios?

Mae’r rhestr gynhwysion yn fyr iawn ac yn syml: yn y bôn, dim ond llenwi pastai ceirios, cymysgedd cacennau melyn, a menyn ydyw. Mae croeso i chi ychwanegu ychydig o fanila, pinsied o sinamon, a phinsiad o halen at y llenwad, ond peidiwch â theimlo dan bwysau i wneud hynny. Mae’r pwdin gostyngedig hwn yn berffaith flasus os byddwch chi’n eu gadael allan.

Sut mae pastai ceirios yn cael ei wneud?

Mae’r gyfrinach yno yn yr enw! Yn syml, agorwch ganiau o lenwad pastai a’u gollwng i’r badell. Nesaf, gorchuddiwch ychydig o fenyn ac ysgeintiwch ychydig o ddarnau dros y ffrwythau. Yna, arllwyswch flwch o gymysgedd cacennau ar ei ben ac ysgeintiwch weddill y menyn arno. Hawdd peasy! Mae’r menyn yn toddi a’r swigod llenwi, gan uno i drawsnewid y cymysgedd cacen sych yn dop euraidd, menynaidd, crensiog ar gyfer y gacen sosban hawdd hon.

Oes rhaid i mi wneud pastai ceirios mewn sgilet?

Yn hollol ddim! Dyluniwyd y rysáit hwn i weithio yr un mor dda mewn sgilet haearn bwrw 10 modfedd neu ddysgl pobi 13-wrth-9 modfedd. Ni waeth pa bryd y caiff ei bobi ynddo, dim ond un gofyniad sydd: gweinwch hwn gyda llawer o hufen iâ!

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

8


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

5

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

hanner cant

munudau

dwy


Llenwad pastai ceirios caniau 21-owns

1/4 llwy de

sinamon mâl (dewisol)

3/4ch

menyn hallt, wedi’i rannu

1


Cymysgedd cacen felen blwch 15.25-owns

Hufen iâ ceirios a fanila, i weini

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Cynheswch y popty i 375°. Ychwanegu llenwad pastai ceirios, detholiad fanila, sinamon a halen at sgilet 12 modfedd wedi’i orchuddio â chwistrell coginio; troi i gyfuno.
  2. Torrwch y menyn yn giwbiau. Chwistrellwch 1/4 ciwbiau cwpan dros y llenwad ceirios. Arllwyswch gymysgedd cacen sych dros y cymysgedd ceirios, gan batio i haen wastad gyda dwylo neu lwy. Taenwch y ciwbiau menyn sy’n weddill yn gyfartal dros ben y cymysgedd cacennau.
  3. Pobwch ar rac canol y popty nes bod top y gacen yn frown euraidd a’r cymysgedd ceirios yn fyrlymus, tua 50 munud.
  4. Sleisys uchaf gyda hufen iâ ceirios-fanila, os dymunir.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.