Y Pwdinau Wedi’u Grilio Gorau ar gyfer Barbeciw Haf Ultimate

Beth am bwdinau wedi’u grilio yr haf hwn? Mae tymor y barbeciw wedi cyrraedd ac mae llawer o bobl yn dal i feddwl tybed a yw tân agored a melysion yn mynd law yn llaw. Maen nhw’n ei wneud ac yn wych. Ac nid sôn am anifeiliaid sy’n marw yn unig yr ydym. Nid yw’r syniad o farbeciw yn gyfyngedig i fyrgyrs, stêcs, a chŵn poeth yn unig. Mae cymaint o bethau y gallwch chi eu gwneud gyda’ch gril iard gefn o ran pwdinau. Hyd yn oed os nad oes gennych gril, gallwch ddefnyddio rac grilio stof i wneud pwdinau wedi’u grilio. Felly, gadewch i ni blymio i mewn i ba bwdinau y gallwch chi eu rhoi ar yr heyrn poeth hynny.

Y pwdinau wedi’u grilio gorau y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw gartref

O ffrwythau ffres i sglodion, cacennau, a hyd yn oed toesenni, mae posibiliadau diddiwedd i’w harchwilio yn yr adran pwdin wedi’i grilio.

Ffrwythau ffres

Gall eirin gwlanog ysbrydoli cynllun addurno hafaidd. Cafodd yr eirin gwlanog wedi’u grilio hyn gyda Truffle Honey a Sabatino Tartufo sylw ychydig flynyddoedd yn ôl ym Marchnad Amici yn Palm Beach.
PBN Grilled Peaches Amici Market Aeyesone 2016

Gallwch, gallwch grilio ffrwythau! Manteisiwch i’r eithaf ar ffrwythau tymhorol ffres trwy ychwanegu ychydig o siarcol i wneud ychydig o fyglyd i flas suddiog, tangy ffrwythau’r haf. Wrth grilio ffrwythau, mae’n well dewis ffrwythau cigog neu gorff solet fel pîn-afal, eirin gwlanog, eirin, ac ati. felly maent yn aros gyda’i gilydd pan fyddwch yn eu rhoi yn y tân. P’un a yw’n hollt banana cynnes neu eirin gwlanog wedi’u rhostio â mêl, mae ffrwythau’n gwneud pwdin blasus wedi’i grilio. Ac maen nhw mor hawdd i’w gwneud. Er enghraifft, yn lle hollt banana plaen a syml, gallwch grilio’r banana cyn ychwanegu’r hufen iâ a’r topins. Neu torgoch sleisen o bîn-afal neu eirin gwlanog haneru i fynd gyda hufen iâ neu iogwrt. Neu, gallwch chi roi cynnig ar y Sgiwerau Pîn-afal Mango hyn gyda Salsa Cnau Coco ar gyfer pwdin trofannol clasurol.

cacennau a sglodion

Gall ychydig o siarcol yma ac ychydig o smocio yno, cacennau wedi’u tostio’n ysgafn, fynd â’r syniad o bwdinau wedi’u grilio i’r lefel nesaf. Gallwch chi golosgi unrhyw gacen sbwng neu gacen de yn ysgafn i fynd gyda ffrwythau ffres a chwstard neu sgŵp o hufen iâ. Neu, os yw’n well gennych wneud pastai grilio cywrain, yna gallwch chi roi cynnig ar y pastai Peach Upside-Down Grilled hwn gan Betty Crocker. Os nad oes gennych yr opsiwn o gael barbeciw, gallwch hefyd wneud cryddion a sglodion ar gril pen stôf neu ar y rac yn eich popty.

pizza

pwdinau wedi'u grilio

Pizza Pwdin Brawd Bruno
Pwdin Pizza Brawd Bruno

Mae pizzas pwdin wedi bod yn beth ers tro. Ac er bod barn gymysg ar y syniad hwn o bwdin, gallai’r rysáit pizza grilio hwn felysu eich nosweithiau pizza. Mae banana, siocled, ffrwythau a chnau. Beth allwch chi ddim ei hoffi? Gallwch hefyd roi cynnig ar rostio’r s’mores mewn padell neu eu hychwanegu at ffrwythau yn lle eu serio dros fflam agored, i gael blas toast (heb ei losgi).

Y tymor grilio hwn, gallwch chi wneud y gorau o’ch gril gyda’r pwdinau grilio blasus a phechadurus hyn a gorffen eich prydau haf ar nodyn melys.

Leave a Comment

Your email address will not be published.