Y Rysáit Cacen Napoleon Gorau – Sut i Wneud Cacen Napoleon

LLUN: ERIK BERNSTEIN; ARDDULL BWYD: TAYLOR ANN SPENCER

Weithiau mae chwant am bwdin yn ein taro ni’n ddirybudd ac rydyn ni’n chwilio am fyrbryd cyflym a hawdd i’w chwipio mewn awr: snickerdoodles, cwcis creision ŷd, efallai hyd yn oed mefus wedi’i orchuddio â siocled. Ond weithiau, rydyn ni mewn hwyliau am rywbeth mwy ffansi: pwdin a allai gymryd ychydig mwy o gynllunio, ond sy’n hollol syfrdanol. Ar adegau fel hyn, rydyn ni’n estyn am y gacen Napoleon hon.

Haenau a haenau o grwst pwff a chwstard fanila cartref, wedi’u gorchuddio â mwy o gwstard a briwsion crwst pwff a’u haddurno â ffrwythau ffres. Yn gain yn ei symlrwydd, mae’r pwdin oer a hufenog hwn yn haf ar ei orau. Efallai y bydd yn cymryd ychydig mwy o amser a meddwl ymlaen llaw (rydym yn argymell oeri dros nos i gael y profiad bwyta gorau!), ond mae’n werth chweil.

Darllenwch ymlaen am ragor o awgrymiadau ar sut i wneud y pwdin syfrdanol hwn. Ac os ydych chi’n chwilio am fwy o bwdinau, edrychwch ar rai o’n hoff gacennau haenog.

Beth yw cacen Napoleon? A yw’r un peth â phwdin Napoleon?

Yn wreiddiol o Rwsia, mae cacen Napoleon yn cynnwys llawer o haenau o grwst pwff gyda llenwi cwstard wedi’i chwipio a mwy o friwsion crwst pwff wedi’i chrwstio. Ar ôl cydosod, caiff y gacen ei oeri dros nos i ganiatáu i’r haenau toes feddalu ac amsugno rhywfaint o’r hufen, yn debyg i’r gacen hufen iâ Americanaidd clasurol. Mae cacen Napoleon wedi’i hysbrydoli gan y millefeuille Ffrengig neu bwdin Napoleon, sydd hefyd yn cael ei wneud yn draddodiadol gyda haenau o grwst pwff a hufen crwst, ond nid yr un pwdin ydyw. Er mai dim ond ychydig o haenau mwy trwchus o does a hufen sydd gan bwdin Napoleon, yn draddodiadol mae gan gacen Napoleon o leiaf 8 haen denau iawn o does wedi’i daenu â hufen, ac weithiau cymaint â 12! Mae’n debycach i gacen crêp na phwdin Napoleon traddodiadol.

Beth yw llenwad cacen Napoleon?

Yn draddodiadol, mae cacen Napoleon wedi’i llenwi â chwstard: cwstard wedi’i drwchu â starts corn sy’n cael ei goginio ar ben y stôf nes ei fod yn drwchus ac yn debyg i bwdin. Rydyn ni fwy neu lai wedi glynu at y clasur yn y rysáit hwn, gydag ychwanegu hufen chwipio, rydyn ni’n ei blygu i’r cwstard oer i’w ysgafnhau. Y canlyniad yw llenwad ysgafn, hufenog a blasus, perffaith ar gyfer brechdanu rhwng yr haenau hynny o grwst pwff.

Beth yw’r ffordd orau o wahanu’r wyau?

Mae yna lawer o ffyrdd i wahanu’r wyau. Mae rhai yn cracio’r wy yn eu dwylo ac yn lledaenu eu bysedd yn ddigon i adael i’r melynwy redeg i ffwrdd, tra bod eraill yn trosglwyddo’r melynwy rhwng y cregyn yn ofalus nes bod y gwyn wy yn llithro i’r bowlen aros. Mae’r dulliau hyn yn ymddangos braidd yn beryglus i ni; mae’n hawdd tyllu’r melynwy ar ymyl carpiog plisgyn wy, ac mae defnyddio un llaw i gracio wy i’r llall yn swnio fel rysáit sicr ar gyfer trychineb. Rydym yn awgrymu gwahanu’r gwyn trwy dorri’r wyau yn syth i mewn i hidlydd. Fel arall, gallwch chi hollti wyau cyfan mewn powlen a thynnu’r melynwy â llwy. Dyma’r ffyrdd hawsaf a glanaf o sicrhau gwahaniad llwyddiannus!

Beth ddylwn i ei wneud gyda gwynwy dros ben?

Dyna’r cwestiwn miliwn doler bob amser! Yn ffodus, mae yna lawer o ryseitiau gan ddefnyddio gwynwy, felly gallwch chi wneud defnydd da o’ch bwyd dros ben. Gwnewch y cwcis cyffug di-flawd hyn neu rhowch gynnig ar bavlova… allwch chi byth gael gormod o bwdin, allwch chi?

Pa dymheredd ddylai fy nghrwst pwff fod?

Wrth gyflwyno’r crwst pwff, mae’n bwysig ei gadw’n oer… ond ddim yn rhy oer. Mae’n weithred o gydbwyso tymheredd: nid ydych chi am i’r braster yn y toes doddi, gan wneud llanast o’r haenau flaky hyfryd hynny, ond hefyd nid ydych chi am i’r braster fod mor oer fel na allwch chi ei ymestyn. Ein hawgrym? Gadewch i’ch crwst pwff eistedd ar dymheredd ystafell am tua 5 munud cyn ei rolio allan, ac ar ôl i chi ddechrau ei rolio, gweithiwch yn gyflym i’w drin cyn lleied â phosib. Ac ar ôl i chi gyflwyno’r toes a thorri’r petryalau allan, rhowch nhw yn yr oergell oni bai eich bod chi’n bwriadu pobi ar unwaith. Byddwch yn cael y canlyniadau gorau os cânt eu cadw’n oer nes iddynt gyrraedd gwres y popty.

Pa mor hir ydw i’n pobi fy nghrwst pwff?

Mae bob amser yn bwysig coginio’r toes nes ei fod yn frown euraidd (mae lliw yn cyfateb i flas!), ond yn y rysáit hwn mae’n arbennig o bwysig. Os nad yw haenau mewnol y crwst pwff yn sychu’n llwyr, byddant yn mynd yn rwber pan fyddant wedi’u rhyngosod â’r llenwad cwstard yn hytrach na dim ond meddalu’n ysgafn. Yn y pen draw, bydd gennych bwdin sy’n anodd ei dorri, yn anodd ei fwyta, a ddim mor flasus ag y gallai fod.

gwneud hyn? Gadewch inni wybod sut aeth yn y sylwadau isod.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

cacen napoleon

LLUN: ERIK BERNSTEIN; ARDDULL BWYD: TAYLOR ANN SPENCER

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Leave a Comment

Your email address will not be published.