Y Rysáit Brechdan Salad Cyw Iâr Cesar hwn yw’r gorau o’r ddau fyd.

Sandwich Salad Cyw Iâr Cesar wedi’i Grilio

Amser actif:30 munud

Cyfanswm amser:45 munud

Gwasanaethu:4

Amser actif:30 munud

Cyfanswm amser:45 munud

Gwasanaethu:4

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Pan fyddaf yn dod â’r gril siarcol allan ar brynhawn Sul, rwy’n aml yn coginio amrywiaeth o broteinau a llysiau, fel y gallwn wneud prydau gyda nhw trwy gydol yr wythnos. Mae’r lineup hwn bron bob amser yn cynnwys cyw iâr.

Rwyf wrth fy modd â’r blas myglyd y mae grilio yn ei gynnig, ac mae dofednod mor amlbwrpas. Gallaf ei fwyta’n boeth. Neu, yn ddiweddarach yn yr wythnos, gallaf ei dorri’n salad cyw iâr neu ei sleisio a’i gymysgu â llysiau crisp neu ei roi mewn quesadilla am bryd cyflym.

Ar hyn o bryd, y pryd hwn yw fy hoff ffordd i fwyta cyw iâr yn ffres oddi ar y gril oherwydd mae’n troi’r holl rannau blasus o’r Salad Cyw Iâr Cesar poblogaidd yn frechdan y gallwch chi fachu a brathu ynddi.

Cluniau cyw iâr heb asgwrn, heb groen, neu fronnau os yw’n well gennych, marinadu’n gyflym mewn olew, mwstard, a phowdr garlleg cyn grilio. Gallwch chi goginio’r protein mewn padell ar y gril neu yn y popty, os yw’n well gennych.

6 Ryseitiau Salad Cesar Sy’n Mynd O’r Clasur I’r Annisgwyl

Yna caiff Romaine neu letys creision eraill ei daflu’n hael gyda dresin Cesar cartref tangy. Gallwch ddefnyddio’ch hoff frand a brynwyd mewn siop, os ydych ar frys, ond mae’r dresin hwn yn eithaf hawdd i’w wneud, ac mae’n llawer gwell.

Mae’n gofyn am gynhwysion cyffredin sydd gennych gartref yn ôl pob tebyg, fel garlleg ffres, caws Parmesan, saws Swydd Gaerwrangon, sudd lemwn, mwstard, finegr, saws poeth, mêl, pupur ac olew olewydd. Rwy’n hoffi cynnwys brwyniaid wedi’u malu, ond mae hynny’n ddewisol.

Felly, rydych chi’n gofyn, beth am wneud salad yn unig?

Efallai mai dim ond fi yw e, ond dwi’n meddwl mai’r brathiadau salad Cesar gorau yw’r rhai sy’n cynnwys ychydig o gyw iâr, tamaid o lysiau, a dogn iach o grouton garlleg.

Dresin salad 101: Dau fformiwla i gyflawni eich blas delfrydol bob amser

Yr hyn sy’n gwneud y frechdan ychydig yn uwch na’r salad yw eich bod chi’n cael y cyfuniad hwnnw ym mhob brathiad.

I ddynwared croutons, reit ar y diwedd, dwi’n hoffi brwsio tu mewn y rholiau ciabatta tyner gydag ychydig o dresin, yna eu grilio ar y ddwy ochr nes bod y bara’n troi’n dost ac yn euraidd. Yn y modd hwn, gall bagelau ddisodli croutons, rôl ategol fel arfer, mewn ffordd fawr, grensiog.

Rhowch gynnig arni a gadewch i mi wybod beth yw eich barn.

Sandwich Salad Cyw Iâr Cesar wedi’i Grilio

Storio: Oerwch gyw iâr a dresin, ar wahân, am hyd at 3 diwrnod. Gadewch y dresin ar dymheredd ystafell am tua 10 munud a’i ysgwyd yn egnïol i ail-ymgorffori.

Ydych chi am arbed y rysáit hwn? Cliciwch yr eicon nod tudalen o dan y maint gweini ar frig y dudalen hon, yna ewch i Fy rhestr ddarllen yn eich proffil defnyddiwr washingtonpost.com.

