Y pethau Costco gorau i’w gwneud yn yr Air Fryer, gan blogiwr bwyd

P’un a ydych chi’n ddefnyddiwr ffriwr aer hynafol neu’n newydd i’r peiriant, fe welwch nad yw ei boblogrwydd heb rinwedd.

Mae ffrïwyr aer yn paratoi prydau bwyd yn gyflym ac yn gyfleus, gan wneud eich bwyd yn braf a chreisionllyd ond gan ddefnyddio llai o olew na ffrio dwfn.

Rwy’n rhedeg blog o’r enw Costco Kitchen, lle rwy’n rhannu syniadau creadigol am brydau gan ddefnyddio cynnyrch o’r siop groser. Rydw i wedi dod o hyd i amrywiaeth eang o ffyrdd o wneud blasus Costco hawdd a blasus, ochrau, a entrees yn y ffrïwr aer. Dyma rai o fy ffefrynnau:

Mae adenydd cyw iâr yn dod yn dendr ac yn llawn sudd yn y ffrïwr aer

Post a rennir gan OLIVIA (@costcokitchen)

Mae Kirkland Chicken Wings yn dod allan o’r ffrïwr yn llawn sudd a thyner. Gallant fod yn barod i’w bwyta mewn llai na 30 munud, gan eu gwneud yn fyrbryd perffaith ar gyfer parti neu ginio cyflym yn ystod yr wythnos.

Mae adenydd parti Costco wedi’u gorchuddio â marinâd garlleg fel y gallwch eu haer-ffrio a’u mwynhau fel y mae, neu eu taflu â saws adain cyn eu gweini.

Pârwch nhw gyda dysgl ochr â starts a salad neu lysiau wedi’u stemio ar gyfer pryd hawdd, di-ffws i’r teulu cyfan.

Mae gwneud ffa gwyrdd yn y ffrïwr aer yn hynod o syml

Post a rennir gan OLIVIA (@costcokitchen)

Mae coginio ffa gwyrdd fel arfer yn broses aml-gam sy’n golygu eu berwi, eu trochi mewn baddon iâ, ac yna eu coginio mewn sgilet poeth. Ond gyda’r ffrïwr aer, gallant fod yn barod mewn llai na 10 munud heb yr angen i lanhau powlenni, potiau neu sosbenni ychwanegol.

Mae’r ffa gwyrdd rydw i’n eu prynu yn Costco yn cael eu torri, eu golchi, ac yn barod i’w defnyddio, felly gallwch chi eu taflu mewn olew olewydd, garlleg, halen a phupur a’u coginio yn y ffrïwr aer am wyth munud.

Rwy’n gwneud fy rafioli wedi’u tostio crensiog a boddhaol fy hun.

Bag o ravioli wedi'i becynnu ymlaen llaw gyda delwedd dyn oedrannus ar y blaen gyda

Mae Ravioli wedi’i Ffrio â’r Awyr a Saws Marinara yn flas cyflym a hawdd.

Keith Homan/Shutterstock


Efallai eich bod wedi gweld ravioli wedi’u ffrio, y cyfeirir ato’n aml fel “ravioli wedi’i dostio,” yn adran blas bwydlenni bwytai. Rwy’n hoffi defnyddio 3 Ravioli Caws Giovanni Rana i wneud fersiwn tebyg yn y ffrïwr aer.

Berwch y ravioli am dri munud, yna eu trochi mewn cymysgedd wy a’u rholio mewn briwsion bara. Arllwyswch olew ar y ddwy ochr fel bod y raffioli’n gwella’n braf ac yn grensiog, yna’u ffrio yn yr aer am wyth i 10 munud.

Rwy’n hoffi eu gweini â saws marinara cartref Rao, sydd i’w gael yn yr adran basta yn Costco.

Gall cluniau cyw iâr ddod yn seren cinio wythnos wythnos sy’n barod mewn hanner awr

Post a rennir gan OLIVIA (@costcokitchen)

Daw Cluniau Cyw Iâr Organig Kirkland mewn pecynnau dogn, sy’n cynnwys tua phump neu chwe darn.

Yn syml, torrwch y cluniau ar ben y cluniau (gwnewch yn siŵr eu dadmer o flaen llaw os ydych chi’n defnyddio rhew) gyda’ch hoff condiments a rhowch nhw yn y ffrïwr aer am ginio hawdd yn ystod yr wythnos sy’n barod mewn llai na 30 munud.

Rwy’n hoffi eu brwsio â menyn wedi’i doddi a phersli cyn gynted ag y byddant yn dod allan o’r ffrïwr i roi gorffeniad cyfoethog, sgleiniog iddynt.

Defnyddiwch eich peiriant ffrio aer i helpu i wneud past garlleg blasus

Post a rennir gan OLIVIA (@costcokitchen)

Os ydych chi’n caru garlleg, byddwch yn bendant am roi cynnig ar rostio bwlb cyfan yn y ffrïwr aer. Mae bylbiau garlleg yn dod yn feddal, yn frown euraidd ac ychydig yn felys a chnau mewn blas.

