Y rysáit berdysyn a reis gorau

ANDRES BUI

O ran ciniawau berdys yn ystod yr wythnos, mae’n anodd mynd o’i le gyda berdys a reis. Mae’n debyg bod y ddau ar fin serennu mewn prydau blasus fel paella Sbaenaidd, reis wedi’i ffrio â berdys neu gawl berdys a reis wedi’i ysbrydoli gan Fôr y Canoldir. (Ddim yn teimlo reis heno? Rhowch gynnig ar y Berdys Menyn Tuscan neu’r Bang Bang Shrimp.)

Mae’r rysáit berdys a reis hawdd arbennig hwn yn llawn gwybodaeth goginio smart. Yn lle rhoi berdys wedi’u ffrio’n fân ar reis plaen, byddwch chi’n magu blas yn y badell cyn stemio’r reis. Mae hyn yn golygu coginio’r aromatics (yn yr achos hwn, sialóts a garlleg) mewn menyn yn gyntaf, a fydd yn blasu’r reis wrth iddo goginio. Nesaf, byddwch chi’n tostio’r reis yn y badell, sy’n ychwanegu ychydig o nutness i’r grawn. Coginio’r reis mewn cyfuniad o win gwyn a broth cyw iâr yn lle dŵr yw’r gyfrinach olaf. (Wrth gwrs, os ydych chi’n bescatarian, gallwch chi ddefnyddio cawl llysiau yn lle cyw iâr.)

Ar ôl 10 munud, byddwch chi’n ychwanegu’r berdys i’r pot (mor gyflym ag y gallwch chi i gadw’r stêm rhag dianc), gan ganiatáu i’r berdys goginio’n ysgafn tra bod y reis yn gorffen. Y camau hyn yw’r math o gamau smart sy’n cadw’r seigiau allan o’r sinc ac yn gwneud prydau nos wythnos yn fwy ymarferol.

Mae’r pryd hwn yn galw am adael y cynffonau berdys ymlaen i gael blas ychwanegol, ond os yw’n well gennych eu tynnu eisoes, tynnwch nhw cyn eu hychwanegu at y pot.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4

Amser paratoi:

0

oriau

10

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

Pedwar. Pump

munudau

un


sialots canolig, wedi’i dorri’n fân

5


ewin garlleg canolig, briwgig

1/2 llwy de

naddion pupur coch (dewisol)

pupur du newydd ei falu

1 1/2 cwpan

reis gwyn grawn hir (fel jasmin neu basmati), wedi’i rinsio nes bod y dŵr yn rhedeg yn glir

1 pwys.

16/20 berdys, wedi’u plicio a’u deveined

1/4 cwpan

persli ffres wedi’i dorri

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Cynheswch y menyn mewn sosban ganolig gyda chaead tynn dros wres canolig. Unwaith y bydd wedi toddi, ychwanegwch y sialots a’i goginio nes ei fod yn feddal ac yn dryloyw, 3 munud. Ychwanegu naddion garlleg a phupur (os ydych yn eu defnyddio). Coginiwch nes ei fod yn persawrus, 1 munud. Sesnwch gyda halen kosher a phupur du.
  2. Ychwanegwch y reis a’i goginio nes ei fod wedi’i dostio ac yn bersawrus, 4 munud. Ychwanegu gwin a choginio nes ei leihau i hanner, 2 funud. Ychwanegwch y cawl cyw iâr a chynyddwch y gwres i uchel. Dewch â’r berw, yna gostyngwch y gwres i isel a rhowch y caead ar y sosban.
  3. Sesnwch y berdys ar y ddwy ochr gyda halen a phupur du. Ar ôl coginio’r reis am 10 munud, codwch y caead a thaenwch y berdysyn dros wyneb y reis mewn un haen. Amnewidiwch y caead yn gyflym a gadewch i’r sgilet barhau i fudferwi am 5-7 munud ychwanegol (peidiwch â thynnu’r caead ar hyn o bryd).
  4. Tynnwch y sgilet oddi ar y gwres a gadewch iddo eistedd, wedi’i orchuddio, nes bod berdys yn afloyw ac yn binc, 5 munud.
  5. Defnyddiwch fforc i fflwffio’r reis yn ofalus a throi’r berdysyn wedi’i goginio yn rhannol i’r reis. Cymysgwch sudd lemwn, croen lemwn a phersli ffres. Ychwanegwch halen a phupur i flasu. Gweinwch ar unwaith.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

pot o berdys a reis

ANDRES BUI

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.