Y gwasanaethau dosbarthu bwyd gorau yn 2022 i wneud eich blwyddyn yn haws

Gall pecyn dosbarthu prydau ei gwneud hi’n haws bwyta’n iach. (Llun: Canva)

Yn sicr, mae’r siawns yn fawr bod gennych chi gegin. Ond mae gallu paratoi pryd o fwyd i chi’ch hun a gwybod beth i’w goginio yn ddau beth hollol wahanol. Dyna lle mae’r gwasanaethau dosbarthu bwyd gorau yn dod i mewn.

Mae’r citiau cyfleus hyn yn cludo ryseitiau a chynhwysion at eich drws, gan gymryd y cwestiwn syfrdanol o beth i’w wneud ar gyfer swper allan o’r hafaliad. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw dadbacio’ch cit, dilyn y cynhwysion a mwynhau, mae mor syml â hynny. Mae llawer o becynnau bwyd yn caniatáu ichi drefnu danfoniadau mor aml ag y dymunwch a hyd yn oed oedi citiau yn ôl yr angen. Ac wrth gwrs, chi sydd â’r ryseitiau i’w cadw a’ch ysbrydoli ar gyfer prydau yn y dyfodol.

P’un a ydych am fwyta’n iachach eleni, eisiau mynd yn fegan, neu ddim ond angen help llaw yn y gegin, mae yna becyn dosbarthu prydau i chi. Dyma’r rhai gorau allan yna yn 2022.

cogydd cartref cogydd cartref

$700

$700 yn gogydd cartref

Mae gan y Cogydd Cartref ddau brif opsiwn ar gyfer pecynnau bwyd: citiau safonol, sy’n cymryd tua 30 munud i’w creu, a chitiau paratoi a dogn arbennig 15 munud ar gyfer yr adegau hynny pan fyddwch chi ar frys.

Mae Cogydd Cartref yn gadael i chi gulhau’r cae trwy ddewis prydau sy’n ymwybodol o galorïau neu garbohydradau, a gallwch hefyd ddiystyru opsiynau ar gyfer bwydydd yr hoffech eu hosgoi, fel pysgod cregyn neu gnau daear. Bob dydd Llun, byddwch yn derbyn e-bost gydag 20 neu fwy o opsiynau prydau tymhorol i ddewis ohonynt. Mae opsiynau bwydlen yr haf yn cynnwys seigiau fel eog tomato wedi’i ffrio a chyw iâr wedi’i stwffio â chaws poblano gyda crema calch chipotle. Dywed Home Chef ei fod yn danfon i 98 y cant o’r wlad (bydd y cwmni’n rhoi gwybod i chi pan fyddwch chi’n nodi’ch cod ZIP os nad ydyn nhw’n llongio i’ch ardal chi).

Dewiswch o blith mwy na 25 o opsiynau o ryseitiau bob wythnos, gan gynnwys Cyw Iâr Cnau Cnau Crwniog, Chickpea Tagine Bricyll Almond a Byrgyrs Porc Gouda. Mae’r cwmni hefyd yn fawr o ran cynaliadwyedd ac yn anelu at gael cyn lleied o ddeunydd pacio â phosibl ar ei gynnyrch. Dewiswch o amrywiaeth o gynlluniau sy’n hawdd eu culhau’n gategorïau fel “cig a llysiau,” “cyfeillgar i’r teulu,” “iach a heini,” a “pescataraidd.” Mae HelloFresh yn danfon ledled y wlad, ac eithrio Alaska a Hawaii.

Ffedog las Ffedog las

$8

$8 mewn ffedog las

Dyfeisiodd Blue Apron y gwasanaeth dosbarthu cit bwyd yn ymarferol, ac mae’r cwmni’n parhau i fod yn ddewis poblogaidd diolch i’w brisiau isel, ryseitiau gwych, a chynhwysion ffres.

