Y llyfrau coginio bwyd cysur gorau ar gyfer ryseitiau blasus, cyfeillgar i’r teulu.

C

mae’n colli ei lygaid ac yn cymryd anadl ddwfn trwy ei drwyn. Aroglwch y pati cig eidion chwil, y bynsen brioche yn rhyddhau arogl wrth ei swyno, y caws blasus yn diferu ym mhobman, a’r salad wedi’i dorri’n ffres. A oes unrhyw beth mwy cysurus?

Pan fyddaf yn meddwl am fy hoff bethau i’w bwyta, mae’n anodd peidio â dewis bwyd cysurus. Mae’n cwmpasu’r rhannau gorau a mwyaf blasus o fwyd ac mae’n sicr o ddod â’r llawenydd mwyaf i’m stumog a’m calon. Meddyliwch am blatiau pasta-trwm, cyri hufennog, neu saws decadent wedi’i dywallt dros rhost dydd Sul – nid yw’r rhestr o fwydydd cysur byth yn dod i ben.

Mewn byd o gyfrif calorïau, gwrthod cacen siocled oherwydd ei bod yn “rhy ddrwg,” neu roi cynnig ar ddeiet chwiw difeddwl arall, mae’n hawdd meddwl mai bwyd cysur yw’r gelyn. Fodd bynnag, nid oes rhaid i fwyd cysur fod yn afiach, yn enwedig os ydych chi’n ei wneud gartref.

Mae yna hefyd awgrymiadau a thriciau eraill i barhau i fwynhau bwyd cysurus a lleihau ei afiach. Er enghraifft, masnachwch fwydydd wedi’u ffrio mewn olew ar gyfer ffrïwr dwfn sydd angen ychydig neu ddim olew. Yn yr un modd, os oes gennych chwant am siop tecawê nos Wener, ceisiwch wneud pryd ffug yn lle hynny: mae ffyrnau pizza a fydd yn creu cynnyrch hollol ffres a blasus mewn dim ond 60 eiliad neu ryseitiau cyri a fydd ond yn cymryd 20 munud o’ch amser .

Felly rhowch y gorau i’r cysyniad diwrnod twyllo a dechrau mwynhau prydau hiraethus, boddhaol gyda’r llyfrau coginio hyn sy’n hynod gyfforddus.

COMFORT MOB

Amazon

Gwell ar gyfer: llawenydd pur

Os oes gennych unrhyw ddiddordeb mewn bwyta, rydym yn siŵr eich bod wedi gweld o leiaf un fideo coginio Weinyddiaeth Amddiffyn yn ymddangos yn eich ffrwd newyddion. Mae Comfort MOB yn dod â’r holl fideos hyn ynghyd i greu canllaw i lawenydd gourmet pur. Gyda ryseitiau hen ysgol fel pysgod a sglodion a llyffant yn y twll, byddwch yn cael eich cludo yn ôl ar unwaith i bartïon cinio eich plentyndod (gydag ychydig mwy o soffistigedigrwydd).

Mae’r ryseitiau’n fforddiadwy ac yn gyraeddadwy ar gyfer pob lefel sgil, ac mewn munudau gallwch chi chwipio seigiau fel Halloumi wedi’i Grilio a Byrgyr Peach, fersiwn ysgafn, hafaidd ar glasur bwyd cysurus. Ai pasta yw eich kryptonit? Dysgwch sut i wneud eich pasta a’ch sawsiau eich hun i gyd-fynd ag ef fel Puttanesca Dad Ben.

llew hapus bwyd cyflym

Amazon

Gwell ar gyfer: bwyd ffug

Yn olaf, llyfr coginio sy’n ein helpu i greu bwyd blasus. Y dda i chi. Yn seiliedig ar ethos bwyd cyflym iachus y cwmni, mae’r llyfr coginio hwn yn rhannu rhai o seigiau mwyaf eiconig Leon ac yn rhoi sbin cŵl ar fwyd cysur annwyl, fel zucchini-walnut-mint tost gyda ‘chaws’ a phaneer a lapio betys. Mae’r rhestr gynhwysion yn arbennig o ddefnyddiol, gan y byddwch chi’n gwybod yn union beth i’w gadw yn eich pantri a’ch oergell i wneud y ryseitiau hwyliog hyn.

