Y pryd pysgod perffaith ar gyfer yr haf

Fe’i dywedaf yma: mae fy mhartner o Foroco Spice Girl yn gogydd di-ofn a thalentog! Dyw hi ddim yn cefnu ar ryseitiau cymhleth a chynhwysion ffansi. Yn aml mae gan ei ryseitiau Moroco dro Ffrengig annisgwyl. Fel ei hoffter o goginio pysgod (a chyw iâr) gyda gwin gwyn.

Yn ddiweddar mae hi wedi gwneud pysgodyn gwyn blasus gyda chennin a thatws wedi’u ffrio a’r cynhwysyn cyfrinachol yw hanner cwpanaid o win gwyn. Felly, gan ragweld naw diwrnod, penderfynais roi cynnig ar fy fersiwn fy hun o’u rysáit pysgod.

Y cam cyntaf yw ffrio’r cennin. Os ydych chi erioed wedi coginio gyda chennin, rydych chi’n gwybod eu bod yn rhoi’r blas menyn mwyaf blasus. (Rydych chi hefyd yn gwybod eu bod yn llawn budreddi, felly gwnewch ffafr i chi’ch hun a phrynwch y cennin wedi’u sleisio yn Trader Joe’s.) Yna ychwanegais garlleg briwgig, pupurau cloch oren, a thomatos ceirios a gadael i’r gwres feddalu’r llysiau.

Yna ychwanegais y powdr gwin a mwstard a chymysgu’n dda. Yr hyn a ddysgais yw bod defnyddio gwin gwyn sych o ansawdd da fel hylif coginio yn gwella blas ac arogl y pysgod: mae’r alcohol yn llosgi i ffwrdd ac mae’r melyster a’r asidedd wedi’u crynhoi.

Mae mudferwi yn y saws yn sicrhau bod y pysgodyn yn aros yn llaith ac mae taenellu fy hoff sbeisys (paprika a thyrmerig) yn sicrhau bod gan y pysgod liw deniadol.

Mae mudferwi yn y saws yn sicrhau bod y pysgodyn yn aros yn llaith ac mae taenellu fy hoff sbeisys (paprika a thyrmerig) yn sicrhau bod gan y pysgod liw deniadol.

Wrth i Rachel ychwanegu ei thatws i’r badell, allwn i ddim gwrthsefyll ffrio’r tatws bach Iseldiraidd yna nes eu bod yn euraidd ac yn grimp a’u gweini ar yr ochr.

Gair o rybudd: nid yw Rachel yn coginio pys gyda’i physgod. Fe wnes i eu hychwanegu at fy sosban ar gyfer lliw, blas a maeth.

Felly dyma rysáit gwych, hawdd ac iach mewn pryd ar gyfer y naw diwrnod (y dyddiau sy’n arwain at y 9fed Av pan fydd Iddewon craff yn ymatal rhag cig a chyw iâr).

Yn onest, efallai yr hoffech chi gadw’r rysáit hwn yn eich repertoire!

-Sharon

Branzino Gyda Gwin Gwyn A Chennin Wedi’i Frysio

Ffiledau branzino 2 bwys neu ddraenogiaid y môr, wedi’u torri i mewn
darnau 4 modfedd
1 llwy fwrdd o halen kosher
1/4 cwpan olew olewydd crai ychwanegol
1 cennin mawr, wedi’i sleisio’n fân
6 ewin garlleg, briwgig
1 pupur cloch oren, wedi’i dorri’n stribedi hir
10 owns o domatos ceirios, wedi’u torri’n hanner
1/2 cwpan o win gwyn
1 cwpan cawl llysiau neu ddŵr
2 llwy de o bowdr mwstard
2 gwpan o bys gwyrdd bach
1 lemwn, wedi’i sleisio’n denau
1/2 llwy de o paprika melys
1/2 llwy de tyrmerig

  • Trefnwch y pysgodyn mewn un haen ar blât ac ysgeintiwch yr halen arno.
  • Mewn sgilet popty mawr, cynheswch yr olew olewydd dros wres canolig a ffriwch y cennin am 3 i 5 munud nes ei fod yn dryloyw ac yn frown ysgafn.
  • Ychwanegwch y garlleg, y pupur cloch oren, a’r tomatos ceirios a pharhau i ffrio am 3 munud.
  • Ychwanegwch y gwin gwyn, y cawl, a’r mwstard sych a dod ag ef i fudferwi.
  • Gan ddefnyddio tywel papur, patiwch y pysgodyn yn sych.
  • Rhowch y pysgodyn yng nghanol y badell.
  • Ychwanegwch y pys a’r lemwn o amgylch ymylon y badell.
  • Ysgeintiwch paprika a thyrmerig dros bysgod.
  • Gorchuddiwch a stêm am 15 i 20 munud.
  • Gweinwch gyda thatws newydd crisp neu reis gwyn.

Sharon Gompert Y Rachel Emquies Sheff maent wedi bod yn ffrindiau ers ysgol uwchradd. Mae’r prosiect Sephardic Spice Girls wedi tyfu o’u cydweithrediad ar ddigwyddiadau ar gyfer y Ganolfan Addysgol Sephardic yn Jerwsalem. Dilynwch nhw ar Instagram @sephardicspicegirls ac ar Facebook yn Sephardic Spice SEC Food. Gwefan sefardicspicegirls.com/full-recipes

Leave a Comment

Your email address will not be published.