Y penwythnos hwn, mwynhewch fwyd môr blasus gyda’r 7 rysáit pysgod hyn

Mae’r penwythnos bron yma, a ydych chi’n gwybod beth rydyn ni’n hoffi ei wneud y ddau ddiwrnod yma? Rydym yn dymuno bwyta i’n calonnau cynnwys! Ond y penwythnos hwn, rydym yn awgrymu eich bod yn hepgor y rysáit arferol ar gyfer paneer, cyw iâr, cig oen, neu fyrbrydau eraill. Y tro hwn, beth am roi cynnig ar fwyd môr blasus? Efallai bod bwyd môr yn fwy cyffredin ger rhanbarthau arfordirol y wlad, ond bob tro mewn ychydig rydyn ni eisiau bwyta plat bwyd môr a cholli ein hunain yn ei flas. A’r hawsaf a mwyaf poblogaidd ymhlith yr holl ryseitiau bwyd môr i roi cynnig arnynt yw pysgod. Felly, dyma ni’n dod â ryseitiau pysgod blasus i chi roi cynnig arnyn nhw dros y penwythnos.

(Darllenwch hefyd: Rysáit Pysgod Chili Sbeislyd Steil Bwyty – Rhowch gynnig ar y pryd hwn am fyrbryd penwythnos tanllyd)

Dyma 7 rysáit pysgod i roi cynnig arnynt

1. Biryani Pysgod (Ein Hargymhelliad)

Mae’r reis wedi’i gyfuno â darnau tendr a blasus o bysgod. Mae wedi’i goginio gydag amrywiaeth o sbeisys cyfan sy’n rhoi blas ac arogl cryf i’r pryd hwn. Hefyd, mae’n lle da i’ch biryani cyw iâr a chig oen arferol. Rhowch gynnig ar hyn!

2. Pysgod Sitrws wedi’i Grilio

Wedi’i grilio, mae’r pysgodyn hwn yn llawn blasau sitrws sawrus a bydd yn syfrdanu gwesteion mewn unrhyw barti cinio. Ychwanegwch ychydig o sudd oren a lemwn, a rhai dail arugula, ac rydych chi’n barod i fynd! Gallwch hefyd baru hwn gyda saws ysgafn wedi’i seilio ar arlleg i gael blas ychwanegol.

Pysgod Sitrws wedi'i Grilio

3. Bomil Pysgod wedi’i Ffrio

Ar ddiwrnodau pan fyddwch chi’n ffansio rhywbeth wedi’i ffrio, crensiog a blasus, mae’r Bombil Fish Fry hwn yn berffaith. Mae’n sbeislyd, yn flasus ac yn gysur. Ychwanegwch wasgiad o sudd lemwn ar ei ben i gael gorffeniad mwy blasus. Gallwch chi weini hwn gyda reis a saws.

Sut i Wneud Bombil Ffrio Arbennig Mumbai Gartref - Rysáit Arbennig Gajalee, Mumbai

4. Sgiwerau pysgod

Cebabs yw’r un peth y mae pobl ledled y byd yn hoffi ei fwyta. Maent yn llawn sudd, suddlon a blasus. Bydd pawb yn chwilio am ddarn arall pan fydd y cebabs pysgod hyn yn cael eu gweini gyda saws blasus wedi’i wneud gyda winwns, coriander, cwmin a byrst o arlleg!

Sgiwerau Pysgod gyda Saws a Reis Brown

5. Pysgod kasundi Bengali

Cyn cael ei ffrio mewn briwsion bara yn y pryd hwn, mae’r ffiled pysgod yn cael ei farinadu mewn cymysgedd o sbeisys blasus. I gael profiad gwirioneddol o fwyta bwyd pysgod arddull Bengali, gweinwch y pysgodyn ffrio hwn gyda kasundi, saws mwstard enwog yn Bengal. Mae ganddo flas cryf a chysurus.

(Darllenwch hefyd: Rysáit Pakoda Pysgod: Chwipiwch y byrbryd parti creisionllyd hwn mewn llai na 15 munud (fideo rysáit y tu mewn)

Sut i Wneud Kasundi Fish Tikka - Rysáit Pysgod Arddull Pwnjabi y Mae'n rhaid i chi roi cynnig arni

6. Cutlets Pysgod

Byrbryd pysgod arall y dylech chi roi cynnig arno yw’r cytledi pysgod hyn. Gallwch wneud y cytledi hyn gyda physgod dros ben sydd gennych yn yr oergell. Mae’n fyrbryd perffaith ar gyfer unrhyw ddiwrnod! Yn yr achos hwn, byddai’n rhaid i chi stemio’r pysgod a’i dorri â sbeisys a thatws. Yna ffrio i’w gwneud yn grensiog.

cytledi pysgod

7. Pysgod wedi’u Ffrio Pwnjabi

Pwy sydd ddim yn caru blasau Pwnjabi? Os ydych chi’n gefnogwr o’r un peth, ni allwch golli’r pysgodyn ffrio blasus hwn fel Pwnjabeg. Mae’n rysáit hawdd i’w wneud ac yn rhoi’r mwyaf o flasau i chi!

Rhowch gynnig ar y ryseitiau hyn a gadewch i ni wybod sut y daethant allan i chi!

Leave a Comment

Your email address will not be published.