Y Rysáit Bariau Llus Gorau – Sut i Wneud Bariau Llus

caitlin bensel

Mae un brathiad o’r bariau llus mwyar menyn, briwsionllyd hyn yn brawf: does dim ffordd anghywir o fwynhau llus ffres! Mae pwdinau llus yn rhai o ffefrynnau Ree Drummond, boed yn cobler llus, bwcl llus, neu hyd yn oed crempogau llus (sydd fel pwdin brecwast, dde?). yr oergell ar gyfer pryd bynnag y bydd chwant llus yn taro!

Sut mae bariau llus yn cael eu gwneud?

Mae’r rysáit hwn yn hynod o hawdd – trowch a choginiwch! Mae’r gramen a’r topin yn cael eu gwneud o’r un cymysgedd, wedi’u rhannu’n ddau: mae hanner yn cael ei wasgu i’r badell a’i bobi ymlaen llaw, mae’r hanner arall yn cael ei chwistrellu ar ben yr haen llus. Mae hynny’n golygu llai o feddwl, llai o gymysgu, a llai o lanast! Nid oes angen coginio’r llenwad llus, sy’n ei wneud yn hynod o syml. Fel Ree’s Mefus Oatmeal Bars, mae angen ychydig o jam i helpu’r haen llus i ddod at ei gilydd.

Allwch chi ddefnyddio llus wedi’u rhewi ar gyfer bariau llus?

Oes! Bydd llus wedi’u rhewi yn gweithio’n dda ar gyfer y rysáit hwn, ond mae angen eu dadmer a’u draenio cyn eu defnyddio. Mae aeron wedi’u rhewi yn cynnwys lleithder ychwanegol a allai atal y bariau hyn rhag gosod yn iawn oni bai eu bod wedi’u dadmer a’u draenio’n iawn.

Sut mae bariau llus yn cael eu gweini?

Yr allwedd i dorri sgwariau glân yw gadael i’r bariau hyn oeri’n llwyr cyn eu gweini. I gael yswiriant ychwanegol, rhowch y sosban oer yn yr oergell am tua awr i helpu popeth i gadarnhau. Yna, gan ddefnyddio’r memrwn fel dolenni, codwch y pwdin heb ei dorri allan o’r badell a’i dorri fel y dymunir. Rhowch fariau wedi’u torri ar blât a gadewch iddynt ddod i dymheredd yr ystafell cyn ei weini.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

un ar bymtheg


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

10

munudau

Cyfanswm amser:

4

oriau

25

munudau

Ar gyfer y gramen a’r topin:

dwy


ffyn o fenyn heb halen, wedi’i dorri’n ddarnau bach Arbed $

Ar gyfer y llenwad:

3 1/2 c.

llus ffres

2 llwy fwrdd.

sudd lemwn ffres

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Cynheswch y popty i 375° gyda’r rac wedi’i osod yn nhrydydd isaf y popty. Chwistrellwch badell pobi 9-wrth-13-modfedd gyda chwistrell coginio. Gorchuddiwch y sosban gyda phapur memrwn.
  2. I wneud y gramen a’r topin: Cymysgwch y blawd, halen, sinamon a siwgr mewn powlen ganolig nes ei fod wedi’i gymysgu. Ychwanegwch y menyn. Gan ddefnyddio cymysgydd stand neu flaenau eich bysedd, gweithiwch y menyn i mewn i’r cymysgedd blawd nes ei fod wedi’i gyfuno’n dda a bod gan y cymysgedd wead tywod gwlyb (dylai’r cymysgedd ddal gyda’i gilydd wrth ei wasgu). Gwasgwch hanner y cymysgedd i’r badell wedi’i baratoi mewn haen wastad. Pobwch nes ei fod yn euraidd ysgafn, tua 15 munud.
  3. I wneud y llenwad: Cymysgwch y siwgr a’r startsh corn mewn powlen ganolig. Ychwanegu llus, jam, croen lemwn a sudd, a halen, gan droi i gyfuno. Taenwch y llenwad mewn haen wastad dros y gramen boeth yn y badell.
  4. Ysgeintiwch weddillion cymysgedd y gramen dros ben y llus yn llenwi haen wastad, gan adael ychydig o lympiau mwy. Pobwch nes ei fod yn frown euraidd ar ei ben ac mae’r llenwad yn fyrlymus o amgylch yr ymylon ac yn y canol, tua 1 awr. Tynnwch o’r popty a’i oeri’n llwyr mewn padell ar rac gwifren, tua 3 awr. Torrwch yn fariau a’i weini.

Gellir gwneud y bariau hyn hyd at 5 diwrnod ymlaen llaw. Rhowch yn yr oergell mewn cynhwysydd aerglos.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.