Y gacen pwdin lemon adfywiol hon fydd eich hoff bwdin newydd :: WRAL.com

Chwilio am bwdin gwanwyn adfywiol sydd mor hawdd ag y mae’n flasus? Peidiwch ag edrych ymhellach na Chacen Pwdin Lemon, sydd â dim ond llond llaw o gynhwysion, y mae’n debyg bod gennych chi eisoes yn eich oergell a’ch cypyrddau.

Nid yw’r rysáit cacen pwdin lemon hwn gan Allrecipes yn galw am gymysgedd pwdin ar unwaith. Yn lle hynny, rydych chi’n cyfuno wyau, sudd lemwn, croen lemwn, menyn, siwgr, blawd, halen a llaeth, gan arwain at bwdin sy’n edrych fel cacen ar y tu allan, ond sydd â chysondeb tebyg i bwdin ar y tu mewn . I wneud y gacen pwdin lemwn, cymysgwch ychydig o’r cynhwysion gyda’i gilydd, yna curwch y gwynwy nes ei fod yn stiff ac yn olaf cymysgwch nhw i weddill y cymysgedd. Unwaith y bydd y toes yn barod, arllwyswch ef i fowld a’i bobi mewn bain-marie, neu bain-marie, am 45 munud.

Gyda 179 gradd, mae gan y rysáit 4 allan o 5 seren. Dywed adolygwyr ei fod yn hawdd ei wneud – hoff bwdin newydd sy’n blewog ac yn ysgafn ond eto’n drwchus. Dywedodd un adolygydd fod gan y gacen “saws gooey neis ar waelod y plât, blas lemwn dwys, a bisgedi perffaith ar ei phen.”

Mae llond llaw o adolygwyr yn awgrymu ychwanegu mwy o sudd lemwn a chroen lemwn nag y mae’r rysáit yn galw amdano, ond dim ond os ydych chi eisiau blas lemwn cryfach. Mae pobyddion eraill yn awgrymu lleihau’r siwgr ychydig neu roi rhywbeth arall yn lle’r lemwn a llaeth buwch, fel llaeth leim a chnau coco.

Gallwch ddarllen y rysáit llawn ar Allrecipes.

Adobe

Oherwydd ei fod yn flas gwanwyn perffaith, mae yna ddwsinau o ryseitiau pwdin sy’n defnyddio lemwn, o gacennau a chacennau caws i roliau melys a bara.

Yn dilyn i fyny gyda mwy o bwdinau yn gyntaf, mae’r Bariau Caws Hufen Lemon hyn yn galw am ychydig o gynhwysion allweddol. Yn syml, byddwch yn haenu toes cilgant gyda chymysgedd o groen lemwn, sudd lemwn, caws hufen, a thaeniad siwgr ar ben y toes. Nesaf daw haen arall o does cilgant, sydd wedyn yn cael ei roi ar ei ben â menyn a chroen lemwn siwgrog cyn pobi.

Gallwch hefyd wneud cacen fwyd angel lemon, blondies lemwn, cacen haen lemwn gyda hufen menyn caws hufen lemwn, cacen llus lemwn, a blondies lemon mefus, sy’n defnyddio mefus ffres a sudd lemwn wedi’i wasgu’n ffres.

Ar gyfer pwdin di-gacen, mae mousse cacen gaws lemwn yn ysgafn ac yn ffres ac yn blasu fel gwanwyn mewn mwg. Pedwar cynhwysyn syml yn unig sydd gan y mousse ac mae’n cymryd dim ond 10 munud i’w wneud. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw hufen chwipio trwm, caws hufen, siwgr powdr, a sudd lemwn. Gallwch hefyd addurno’r mousse gyda sleisys lemwn, croen lemwn, llus a dail mintys.

Os ydych chi’n mynd i lwybro’r mousse yn gwpanau unigol, gallwch chi hefyd wneud crwst allan o gracers grawn cyflawn wedi’u malu, siwgr, a menyn hallt y byddwch chi’n ei wasgu i waelod y cwpan.

Adobe

Os ydych chi’n chwilio am flasau lemwn melys, ond nid o reidrwydd yn bwdin, edrychwch ar y ryseitiau hyn ar gyfer Bara Mwnci Llus Lemon, Cacen Pwnd Ricotta Llus Lemon, Myffins Melys Lemon, a Chacen Iogwrt Lemon o Ina Garten.

Mae’r rysáit cacen iogwrt lemwn yn defnyddio iogwrt i feddalu’r ddysgl a’i droi’n bwdin ysgafn, awyrog. Er bod y rysáit yn galw am iogwrt llaeth cyflawn plaen, gallwch hefyd amnewid iogwrt Groegaidd plaen os ydych chi am dorri ychydig o siwgr ac ychwanegu protein. Bydd angen sudd lemwn ffres arnoch hefyd, croen lemwn wedi’i gratio’n ffres, siwgr, wyau, blawd, halen, fanila, powdr pobi, ac olew llysiau, ond gallwch hefyd ddisodli’r olew â saws afal heb ei felysu i’w wneud ychydig yn iachach.

Os penderfynwch ddefnyddio saws afalau, mae’r Rhwydwaith Bwyd yn awgrymu cyfnewid dim ond hanner yr olew am saws afalau fel nad yw blas y saws afal yn drech na’r lemwn a blasau eraill y gacen.

Adobe

Ar gyfer danteithion lemwn i oedolion yn unig, mae gan RumChata flas lemwn y gallwch ei yfed yn daclus, ar y creigiau, neu ei gymysgu â fodca neu goffi. Wedi’i wneud â rym Caribïaidd, hufen, fanila a lemwn, mae gan RumChata Limón orffeniad ffres a hufennog.

Rhowch gynnig arni yn y RumChata Breakfast in Bed, sy’n cyfuno dwy ran Lemon RumChata ag un rhan fodca llugaeron, neu’r Lemon Latte Martini, sy’n cyfuno 2 owns Lemon RumChata gyda 1 owns fodca fanila a choffi rhew.

cychod gwenyn

Oes gennych chi hoff bwdin lemwn neu ddanteithion eraill â blas lemwn?

Ymddangosodd y stori hon yn wreiddiol ar Simplemost. Ewch i Simplemost i weld straeon ychwanegol.


Leave a Comment

Your email address will not be published.