Y Gacen Hawdd Llawn Siocled Mae Pawb Yn Pobi Ar ôl Gwylio Cyfres Newydd Plentyn Julia HBO

Ar ôl gwylio’r bennod gyntaf o “Julia,” cyfres gyfyngedig HBO am y brif wraig Julia Child, ychwanegais ychydig o gynhwysion at fy rhestr siopa am yr wythnos: sawl owns o siocled, almonau, a hufen tartar. Roedd popeth arall y byddai ei angen arnaf i wneud cacen Brenhines Sheba y Plentyn – wyau, menyn, blawd cacen, coffi a siwgr – eisoes ar gael ym pantri fy nghegin.

Dyna apêl y pwdin hwn, a wnaeth ymddangosiad gwadd ym première y gyfres lle mae Child (a chwaraeir gan Sarah Lancashire) yn manteisio ar y gacen i ennill dros grŵp o swyddogion gweithredol gwrywaidd diystyriol yng ngorsaf deledu gyhoeddus Boston, WGBH. Mae mor hawdd ei wneud y gallai hyd yn oed plentyn ei wneud.

Yn wir, fel yr ysgrifennodd beirniad teledu Salon, Melanie McFarland, yn ei hadolygiad o’r gyfres: “Symlrwydd y rysáit hefyd yw’r rheswm pam y llwyddais i wneud y gacen honno yn yr ysgol radd, ar ôl copïo’r cynhwysion o recordiad o ‘The French Chef,’ ‘ yr un sioe y mae’n ei pitsio”.

Parhaodd: “Yn yr un ffordd ag y mae Julia o Swydd Gaerhirfryn yn arfogi ei hun gyda chymorth ychwanegol o berswâd siocledi, fe wnes i fy siâr o. brenhines sabas ar gyfer achlysuron ysgol a digwyddiadau eglwysig, ar gyfer rhoddion i gymdogion a ffrindiau, fel arwydd cyffredinol, fel y gallai Julia ddweud, daioni.”

Ond beth yn union yw cacen Queen of Sheba? Teisen Brenhines Sheba, neu brenhines sabas, wedi bod yn stwffwl mewn bwyd Ffrengig ers tro. Hefyd, dyma’r crwst Ffrengig cyntaf i’r Plentyn ei fwyta erioed.

Fel yr adroddodd y Washington Post yn 1984, mae wedi’i enwi ar ôl ffigwr Beiblaidd: brenhines a deithiodd o Sheba i ymweld â’r Brenin Solomon er mwyn asesu ei ddoethineb a thrafod masnach. Fodd bynnag, mae rhywfaint o anghytuno ynglŷn â lleoliad Sheba. Mae rhai ysgolheigion yn credu y byddai wedi bod yn rhanbarth yn Yemen heddiw, tra bod eraill yn credu bod y frenhines yn dod o Ethiopia.

Cysylltiedig: The Joy Of Cyfres Julia Child gan HBO Max, Dathliad Hyfryd Hyfryd O Eicon

Serch hynny, roedd enw’r frenhines yn gysylltiedig dros amser â rhagoriaeth a chyfoeth du. Mae Beyoncé, er enghraifft, yn enwi Brenhines Sheba yn ei “Mood 4 Eva.” Yn flaenorol, fel yr ysgrifennodd Faye Levy ar gyfer The Post, “roedd cogyddion Ffrengig llawn dychymyg yn meddwl amdani wrth greu pwdinau siocled newydd moethus.”

Mae cacen Queen of Sheba yn wahanol i gacennau Ffrengig eraill fel y brawd chwaith strwdel – sy’n awyrog neu’n haenog cywrain – oherwydd ei fod yn felys a llaith. Mae’r amser pobi yn gymharol fyr (mae’r plentyn yn argymell llai na hanner awr) ac nid oes angen pibellau na phentyrru cain. Nid yw hynny’n golygu nad oes unrhyw amrywiadau.

“Mae rhai cain wedi’u gorchuddio â rhew hufen siocled,” ysgrifennodd Levy. “Mae eraill yn cael eu pobi mewn padell gylch a’u gweini gyda hufen chwipio yn y canol. Mae eraill yn cael eu gorchuddio â saws cwstard ysgafn. Mae pob fersiwn yn iawn ar eu pen eu hunain ac yn berffaith ar gyfer bwydlen gwyliau.”


Eisiau mwy o ysgrifennu gwych a ryseitiau bwyd? Tanysgrifiwch i gylchlythyr Salon Food.


Yn ei hanfod, fodd bynnag, mae cacen Queen of Sheba yn hynod o syml. Os ewch chi’n ôl i’r bennod “French Chef” lle mae Child yn gwneud y pwdin, mae’n dweud mai meringue hawdd yw’r allwedd i’w wead. Mae’n cael ei baratoi trwy guro gwynwy a siwgr nes bod “copaon gwyn stiff” yn ffurfio. Maent yn cael eu plygu mewn cymysgedd o siocled wedi’i doddi, almonau wedi’u malu, a gweddill cynhwysion y gacen ar gyfer cytew blasus. (FYI: Gallwch chi hefyd wylio Child yn gwneud y gacen yn y darn hwn o’i llyfr fideo “First Courses and Pwdinau” ar YouTube.)

Yn “Starters and Desserts”, mae’r bachgen yn addurno’r gacen gyda “siocled ar siocled a siocled ar siocled”. Pan fydd y camera’n sodro’r gacen, mae dau wydraid o siampên byrlymus yn y cefndir, sy’n nodi sut orau i rannu’r gacen hon gyda’r bobl rydych chi’n eu caru (neu’r cynhyrchwyr teledu rydych chi’n ceisio creu argraff arnynt).

Mwy o straeon am Julia Child:

Leave a Comment

Your email address will not be published.