Rwy’n hoffi prynu bag 2-bunt o arlleg ffres California yn Costco. Fe wnes i dorri’r topiau oddi ar y bylbiau, eu sychu ag olew olewydd, yna eu rhostio yn y ffrïwr aer am 35 munud.

Gallwch gymysgu’r garlleg gyda menyn meddal wedi’i fwydo â glaswellt i wneud pâst garlleg nefol i’w daenu ar dost.

Mae Trio Samosa Sukhi yn cynnwys tri blas gyda dau saws dipio

Blwch gyda phecynnu melyn sy'n dweud

Mae blwch Sukhi yn cynnwys sglodion, cyw iâr mango cnau coco a samosas gwygbys gyda dau flas o siytni ar gyfer dipio.

olivia yi


Triawd Samosa Sukhi yw’r archwaeth creisionllyd perffaith i’w weini yn eich parti neu gynulliad nesaf.

Mae’r blwch yn cynnwys tatws, cyw iâr mango-cnau coco a samosas gwygbys gyda dau flas o siytni ar gyfer dipio.

Ffriwch y samosas mewn aer ar 350 gradd Fahrenheit am saith munud a’u hychwanegu at eich plât parti i’ch gwesteion eu bwyta.

Os nad oeddech chi’n hoffi tofu o’r blaen, ceisiwch ei falu yn y ffrïwr aer

Post a rennir gan OLIVIA (@costcokitchen)

Os ydych chi wedi bwyta tofu yn y gorffennol ond ddim yn ei hoffi, rwy’n awgrymu ei ffrio ag aer.

Rwy’n defnyddio Nasoya Organic Firm Tofu, a gaf gan Costco. Mae’n bwysig defnyddio tofu cadarn wrth ffrio aer i sicrhau y gall ddal i fyny trwy gydol y broses goginio.

Rwy’n hoffi marinate’r ciwbiau tofu gyda saws Teriyaki o Kinder, hefyd o Costco, cyn eu gosod yn y ffrïwr aer am 18 munud.

Gellir mwynhau tofu creisionllyd ar ei ben ei hun neu ei ychwanegu at dro-ffrio. Fy hoff ffordd i fwynhau tofu wedi’i ffrio ag aer yw mewn powlen gyda reis, cwinoa, llysiau, a saws i wneud saig berffaith ar gyfer Dydd Llun Di-gig.

Mae talpiau o fron cyw iâr noeth yn dwyllwr enfawr ar gyfer nugget poblogaidd arall

Post a rennir gan OLIVIA (@costcokitchen)

Mae rhai yn adnabod Just Bare Chicken Breast Chunks am eu tebygrwydd i nygets Chick-fil-A. Cynheswch nhw yn y ffrïwr aer ar 350 gradd Fahrenheit am wyth munud fel bod y bara ar y tu allan yn mynd yn braf ac yn grimp tra bod y cig yn aros yn dendr ac yn llawn sudd.

Gallwch eu taenu dros salad, eu hychwanegu at tortilla ar gyfer wrap cyw iâr crensiog, neu eu mwynhau fel y gwnes i, gyda saws Chick-fil-A ffug y gallwch chi ei wneud gydag ychydig o gynhwysion sydd gennych yn eich pantri mae’n debyg.

Mae’r sticeri pot hyn yn mynd ymlaen yn llyfn gyda thu allan crisp, euraidd.

Post a rennir gan OLIVIA (@costcokitchen)

Mae Costco yn cynnig amrywiaeth o dwmplenni wedi’u rhewi a pheli cig, gyda llawer ohonynt yn dod â saws dipio.

Eu paratoi yn y ffrïwr aer yw fy hoff ddull o gael sticer pot wedi’i goginio’n berffaith gydag ymylon crensiog a gwaelod meddal. Os ydych chi eisiau i’r twmplenni fod yn frown euraidd ac yn grensiog, trowch nhw drosodd hanner ffordd drwy’r broses goginio.

Mae Rholiau Gwanwyn wedi’u Stwffio â Llysiau’n Gwneud Byrbryd Gwych Pan Wedi’i Ffrio yn yr Awyr

Bocs gyda du

Mae gwresogi’r rholiau gwanwyn hyn yn y ffrïwr aer yn eu gwneud yn flas neu’n fyrbryd perffaith.

olivia yi


Mae Rholiau Gwanwyn Llysiau Royal Asia yn flas neu’n fyrbryd perffaith oherwydd gallwch eu cynhesu yn y ffrïwr aer a’u trochi yn y saws soi a sinsir a ddarperir.

Mae’r papur lapio yn denau ac yn grimp, ac mae’r llenwad yn cynnwys amrywiaeth o lysiau gan gynnwys edamame, jicama, a bresych.

Cynhesu rholiau’r gwanwyn yn y peiriant ffrio aer ar 390 gradd Fahrenheit am 10 munud, gan droi hanner ffordd drwodd.

Cliciwch i barhau i ddarllen dyddiaduron Costco fel hwn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.