Y marinâd hawdd hwn yw’r gyfrinach i fronnau cyw iâr wedi’u grilio’n gyflym ac yn flasus.

Pan fyddaf yn meddwl am fronnau cyw iâr wedi’u grilio, rwy’n darlunio fy ystafell dorm coleg ar unwaith. Clywais ddigon o straeon arswyd gan ysgolion eraill i wybod ein bod wedi ei gael yn eithaf da, o ansawdd bwyd ac amrywiaeth: bar salad teilwng, pasta gyda dewisiadau saws cylchdroi, mwy o fathau o rawnfwyd nag y gallwn ei fwyta mewn wythnos (gwnes i fy ngorau) . Ac o dan lamp gwres, yng nghornel yr orsaf llawr lle gallech archebu byrger neu lapio, roedd mynydd o fronnau cyw iâr wedi’u grilio â gorchudd siarcol yn byw.

Fe wnes i osgoi’r pentwr cyw iâr am amser hir, misoedd, a oedd yn teimlo fel am byth yn y flwyddyn gyntaf, o blaid pethau a oedd yn ymddangos yn fwy diddorol neu gyffrous i’w bwyta ar gyfer cinio a swper. Ond pan aeth tymor y gwanwyn o gwmpas a minnau’n marw am fy nghegin fy hun, roedd y dyrfa’n galw arnaf, i raddau helaeth oherwydd y gallwn ddefnyddio’r bronnau cyw iâr heb asgwrn hynny i wneud pryd o fwyd a oedd yn eiddo i mi yn gyfan gwbl. Efallai ein bod yn ymddangos yn symlmeddai’r cyw iâr, ei farciau gril tywyll, gwastad o’r gril diwydiannol yn yr ystafell fwyta. Ond gallwn fod yn beth bynnag y dymunwch.

Mae llyfrau cyfan wedi’u hysgrifennu ar y pwnc o addasu bwyd ystafell fwyta, ac mae’r fron cyw iâr wedi’i grilio hollbresennol bob amser yn chwarae rhan fawr; hyd yn oed [redacted] Flynyddoedd ar ôl graddio, rydw i’n dal i droi at y protein syml, amlbwrpas hwnnw i ychwanegu ychydig o rywbeth ychwanegol at yr hyn rydw i’n ei wneud yn barod. Ar ei ben ei hun, gall brest cyw iâr wedi’i grilio fod yn brif gwrs syml, yn enwedig pan fydd salsa verde neu saws romesco ar ei ben. Cyfan, mae’n disgleirio ar bynsen neu rhwng tafelli o fara. Wedi’i sleisio, mae’n wych mewn powlen salad neu rawnfwyd, mewn tacos neu burritos, neu y tu mewn i pita. Mae’n debygol mai dim ond trwy ychwanegu brest cyw iâr wedi’i grilio y gellir gwella beth bynnag sydd ar y fwydlen, yn enwedig un sy’n ddigon blasus i herio stereoteip y toriad fel stwffin meddal. Mae cael rysáit wrth gefn feiddgar yn eich poced gefn yn yswiriant pwysig yn erbyn parlys penderfyniad beth sydd i ginio.

Mae’r rysáit hwn yn amrywiad ar farinâd cyw iâr fy mam, yr wyf yn ei garu am fwy o resymau na’r ffaith fy mod wedi bod yn ei fwyta ers degawdau. Yn gyntaf, mae’r cymysgedd ei hun yn gyfuniad bachog o sialots, garlleg, finegr sieri, a sudd sitrws o lemwn a leim. Mae’n ddigon cryf i roi blas dwfn i’r cig yn hytrach na byw yn ei haen allanol yn unig, felly rydych chi wir yn blasu’r aroglau hynny ym mhob brathiad. Ac mae wedi’i wneud yn gyfan gwbl o bethau sydd gennyf fel arfer yn fy pantri yn barod, felly nid oes angen taith siopa arbennig.

Yn ail, mae’r cyw iâr hwn yn coginio’n dda iawn – mae’r awgrym o siwgr yn y marinâd yn annog torgoch (dwi’n hoffi brest cyw iâr sydd wedi’i duo’n braf mewn rhannau, i gael gwerth fy arian i danio’r gril neu gynhesu’r gril), a halen a mae amser rheweiddio yn cadw’r cig yn llawn sudd a thyner. Hefyd, nid oes angen tunnell o rybudd ymlaen llaw arnoch i elwa ar yr holl fanteision hyn. Mae dim ond 30 munud o farinadu yn ddigon i gael effaith wirioneddol ar eich cyw iâr, ac oherwydd y sudd sitrws, nid ydych chi am adael iddo eistedd am fwy na phedair awr beth bynnag. Os ydych chi’n hollti rhywfaint o’r marinâd ar wahân cyn ychwanegu’r cig, mae gennych chi hyd yn oed saws adeiledig i’w weini gyda llwy ar y diwedd.

Unwaith y bydd y gril yn rhedeg, dim ond pump i saith munud yr ochr y mae’n ei gymryd i’r cig goginio’r holl ffordd drwyddo; bydd cadw llygad ar y tymheredd mewnol (rydym yn anelu at 160°F cyn gorffwys) yn sicrhau nad ydych yn gorffen gyda chig sych, wedi’i orgoginio.

Paratoi powlenni o lysiau a reis yng nghaffeteria fy ngholeg, ynghyd â brest cyw iâr wedi’i grilio wedi’i thynnu o’r domen lamp wres, oedd fy ffordd fach o fanteisio ar y rhyddid coginio a gollais wrth fyw mewn dorm. Ond hyd yn oed nawr bod gen i’r holl ryddid yn y byd i wneud beth bynnag rydw i eisiau ar gyfer swper (dangoswch), mae’r atyniad i gyw iâr wedi’i grilio yn parhau’n gryf. Fel arfer byddaf yn gwneud ychydig o fronnau ar y tro, felly mae gen i bethau ychwanegol i’w cadw yn y rhewgell am ddyddiau pan fydd cymysgu marinâd yn ormod i’w drin; Nid mynydd o gyw iâr mohono, ond mae’n ddigon i mi a lle bynnag mae swper yn mynd â fi.

Y Fron Cyw Iâr wedi’i Grilio’n Fwyaf Wedi’i Grilio Gyda Sitrws Marinade

vaculin kendra

Ymddangosodd yn wreiddiol ar Epicurious

Leave a Comment

Your email address will not be published.