Y Gacen Siocled ‘Person Diog’ Hon Yw’r Unig Rysáit Cacen Sydd Ei Angen

Mae cacen siocled blasus yn beth hardd. Yn llaith, yn ddirywiedig, ac nid yn rhy felys, felly gallwch chi fwyta’r sleisen gyfan ac efallai hyd yn oed ychydig yn fwy.

yn ei lyfr newydd Siwgr, Rwy’n Dy Garu Di: Ryseitiau Gwych i Ddathlu’r Pethau Mwyaf Mewn Bywyd, mae’r cogydd crwst Prydeinig Ravneet Gill yn ysgrifennu am ei bywyd yn felys, gyda hanesion am fywyd a’r gwersi a ddysgwyd yn y gegin a’r tu allan iddi. Y rysáit sy’n ei gyffroi fwyaf (ac yn siarad â fy enaid fel egin bobydd cartref) yw’r LPC, a elwir hefyd yn gacen y person diog.

“Dw i’n hoff iawn o gacen siocled; Mewn gwirionedd mae gen i un yn yr oergell ar hyn o bryd y bydd gen i ddarn ohono yn fuan iawn,” dywedodd Ravneet wrthyf pan siaradon ni ar ddiwrnod rhyddhau ei llyfr. “Un o fy hoff bethau i’w wneud, yn enwedig yn ystod y cyfnod cloi, yw bwyta darn o gacen siocled fel egwyl 10 munud wrth eistedd o flaen y teledu. Rwy’n ei gynhesu fel bod y ganaches i gyd yn toddi, yn arllwys hufen dwbl drosto, yn eistedd i lawr ac yn ei fwyta.”

Cymerodd yr LPC ddwsinau o geisiau i berffeithio (mae Ravneet yn amcangyfrif tua 50 i 60), gan arwain at gacen siocled gyfoethog sy’n gyffwrdd yn hallt a heb fod yn rhy felys. “Roeddwn i eisiau dylunio rhywbeth y gallai pobl ei guro’n gyflym iawn a phe bai’n rhaid iddyn nhw ei wisgo i barti oherwydd ei fod yn edrych yn wych ond mewn gwirionedd mae’n hawdd iawn i’w wneud,” meddai.

Wrth ddatblygu’r rysáit hwn, cyfarfu Ravneet â rhai cogyddion crwst a rhannu beth oedd eu hoff gacen siocled i bob un ohonynt. Gwnaethant brofion lle buont yn newid asidedd y toes gan ddefnyddio gwahanol gynhyrchion llaeth, yn addasu’r cynnwys braster, yn rhoi cynnig ar wahanol fathau o bowdr coco a blawd, a llawer mwy, yn profi nes bod pawb yn sâl o fwyta cacen siocled; i gyd yn enw gwyddoniaeth a phwdin blasus.

Mae Ravneet wedi bod mor garedig â rhannu’r rysáit LPC isod, sy’n rhoi syniad i chi o’r pwdinau blasus (ond nid rhy felys) sy’n llenwi tudalennau o siwgr dwi’n dy garu di. Y tu hwnt i gacen, mae yna hefyd benodau ar gyfer bisgedi (yr hyn rydyn ni’n ei alw’n gwcis yn yr Unol Daleithiau), cacen gaws, tartenni a phasteiod, ac entremets.

Dyfyniad o Siwgr, Rwy’n Dy Garu Di: Ryseitiau Gwych i Ddathlu’r Pethau Mwyaf Mewn Bywyd gan Ravneet Gill (Llyfrau’r Pafiliwn)

Er mwyn eich pleser bwyta, treuliais wythnosau yn rhoi cynnig ar wahanol amrywiadau o gacen siocled. Roedd hi’n gwybod beth roedd hi eisiau: rhywbeth rhyfeddol o llaith, cyffwrdd sur, ysgafn, cyflym i’w wneud, a hardd. Y gacen berffaith i bobl ddiog. Roedd yn rhaid iddo fod yn harddwch symudliw a oedd yn edrych fel eich bod wedi gwario am byth arno, pan oedd angen ychydig iawn o ymdrech mewn gwirionedd. Rydyn ni’n gwneud y gacen hon i bobl rydyn ni’n poeni amdanyn nhw, ond does dim llawer o amser ganddyn nhw. Ffrindiau ymylol, fe allech chi ddweud.

LPC (Cacen Sloth)

Yn gwneud cacen 20-centimetr (8 modfedd).

