Y Rysáit Cacciatore Cyw Iâr Gorau – Sut i Wneud Cacciatore Cyw Iâr Skillet Hawdd

ANDRES BUI

Mae Cacciatore yn cyfieithu i “helwr” yn Eidaleg, a chredir bod y pryd hwn wedi ennill poblogrwydd yn ystod y Dadeni yn y 14eg ganrif. Wrth i’r stori darddiad fynd yn ei blaen, cododd y ddysgl fel modd o fwydo helwyr a oedd wedi bod yn olrhain am gyfnodau hir o amser, gan ddefnyddio’r cig, madarch, a pherlysiau yr oeddent wedi’u casglu ar hyd y ffordd. Er nad oedd tomatos yn brif gynheiliad ar fwydlenni Eidalaidd eto, a bod yr helfa yn debygol o fod ar ôl cwningod neu ffesantod yn hytrach na chyw iâr, rydym yn dal i fwynhau’r darn bach hwn o hanes ochr yn ochr â’n prydau bwyd, hyd yn oed gan eu bod wedi newid yn y cyfnod modern.

A newid sydd ganddyn nhw, er gwell! Er efallai nad ydym wedi bod allan yn hela, ar ôl diwrnod hir mae’r pryd hwn yn dal yn arbennig o gysurus, yn enwedig gan fod y cyfan yn dod at ei gilydd mewn un pot. Eisiau cinio ar y bwrdd hyd yn oed yn gyflymach? Rhowch gynnig ar ein cacciatore cyw iâr popty araf. Gosodwch ef yn y bore, a dod amser cinio, byddwch yn cael pryd o fwyd wythnos syml a blasus.

Peidiwch â hepgor y prydau Eidalaidd ochr. Rydyn ni wrth ein bodd yn ei weini ar ei ben ei hun gyda bara crystiog i’w dipio (neu fara garlleg?), ond am bryd mwy cyflawn, rhowch gynnig arno ochr yn ochr â thatws stwnsh gwladaidd neu polenta.

Ddim yn gefnogwr o fadarch? Rhowch gynnig ar bupurau cloch wedi’u sleisio yn lle hynny. Ydych chi eisiau newid pethau? Cyfnewidiwch eich hoff olewydd du neu kalamata am gapers. Neu ceisiwch newid y math o win a ddefnyddiwch; mewn rhai rhannau o’r Eidal, mae’n draddodiadol defnyddio gwin coch yn lle gwyn, felly gallwch chi hefyd ddewis yr un rydych chi’n ei hoffi orau.

gwneud hyn? Gadewch inni wybod sut aeth yn y sylwadau isod.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4

Amser paratoi:

0

oriau

ugain

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

40

munudau

pupur du newydd ei falu

Olew olewydd gwyryfon ychwanegol, ar gyfer diferu

un


(28 oz.) yn gallu malu tomatos

1/4 cwpan

persli wedi’i dorri’n ffres

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Cynheswch sgilet haearn bwrw mawr dros wres uchel. Patiwch y cyw iâr yn sych, yna sesnwch gyda halen a phupur. Ychwanegwch ychydig o olew olewydd a choginiwch ochr y croen cyw iâr i lawr mewn dau swp nes bod y croen yn grimp ac yn frown euraidd, tua 5 munud yr ochr. Trosglwyddwch i blât ochr croen i fyny ac wrth gefn.
  2. Lleihau gwres sgilet i ganolig-uchel. Taenwch olew olewydd ac ychwanegwch winwnsyn, garlleg, moron, madarch a theim a choginiwch 3-4 munud. Ychwanegwch y gwin gwyn a dod ag ef i ferw tra byddwch yn crafu gwaelod y sosban. Unwaith y bydd wedi berwi, gostyngwch y gwres i ganolig-isel, ychwanegwch y tomatos a’r capers, a sesnwch gyda halen a phupur. Rhowch y cyw iâr mewn sgilet croen ochr i fyny mewn un haen. Gorchuddiwch â chaead a choginiwch dros wres isel am 15-20 munud.
  3. Tynnwch y caead a’i addurno â phersli, yna ei weini mewn padell ar unwaith.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

cacciatore cyw iâr

ANDRES BUI

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.