Y rysáit cacen lemwn gorau – Sut i wneud cacen lemwn

Will Dickey

Cacen Lemwn Sunny yw’r pwdin perffaith i angori unrhyw ddathliad! Mae’r harddwch dwy haen hwn yr un mor fendigedig â chacen Sul y Mamau ag ydyw i ben oddi ar fwydlen ddiweddaraf y Pasg. Pârwch ef â lemonêd cartref ar ddiwrnod heulog ar gyfer y pwdin gwanwyn mwyaf disglair!

Sut beth yw blas cacen lemwn?

Mae cacen lemwn yn atgoffa rhywun o gacen fanila neu wen syml wedi’i gwneud o’r newydd, gyda haen ychwanegol o zing lemwn pefriol a ffres. Mae’r gacen lemwn hon yn defnyddio’r croen a llawer o sudd lemwn ffres i roi tro tarten, llachar i’r gacen. Mae menyn, fanila, wyau a siwgr yn ychwanegu cyfoeth a mymryn o melyster, ond mae’r rysáit cacen hon hefyd yn defnyddio cynhwysyn annisgwyl, olew olewydd, ar gyfer ei leithder a’i friwsionyn tyner.

A allaf bobi ag olew olewydd?

Oes! Mae olew olewydd yn pobi fel olew llysiau mewn nwyddau wedi’u pobi, ond mae un neu ddau o bethau i’w cofio: mae gan olew olewydd broffil blas mwy aromatig nag olew llysiau niwtral, a bydd y blasau hynny yn y pen draw yn y gacen orffenedig. Wedi dweud hynny, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n pobi gydag olew olewydd ffres (gwiriwch y dyddiad dod i ben!) nad yw wedi bod ar agor yn y pantri yn rhy hir. Yn arogli’n dda cyn ei ddefnyddio: Os nad oes gan yr olew arogl ffrwythus neu lysieuol neu os yw’n arogli ychydig yn fyr, mae’n well peidio â’i ddefnyddio ar gyfer y gacen hon (amnewid olew llysiau neu olew canola). Hefyd, gall pobi gydag olew olewydd ysgafn sicrhau bod blasau’r gacen hon yn gytbwys. Mae’n well arbed olewau olewydd â label “cadarn” neu â blasau poeth neu sbeislyd ar gyfer seigiau sawrus.

Beth yw’r ffordd orau i addurno cacen lemwn?

Mae cymaint o opsiynau ar gyfer addurno’r gacen hon, o syml iawn i ffansi a newydd! Mae cyrlau siocled yn syfrdanol ac yn hynod o hawdd i’w gwneud – edrychwch ar diwtorial diddos Ree Drummond a siocled gwyn eilaidd ar gyfer lled-melys. I gael garnais siocled gwyn cyflymach, crafwch floc o siocled gwyn gyda phliciwr llysiau neu chwistrellwch sglodion siocled gwyn dros y gacen hon. Mae blodau bwytadwy yn garnais hynod o syml a hardd arall. Ddim o reidrwydd i fwyta (er y gallwch chi!), maen nhw’n ychwanegu lliw hardd ac yn cadw’ch bwyd cacen yn ddiogel. Os oes gennych chi pansies, fiola, borage neu nasturtiums yn eich gardd, torrwch rai i addurno’ch cacen.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

10 – 12


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

30

munudau

Cyfanswm amser:

dwy

oriau

Pedwar. Pump

munudau

am y gacen

2 1/2 c.

blawd pob pwrpas

un


ffon o fenyn hallt (1/2 cwpan), wedi’i doddi a’i oeri i dymheredd ystafell Arbed $

1 3/4 c.

siwgr gronynnog

3


wyau mawr, tymheredd ystafell

1C.

llaeth enwyn, tymheredd ystafell

2 llwy fwrdd.

croen lemon (o 2 lemon)

1/3 c.

sudd lemwn ffres (2 i 3 lemon)

Chwistrell di-ffon ar gyfer pobi â blawd

Ar gyfer yr hufen lemwn

1C.

menyn hallt, tymheredd ystafell

4 owns.

caws hufen, tymheredd ystafell

1 llwy fwrdd.

croen lemon (o 1 lemwn)

5 1/2 c.

siwgr powdwr

3 llwy fwrdd

sudd lemwn ffres (o 1 lemwn)

3 i 4 diferyn lliw bwyd melyn, dewisol

I ymgynnull

Curls siocled gwyn a/neu flodau bwytadwy

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Ar gyfer y gacen: Cynheswch y popty i 350º.
  2. Chwisgwch y blawd, powdr pobi, soda pobi a halen ynghyd mewn powlen ganolig.
  3. Curwch fenyn, olew olewydd, a siwgr mewn powlen fawr nes ei fod wedi’i gymysgu. Ychwanegwch yr wyau a’u curo am 1 i 2 funud, nes eu bod yn glir. Ychwanegwch y fanila, llaeth enwyn, croen y lemwn, a’r sudd, a chymysgwch i gyfuno. Ychwanegwch y cymysgedd blawd a’i guro i gyfuno.
  4. Chwistrellwch 2 sosbenni cacennau crwn 8 modfedd gyda chwistrell coginio â blawd arno. (Amgen: menyn a blawd y mowldiau). Rhannwch y cytew yn gyfartal rhwng sosbenni parod. Tapiwch y mowldiau sawl gwaith yr un ar dywel cegin ar y cownter i lefelu’r wyneb a chael gwared ar unrhyw swigod aer o’r tu mewn i’r toes.
  5. Pobwch am 28 i 32 munud neu hyd nes y bydd pigyn dannedd sydd wedi’i osod yn y canol yn dod allan gyda dim ond ychydig o friwsion. Trosglwyddwch i rac weiren i oeri. Oerwch mewn sosbenni 10 munud, yna trowch allan ar rac weiren i oeri yn gyfan gwbl, tua 1 1/2 awr.
  6. Ar gyfer y rhew: Ychwanegwch y menyn, caws hufen, a chroen lemwn i’r bowlen o gymysgydd trydan gyda’r atodiad padl a’i guro ar gyflymder canolig nes ei fod yn hufenog, tua 2 funud. Ychwanegwch y siwgr powdr. Curwch ar gyflymder isel nes ei gyfuno. Cynyddwch y cyflymder i ganolig a churwch nes ei fod yn llyfn, tua 1 munud. Crafwch i lawr ochrau a gwaelod y cynhwysydd. Ychwanegwch y sudd lemwn a’r lliw bwyd melyn, os ydych chi’n ei ddefnyddio. Curwch nes ei fod yn llyfn ac yn llyfn, tua 2 funud arall.
  7. I gydosod: Trimiwch haenau cacennau fel bod y topiau’n wastad ac yn wastad, yn ôl yr angen. Rhowch 1 haen gacen ar blât cacen. Taenwch 1 cwpan o hufen menyn ar ei ben. Rhowch ail haenen o gacen ar ei ben a thaenwch hufen menyn dros ben ac ochrau’r gacen.
  8. Addurnwch â chyrlau siocled gwyn, darnau lemwn, a / neu flodau bwytadwy, os dymunir.

Mae’r llaeth enwyn yn rhoi blas ychwanegol i’r gacen hon, ond mae croeso i chi amnewid llaeth cyflawn os dyna sydd gennych wrth law!

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.