Ar gyfer y cymysgedd cacen gwlyb

175 ml o olew olewydd, ddim yn rhy gryf, yn ogystal â mwy ar gyfer y caniau

2 wy

175 ml o laeth enwyn

170 ml o ddŵr berwedig

5 g / 1 llwy de o goffi gwib

Ar gyfer y cymysgedd cacen sych

125g o siwgr powdr

125g o siwgr brown ysgafn

80g o bowdr coco

230g o flawd plaen

5 g / 1 llwy de o naddion halen môr

10g / 2 lwy de o soda pobi

5 g / 1 llwy de o bowdr pobi

Ar gyfer y ganache brag siocled

150 g o siocled 70% powdr coco, wedi’i dorri’n fân

50 g siocled gyda 55% o bowdr coco, wedi’i dorri’n fân

pinsiad o naddion halen y môr

300g hufen dwbl

1 llwy fwrdd o echdyniad brag (fel arall defnyddiwch driagl strap du, surop masarn, neu fêl)

Rwyf am wneud y rysáit hwn mor gyflym â chi, felly dyma ni!

Cynheswch y popty i 160°C ffan/180°C/marc nwy 4. Irwch ddwy sosban gacen 20-centimetr (8 modfedd) ag olew, yna leiniwch â phapur memrwn.

Pwyswch yr holl gynhwysion cymysgedd cacen sych mewn powlen fawr a chymysgu gyda chwisg i gyfuno’n gyfan gwbl. (Os yw’r siwgr yn dalpiog, bydd angen i chi ei hidlo.)

Pwyswch yr holl gynhwysion cymysgedd cacennau gwlyb, ac eithrio dŵr a choffi, i mewn i bowlen fawr a chymysgu gyda’i gilydd. Paratowch y coffi mewn cwpan gyda’r dŵr berwedig wedi’i fesur a’r coffi ar unwaith, ei arllwys i’r bowlen o gynhwysion gwlyb a’i gymysgu’n dda.

Ychwanegwch y cymysgedd sych i’r cymysgedd gwlyb a’i gymysgu’n dda gyda chwisg i gyfuno.

Rhannwch y gymysgedd yn gyfartal rhwng y sosbenni parod (os ydych chi am fod yn fwy manwl gywir, gallwch chi bwyso’r màs cyfan ac yna ei rannu’n union yn ei hanner).

Pobwch am 35 munud, neu nes bod pigyn dannedd wedi’i fewnosod yn dod allan yn lân.

Tynnwch o’r popty a gadewch iddo oeri yn y tun am 20 munud cyn ei droi allan ar rac weiren (gadewch oeri’n llwyr cyn ychwanegu’r ganache rydych chi ar fin ei wneud).

I wneud y ganache, rhowch y siocledi a’r halen mewn powlen fawr sy’n gwrthsefyll gwres.

Mewn sosban, cynheswch yr hufen gyda’r darn brag nes ei fod yn mudferwi ond nad yw’n berwi.

Arllwyswch yr hufen poeth dros y siocled a’i adael i actio am 1 munud. Defnyddiwch chwisg i droi’r ganache o’r canol allan, gan gadw aer allan, nes ei fod yn sidanaidd ac yn hardd. Gadewch i’r ganache eistedd am 10 munud.

Cymerwch blât mawr gyda gwefus. Rhowch gacen wedi’i oeri ar y plât a rhowch ddigon o ganache i orchuddio’r top. Peidiwch â phoeni os yw’n gorlifo dros yr ymylon, rydyn ni eisiau hyn. Rhowch y gacen nesaf ar ei phen. Arllwyswch weddill y ganache dros y top, heb boeni am unrhyw beth.

Defnyddiwch lwy i’w arwain, gan wneud yn siŵr bod digon o ganache yn diferu i lawr yr ochrau. Rhowch y gacen yn yr oergell am 20-30 munud.

Tynnwch gacen o’r oergell a, gan ddefnyddio sbatwla gwrthbwyso bach, tynnwch y ganache o ymylon y plât a’i wasgaru i lawr yr ochrau i greu gorffeniad gwastad. Mae mor hawdd a diymdrech â hynny mewn gwirionedd.

Bydd gennych chi’ch ffrindiau’n meddwl eich bod chi wir yn malio…

Mae’n well cadw’r gacen hon mewn cynhwysydd aerglos ar dymheredd ystafell am 3 diwrnod. Os ydych chi’n ei gadw yn yr oergell, gadewch iddo ddod i dymheredd yr ystafell cyn bwyta, bydd yn llawer gwell! Rwy’n argymell microdon un dafell am 20 eiliad ac arllwys hufen oer drosto.

Leave a Comment

Your email address will not be published.