Gyda 125 o ryseitiau ffres, modern ac arloesol yn cwmpasu bara, saladau, griliau a seigiau ochr, mae rhywbeth at ddant pawb ac ar gyfer pob achlysur. Mae’r rhan fwyaf o’r ryseitiau hyn mor gyflym i’w gwneud fel eu bod yn rhoi ystyr cwbl newydd i fwyd cyflym. Maent yn ddelfrydol ar gyfer swper ar ôl gwaith neu i fwydo teulu cyfan heb fod yn y gegin am oriau. Bydd y clawr lliwgar hefyd yn bywiogi unrhyw gegin neu silff.

Yr Arweiniad Ultimate i Grilio Fegan

Amazon

Gwell ar gyfer: cinio dydd sul creadigol

Gall cinio dydd Sul fod yn siomedig os ydych yn fegan. Mae eraill yn bwyta platiau swmpus o fwyd wedi’i fygu mewn pob math o sawsiau nefol tra byddwch chi’n dewis eich ffordd trwy slab sych o becan rhost. Mae hynny i gyd ar fin newid diolch i The Ultimate Guide to Vegan Roasts, sy’n cynnig digon o brydau blasus, teilwng o wledd a fydd yn gadael eich ffrindiau nad ydynt yn fegan yn edrych ymlaen ag eiddigedd.

Nid yn unig mae yna dost pecan swmpus a Wellingtons, ond mae yna hefyd ryseitiau dyfeisgar sy’n defnyddio llysiau a grawn ffres i greu seigiau cyffrous.

Mae’r Jackfruit Smoky Seitan Brisket yn ddechreuwr sgwrs barbeciw haf, ac mae’r Blodfresych Pobi hufenog gyda Nionod Caramelized yn ddysgl ochr perffaith ar gyfer unrhyw ginio rhost. Mae yna hefyd amrywiaeth o sawsiau fegan rhyfeddol o syml, fel saws gwin coch a saws corn pupur brandi, felly does dim rhaid i chi ddioddef anweddusrwydd bwyd sych byth eto.

Y bwrdd caws modern

Amazon

Gwell ar gyfer: bwyd cysur chwaethus

Wrth i mi fynd yn hŷn, rydw i wedi sylweddoli y bydd yn rhaid i mi ddod i mewn i fyd bwyta ffansi yn y pen draw a chael gwared ar y sglodion hen a’r dipiau rhad sydd wedi dod yn arwydd o’m holl ddigwyddiadau. Ewch i mewn i’r Bwrdd Caws Modern, llyfr coginio a fydd yn chwyldroi’ch parti cinio ac yn eich gwneud chi’r gwesteiwr â’r mwyaf.

Mae yna 40 o syniadau bwrdd caws perffaith ar gyfer pob achlysur, o nosweithiau clyd i bicnic haf perffaith. Mae cynllun y byrddau yn syfrdanol ac mae digon o le i greadigrwydd wrth i chi ddysgu paru’ch caws i berffeithrwydd. Pwy a wyddai fod salami a gouda yn gyfuniad mor wych?

Ein ffefryn? Y bwrdd pen-blwydd, sydd ynghyd ag amrywiaeth o aeron tymhorol, cig moch a jam diliau, yw’r canolbwynt: cacen pen-blwydd olwyn gaws pum haen wedi’i gwneud o brie, camembert, brie gafr a safarin brau.

Mae breuddwydion melys yn cael eu gwneud o gaws mewn gwirionedd.

Llyfr Coginio Tsieineaidd i Fynd: O Chop Suey i Sweet ‘n’ Sour, 70+ Ryseitiau i Ail-greu Eich Ffefrynnau

Amazon

Gwell ar gyfer: takeout Tsieineaidd cartref

Nid yw cynilo ceiniogau yn golygu cyfaddawdu ar eich hoff fwydydd cydio a mynd. Mae’r llyfr hwn yn cyflwyno 70 o seigiau mwyaf annwyl bwyd Tsieineaidd.

Mae’r bwyd yn syml iawn i’w baratoi ac yn cael ei ysbrydoli gan fwyty Cantonese y teulu Kwoklyn lle cafodd ei fagu yn gweithio. Hefyd, mae’r rhan fwyaf o’r ryseitiau yn y llyfr hwn yn cymryd 20 munud neu lai, felly bydd yn cymryd llai o amser i baratoi’r seigiau hyn nag y bydd yn aros i ddanfoniad cludfwyd gyrraedd.

Wrth gwrs, ein hoff bryd o fwyd oedd y cyw iâr melys a sur hawdd (a chymharol iach) y gellir ei weini dros wely o reis neu gyda nwdls. Gallwch chi ein gwylio ni’n ei wneud gartref yma.