Mae Blue Apron yn rhoi llawer o opsiynau i chi dorri i lawr ar eich ryseitiau, o wahanol fathau o gig, proteinau llysieuol fel Beyond Meat, opsiynau a argymhellir gan WW, a chyfeillgar i ddiabetig. Mae prydau’n cynnwys offrymau fel pancetta cig eidion a bolognese, cregyn bylchog a menyn caper, a shakshuka ffa gwyn sbeislyd a sbigoglys. Mae Blue Apron yn danfon i 48 talaith, ac eithrio Alaska a Hawaii.

Gallwch ddewis a ydych chi eisiau’ch ryseitiau ar ffurf dau neu bedwar, a chyfyngu pethau i opsiynau protein a phlanhigion. Mae Hungryroot yn cynnig amrywiaeth eang o brydau, gan gynnwys powlenni grawnfwyd, tacos, nwdls llysieuol a barbeciws, ac mae eu sawsiau ar y lefel nesaf. Mae prisiau’n amrywio yn seiliedig ar faint eich archeb, ond mae cynlluniau’n dechrau ar $ 65 yr wythnos ar gyfer archebion bwyd llai. Nid yw Hungryroot yn danfon i Alaska na Hawaii.

Gallwch ddewis o blith 10 rysáit sy’n newid bob wythnos, gan gynnwys opsiynau fel Cyw Iâr Crwsh Parmesan, Porc Mwg a Salad Cêl, a Cutlets Cyw Iâr Môr y Canoldir. Mae yna hefyd becynnau bwyd sydd wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer pobl ar ddeiet cetogenig neu seiliedig ar blanhigion. Daw’r pecynnau gyda chynhwysion wedi’u rhag-fesur a rhai wedi’u paratoi ymlaen llaw; y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw eu coginio. Ni all Green Chef ddanfon i Alaska, Hawaii, a rhannau o Louisiana.

Mae’r gwasanaeth pecyn bwyd hwn yn 100% organig ac yn seiliedig ar blanhigion, felly mae’n darparu ar gyfer rhai dewisiadau dietegol a gallwch chi deimlo’n dda am y bwyd rydych chi’n ei dderbyn. Mae Sakara ychydig yn ddrytach na’r gystadleuaeth, ond mae ganddi fyddin o gefnogwyr selog. Dewiswch o gynlluniau sy’n dosbarthu dau i bum diwrnod yr wythnos, gyda phrydau fel Powlen Ddaear Sakara, Pad Thai, Powlen Tatws Melys Maple, a Vodka Parmesan Kale Pasta. Mae Sakara yn cyflawni ledled y wlad.

Mae Moronen Borffor yn boblogaidd gyda llysieuwyr, feganiaid, a phobl sydd eisiau cael diet mwy seiliedig ar blanhigion. Mae’r gwasanaeth yn gadael i chi ddewis rhwng cynllun dau neu bedwar gwasanaeth, ynghyd â nifer y cyflenwadau y byddai’n well gennych eu derbyn bob wythnos. Mae ryseitiau sy’n seiliedig ar blanhigion yn cynnwys opsiynau fel bisg tomato hufenog, caws wedi’i grilio gydag artisiogau a sbigoglys, a chwpanau letys tofu Taiwan. Mae Purple Moronen yn dosbarthu ledled y wlad, ac eithrio Hawaii ac Alaska.

Yn wreiddiol, canolbwyntiodd y cwmni ar smwddis a phowlenni, ond yn ddiweddarach ehangodd i wneud bara gwastad a seigiau eraill y gallwch chi eu creu gartref yn hawdd. Mae’r holl brydau wedi’u rhewi ac yn barod i fynd mewn munudau yn unig. Mae prydau enghreifftiol yn cynnwys smwddi mint coco, cwmin a phlât cynhaeaf corbys coch, a bara fflat kabocha a saets. Gallwch hefyd archebu pwdinau unigryw, fel brathiadau pwdin cnau cyll siocled a hufen iâ yn seiliedig ar blanhigion. Llongau Daily Harvest i 95% o’r Unol Daleithiau (nodwch eich cod ardal ar dudalen “Get Started” y cwmni i weld a yw’ch ardal yn gymwys).

cyhoeddwyd yn wreiddiol

Leave a Comment

Your email address will not be published.