Y Llyfrau Coginio Gorau i Ddechreuwyr, Yn ôl Cogyddion

fel llawer o bobl, rhyddhaodd y pandemig gogyddes feddw ​​y tu mewn i mi a oedd wedi bod yn segur nes i’r cloi gyrraedd, gan ganiatáu imi dreulio oriau ar y stôf yn tynnu blasau dimensiwn allan o saws pasta neu stiw. Ar ôl dyddiau a dyddiau o unigrwydd, roeddwn i’n byw am wefr bosibl fy mhrydau ac o’r diwedd roedd y “cogydd cartref dim cogydd” hwn wedi dod. obsesiwn gyda chyfleoedd pryd wedi’i gynllunio’n dda, heb y wybodaeth, y sgiliau technegol na’r hyder i’w dynnu i ffwrdd.

“Rydw i wir yn credu nad oes yna gogyddion gwael, dim ond ryseitiau gwael,” meddai Carla Lali Music, cyn gyfarwyddwr bwyd Bon Appétit ac awdur arobryn ei llyfrau coginio ei hun sydd wedi gwerthu orau, wrth HuffPost.

Fel datblygwr rysáit llawrydd, awdur llyfr coginio, a chyn uwch olygydd bwyd yn Bon Appétit, mae Claire Saffitz yn gwybod rhywbeth neu ddau am greu rysáit dda a fydd yn cynhyrchu pryd da bob tro.

“Y teimlad gorau yw pan fydd rysáit yn dod at ei gilydd mewn pryd sy’n fwy na chyfanswm ei rannau ac yn teimlo’n faethlon, yn seicolegol ac yn gorfforol,” meddai Saffitz. “I gyflawni hyn, chwiliwch am ryseitiau a seigiau sy’n rhoi llawer o werth am eich arian a defnyddiwch gynhwysion o safon nad oes angen llawer o’u trin i flasu’n dda.”

Os ydych chi eisoes yn teimlo wedi’ch llethu dim ond wrth edrych ar y potiau a’r sosbenni o’ch blaen, mae Lali Music yn mynnu na ddylech chi wneud gormod oherwydd bod y weithred o goginio i chi’ch hun ac i eraill yn ddigon arbennig.

“Nid oes llawer o bethau y gallwn eu gwneud fel bodau dynol sy’n rhoi pleser a chynhaliaeth inni. Mae bwyta yn un o’r pethau hynny. Mae’r amser rwy’n ei dreulio yn coginio yn llawn gobaith optimistaidd ar gyfer y weithred o fwyta sy’n dilyn. Pan fyddwch chi’n paratoi bwyd i chi’ch hun, rydych chi’n gofalu amdanoch chi’ch hun ac yn meithrin eich hun. Pwyswch ar hynny,” meddai.

Pe bawn i wedi cael rhestr o lyfrau coginio a argymhellir gan gogydd wedi’u hysgrifennu’n benodol ar gyfer cogyddion cartref newydd fel fi, efallai y byddwn wedi arbed y drafferth i mi fy hun o geisio dyfeisio rysáit a oedd yn tynghedu o’r cychwyn cyntaf. Felly cymerwch fy nghyngor wrth edrych yn ôl a bachwch gopi o un o’r llyfrau coginio isod, pob un yn cynnwys tudalen ar ôl tudalen o ryseitiau hygyrch, hawdd eu dilyn a all feithrin y cogydd cartref ym mhob un ohonom.

Efallai y bydd HuffPost yn derbyn cyfran o bryniannau a wneir trwy ddolenni ar y dudalen hon. Mae pob eitem yn cael ei ddewis yn annibynnol gan dîm prynu HuffPost. Gall prisiau ac argaeledd newid.

Leave a Comment

Your email address will not be published.