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol
 • 1 llwy fwrdd mwstard Dijon
 • 1 llwy de o bowdr garlleg
 • 4 clun cyw iâr heb asgwrn, heb groen (cyfanswm o tua 2 bunt)
 • 4 ffiled brwyniaid, wedi’u draenio a’u stwnsio
 • 2 ewin garlleg, wedi’u briwio neu wedi’u gratio’n fân
 • 6 llwy fwrdd o gaws Parmesan wedi’i gratio’n ffres
 • 1 llwy fwrdd o saws Swydd Gaerwrangon
 • 1 llwy fwrdd o sudd lemwn ffres
 • 1 llwy fwrdd mwstard Dijon
 • 2 lwy de o finegr gwin coch
 • 1 llwy de o saws poeth, fel Crystal, a mwy yn ôl yr angen
 • 1/2 llwy de o fêl
 • 1/2 llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres, a mwy yn ôl yr angen
 • 1/2 cwpan olew olewydd gwyryfon ychwanegol
 • 8 i 12 dail letys romaine mawr, eu golchi a’u rhwygo’n ddarnau bach
 • 4 rholyn o ciabatta
 • Caws Parmesan wedi’i gratio’n ffres, i’w weini (dewisol)
 • Pickles, ar gyfer gweini (dewisol)

Mewn cynhwysydd aerglos sy’n ddigon mawr i ddal y cyw iâr, chwisgwch yr olew, y mwstard a’r powdr garlleg gyda’i gilydd. Ychwanegwch y cyw iâr a throwch y darnau fel eu bod wedi’u gorchuddio’n dda. Gorchuddiwch a marinwch ar y cownter am tua 10 munud neu rhowch yn yr oergell hyd at dros nos.

Paratoi Dresin Salad: Tra bod cyw iâr yn marinadu, mewn powlen ganolig, cymysgwch brwyniaid, garlleg, caws, saws Swydd Gaerwrangon, sudd lemwn, mwstard, finegr, saws poeth, mêl a phupur nes eu bod wedi’u cyfuno’n dda. Ychwanegwch yr olew yn araf mewn llif cyson, gan barhau i guro nes bod y dresin wedi’i emwlsio. Blaswch ac addaswch sesnin fel y dymunir (gweler Storio).

Pan fyddwch chi’n barod i goginio, paratowch eich gril nwy neu siarcol ar gyfer grilio gwres uniongyrchol neu cynheswch sgilet dros wres canolig-uchel. Rhowch y cyw iâr, gyda’r marinâd yn dal i lynu, ar y gril neu’r brwyliaid. Coginiwch heb symud cyw iâr nes bod marciau’r gril yn datblygu, tua 5 munud. Trowch a choginiwch 5 munud ychwanegol, neu nes bod tymheredd mewnol y cyw iâr yn cofrestru 165 gradd ar thermomedr sy’n cael ei ddarllen ar unwaith.

Brwsiwch y tu mewn i’r rholiau ciabatta yn ysgafn gydag ychydig o dresin a rhowch ochr y toriad i lawr ar y gril neu’r gril poeth nes ei fod wedi’i losgi â marciau gril ysgafn. (Gallwch chi grilio dwy ochr y rholiau os dymunwch.)

Pan fyddwch chi’n barod i wneud eich brechdanau, mewn powlen fawr, taflu’r letys romaine gyda 1/2 cwpan o’r dresin nes ei fod wedi’i orchuddio’n dda. Rhowch ddarn o gyw iâr ar hanner gwaelod pob rholyn, rhowch ddogn hael o’r letys romaine wedi’i drin ar ei ben, ac ychwanegwch gaws wedi’i dorri’n fân, os ydych chi’n ei ddefnyddio.

Rhowch ben pob rholyn ar ben a gweinwch gyda phicls ar yr ochr, os dymunir.

Calorïau: 745; Cyfanswm Brasterau: 53 g; Braster Dirlawn: 10g; Colesterol: 189mg; sodiwm: 1087mg; Carbohydradau: 30g; Ffibr Deietegol: 5 g; Siwgr: 4g; Protein: 42g

Mae’r dadansoddiad hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar y cynhwysion sydd ar gael a’r paratoad hwn. Ni ddylai ddisodli cyngor dietegydd neu faethegydd.

Gan y golygydd ryseitiau Ann Maloney.

Profwyd gan Ann Maloney; e-bost cwestiynau i [email protected].

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

Chwiliwch yn ein Chwiliwr Ryseitiau am fwy na 9,800 o ryseitiau ar ôl eu profi.

A wnaethoch chi’r rysáit hwn? Tynnwch lun a tagiwch ni ar instagram gyda #ynfwyta.

Leave a Comment

Your email address will not be published.