Y Rysáit Asbaragws Gorau wedi’i Grilio – Sut i Grilio Asbaragws

caitlin bensel

Mae asbaragws yn un o hoff lysiau Ree Drummond, p’un a yw wedi’i ffrio, wedi’i rostio yn y popty, neu hyd yn oed wedi’i wneud yn y ffrïwr aer. Ond os nad ydych wedi rhoi cynnig ar asbaragws wedi’i grilio, paratowch ar gyfer ffefryn newydd ymhlith eich prydau llysiau. Yn gyflym, yn hawdd, ac wedi’i wneud â chynhwysion sydd gennych eisoes wrth law yn ôl pob tebyg, mae’r pryd llysiau amlbwrpas hwn yn berffaith gyda stêc, cyw iâr, a physgod wedi’u grilio.

Beth yw’r gyfrinach i berffeithio asbaragws wedi’i grilio?

Y newyddion da yw nad oes unrhyw gyfrinachau dan sylw, dim ond ychydig o synnwyr cyffredin da! Mae asbaragws wedi’i grilio’n dda yn dechrau gyda dewis y maint cywir asbaragws. Er bod gwaywffyn tenau yn wych ar gyfer ffrio, mae gwaywffyn mwy trwchus yn haws i’w grilio oherwydd eu bod yn llai tebygol o lithro oddi ar y gratiau. Maent hefyd yn haws i’w cydio gyda gefel gril.

Sut i baratoi asbaragws ar gyfer grilio?

Yn yr un modd â rhostio popty a ffrio, mae’n arfer da tocio’r coesau “prennaidd”. Mae pennau’r coesyn gyferbyn â’r blaenau: dyma’r diwedd sy’n tyfu i’r ddaear. Maent yn aml yn llymach ac yn fwy llym a gallant fod ychydig yn sych os na chânt eu storio’n iawn. I gael gwared arnynt, defnyddiwch gyllell finiog i dorri tua 1 fodfedd o waelod y coesau. Mae rhai pobl yn hoffi plygu’r asbaragws nes bod y gwaywffyn yn torri, ond gall hyn fod yn wastraffus; mae cyllell yn cynhyrchu toriad mwy manwl gywir, a mwy o asbaragws ar gyfer eich plât!

Sut mae atal asbaragws rhag syrthio rhwng gratiau gril?

Trefnwch asbaragws ar gratiau gril yn groesffordd neu’n berpendicwlar i gratiau gril. Pan ddaw’n amser fflipio’r asbaragws, defnyddiwch gefel rhostio a fflipiwch ychydig o waywffon ar y tro. Byddwch yn amyneddgar a byddwch yn cael mwy o asbaragws i’w fwynhau; rhuthro, ac mae’n hawdd colli rheolaeth a gwasgaru’r gwaywffyn. Ar nodyn ochr, os yw’ch asbaragws yn braf ac yn syth, defnyddiwch gefel y gril i’w wthio i mewn a’i “rolio” i grilio’r ochr arall … mae’n llawer haws na chydio a fflipio.

Oes angen unrhyw offer arbennig i grilio asbaragws?

Mae rhai pobl yn tyngu eu bod yn taflu eu llysiau mewn basged gril, ond nid yw harddwch grilio yn gorfod glanhau llawer, iawn? Hepiwch y fasged gril a chynheswch y gril ymlaen llaw am bum munud ychwanegol, yna defnyddiwch frwsh gril gwifren i grafu’r gratiau cyn i chi ddechrau coginio.

Sut ydych chi’n ychwanegu blas at asbaragws wedi’i grilio?

Bwriedir i’r rysáit hwn fod yn hyblyg, felly gallwch ei addasu i unrhyw fwydlen. Gweinwch asbaragws wedi’i grilio gyda Parmesan wedi’i gratio, cnau pistasio wedi’u torri’n fân, llond bol o saws, ychydig o Sriracha, neu beth bynnag y mae eich archwaeth yn ei ddymuno.

Sut mae asbaragws yn cael ei storio?

Os na allwch chi rostio’r asbaragws y diwrnod y byddwch chi’n ei brynu, cadwch ef yn ffres yn hirach trwy ei storio yn yr oergell gyda gwaelod y criw wedi’i foddi mewn tua 1 modfedd o ddŵr, fel tusw o flodau.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

5

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

pymtheg

munudau

1/2 llwy de

pupur du

Naddion pupur coch, dewisol

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Golchwch yr asbaragws a’u sychu’n dda. Gan ddefnyddio cyllell finiog, torrwch tua 1 fodfedd oddi ar waelod coesyn yr asbaragws a’i daflu.
  2. Cyfunwch yr asbaragws wedi’i dorri, olew olewydd, halen a phupur mewn powlen fawr neu ar daflen pobi ag ymyl. Taflwch nes bod asbaragws wedi’i orchuddio’n dda.
  3. Cynheswch y gril ymlaen llaw i wres canolig-uchel (400 i 450 °). Ychwanegwch yr asbaragws i’r gril, gan eu trefnu’n groesffordd ar y raciau fel nad ydynt yn cwympo drosodd. Griliwch, gan droi yn ôl yr angen, nes bod marciau’r gril yn ffurfio, 3 i 4 munud yr ochr.
  4. Trosglwyddo asbaragws i ddysgl weini; gwasgu hanner lemwn dros asbaragws. Ysgeintiwch naddion pupur coch a mwy o halen a phupur, os dymunir.

Addaswch y gwaywffyn asbaragws hyn i gyd-fynd â’ch prif ddysgl trwy eu taenellu â hanner llwy de o sbeisys ychwanegol cyn grilio, fel cwmin, paprica mwg, neu 5-sbeis Tsieineaidd.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.