Y Rysáit Blondis Gorau – Sut i Wneud Blondis

Will Dickey

O ran ein hoff fariau pwdin, mae gan blondes yn bendant plws doniol! Does dim byd o’i le ar bwdinau siocled – mae brunettes yn brydferth hefyd! Ond mae blondies yn darparu rhywbeth na all brownis ei wneud ym mlas eu cynhwysion: siwgr brown caramel-melys, menyn hufennog, caramel hufenog, a dirywiad llyfn sglodion siocled gwyn. Er nad oes dim o’i le ar gymryd y llwybr hawdd gyda chymysgedd brownis mewn bocsys, ystyriwch wneud y blondes hyn o’r newydd y tro nesaf y bydd gennych awydd am rywbeth melys!

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng blondie a brownis?

Awgrym: mae yno yn yr enw! Er bod rhai blondies yn cynnwys sglodion siocled, nid yw’r rhan fwyaf (fel y rysáit hwn) yn galw am siocled wedi’i doddi neu goco yn y cytew. Mae’r diffyg siocled hwn yn gyfrifol am ei liw “blond” euraidd.

Sut mae blondes yn blasu?

Nid yw’r ffaith nad yw blondies yn cael eu llenwi i’r ymylon â siocled yn golygu eu bod yn ddiflas, fe’u gelwir yn blondies, na swislyd, wedi’r cyfan! Mae blondies yn hynod flasus oherwydd gallwch chi flasu’r siwgr brown llawn triagl, menyn hufenog, a’r holl gynhwysion blasus. (Dyma fi’n edrych arnat ti, cnau a charamel!)

Beth allwch chi ei ychwanegu at blondies?

Bron popeth! Mae’r rysáit hwn yn galw am 1 cwpan o gnau wedi’u torri, ond mae croeso i chi ychwanegu unrhyw gnau: cashews menynaidd, pecans iach y galon, neu hyd yn oed cnau daear mewn pinsied. Ac mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw gyfuniad o sglodion neu frathiadau yr hoffech chi – rydyn ni’n defnyddio cymysgedd o sglodion siocled hanner gwyn a sglodion hanner caramel yn y rysáit hwn.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

10 – 12


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

10

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

hanner cant

munudau

2C.

Siwgr brown ysgafn wedi’i bacio’n dynn

3


wyau mawr, wedi’u curo’n ysgafn

1C.

cnau Ffrengig wedi’u torri, wedi’u rhannu

1 1/2 cwpan

caramel neu sglodion siocled gwyn, wedi’i rannu

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Toddwch y menyn dros wres canolig mewn dur di-staen canolig neu sgilet lliw golau. Coginiwch, gan droi yn achlysurol, nes bod y menyn yn arogli’n gneuog a smotiau brown golau bach wedi setlo i waelod y sosban, 6 i 8 munud. Tynnwch y sgilet oddi ar y gwres ac arllwyswch y menyn i bowlen fach. Gadewch i oeri am 10 munud.
  2. Cynheswch y popty i 350 °. Chwistrellwch ddysgl pobi 9-wrth-13-modfedd gyda chwistrell coginio nonstick a’i neilltuo.
  3. Cymysgwch y blawd, siwgr brown, powdr pobi, a halen mewn powlen fawr gyda fforc nes ei fod wedi’i gymysgu. Ychwanegu menyn wedi toddi, wyau a fanila; cymysgwch nes bod toes yn dod at ei gilydd a dim pocedi sych o flawd ar ôl. Ychwanegwch 1/2 cwpan pecans ac 1 cwpan caramel neu sglodion siocled gwyn.
  4. Arllwyswch y cytew i badell wedi’i baratoi; lledaenu mewn haen wastad. Ysgeintiwch 1/2 cwpan pecans sy’n weddill a 1/2 cwpan sglodion yn gyfartal dros ben y cytew. Pobwch nes bod dewis pren sydd wedi’i osod yn y canol yn dod allan yn lân, tua 30 munud.
  5. Gadewch i’r blondies oeri o leiaf 30 munud cyn eu sleisio.

Gellir gwneud y blondies hyn hyd at dri diwrnod ymlaen llaw a’u storio mewn cynhwysydd aerglos ar dymheredd ystafell.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.