Pasta Perffaith yn y Cartref

Amazon

Gwell ar gyfer: pasta

Mewn ceir isffordd, mewn bysiau; Weithiau mae’n ymddangos bod Llundain yn cael sylw mewn hysbysebion ar gyfer Pasta Evangelist, y gwasanaeth dosbarthu pasta. Nawr maen nhw wedi rhyddhau llyfr coginio newydd sy’n datgelu sut i wneud y ryseitiau cysurus hyn gartref mewn dim ond 10 munud. Mae pob un o’r 80 rysáit yn cynnwys cynhwysyn o’r un enw’r brand, sy’n naturiol yn golygu bod hwn yn llyfr coginio hanfodol i’r rhai sy’n hoff o basta.

Rydyn ni’n caru sut mae’n cael ei rannu â’r amser y mae’n ei gymryd i goginio’r pryd (10, 20, neu 30 munud), sy’n golygu y byddwch chi’n dod o hyd i rysáit sy’n gweithio ar gyfer ciniawau cyflym a hawdd neu wleddoedd ysblennydd. Os oes gennych ychydig o amser, ceisiwch wneud y lasagna. Aeth ein hymgais yn dda iawn.

Fe wnaethom hefyd geisio gwneud carbonara pedwar cynhwysyn ar gyfer pryd o fwyd hawdd yn ystod yr wythnos a’n cludodd i ganol Rhufain. Gwyliwch ni’n rhoi yw mynd yma.

Cegin Magnolia

Amazon

Gwell ar gyfer: hydoddiant siwgr

Dewch i gael danteithion amser te gwefreiddiol o lyfr coginio cyntaf Bernadette Gee sy’n cynnwys ryseitiau cacennau anhygoel a fydd yn gadael eich gwesteion yn gwenu dros eich creadigaethau.

Gwelsom fod y llyfr hwn yn berffaith ar gyfer pobyddion newydd a gwneuthurwyr cacennau gan fod y canllawiau cam-wrth-gam yn glir ac mae amrywiaeth eang o ryseitiau perffaith ar gyfer pob achlysur felly dim mwy ag esgus bod cacen siocled o’r archfarchnad yn gartref.

Roeddem wrth ein bodd â’r Cyffug Mafon Siocled Gwyn fel pwdin cyflym ond sy’n deilwng o waw ac os oes gennych fwy o amser ar eich dwylo yna mae’r Signature Rich Chocolate Cacen yn hanfodol – mae’r blodau hardd a’r addurniadau marmor yn ei gwneud bron yn rhy bert i’w bwyta. Bron.

Brecinio steil dydd Sul

Amazon

Gwell ar gyfer: platiau brecinio

Wedi’i ysgrifennu gan y cogyddion arloesol y tu ôl i Gaffi Sul chwedlonol Llundain, mae’r llyfr coginio hwn yn cynnwys dros 70 o ryseitiau a fydd yn mynd â’ch brecinio i lefel nad oeddech chi’n meddwl oedd yn bosibl.

Mae gan y beibl brunch hwn y cyfan; Staplau syml, gwleddoedd Nadoligaidd, a chynfennau cysurus. Rydyn ni wrth ein bodd â’r adran gyfan sy’n talu gwrogaeth i dost ac mae yna rai topins hynod greadigol, o hadog i afocado sbeislyd.

Fe wnaethon ni roi cynnig ar y fritters zucchini gyda halloumi, dukkah, a iogwrt mintys i gael golwg ddiddorol ar hash browns, yn ogystal â’r omled feta, cêl, a quinoa i sbeisio ein hwyau boreol. Peidiwch ag anghofio gwneud unrhyw un o’r ysgwydion lliwgar a blasus – maen nhw’n blasu cystal ag y maen nhw’n edrych.

Budr – bwyd budr ar gyfer eich golwythion budr

Amazon

Gwell ar gyfer: trin eich hun

Cydio yn eich napcynnau, mae pethau ar fin mynd yn flêr. Rhowch gynnig ar unrhyw un o 60 rysáit blasus Dirty ar gyfer y bwyd cysur mwyaf sy’n achosi coma.

Meddyliwch am mac a chaws clasurol, sglodion pitsa, a chacen lasagna sy’n siŵr o gyrraedd pob stop, ac yna rhai. Mae’r lluniau yn unig yn ddigon i wneud i chi drool, ond yn ffodus, dim ond 30 munud y mae’r ryseitiau hyn yn cymryd i’w gwneud, felly ni fydd yn rhaid i chi aros yn hir.

Rhowch gynnig ar datws hasselback a sglodion budr ar gyfer y prydau ochr barbeciw perffaith.

Leave a Comment

Your email address will not be published.