Y rysáit cacen siocled gwyn orau

LLUN: ANDRES BUI; ARDDULL BWYD: TYNA HOANG

Mae cacen siocled glasurol bob amser yn syniad da, ond os ydych chi’n edrych i syfrdanu gyda rhywbeth ychydig yn wahanol, rhowch gynnig ar y gacen siocled gwyn hon. Mae’n llyfn ac wedi’i orchuddio â mousse siocled gwyn ac yna wedi’i orchuddio â rhew caws hufen syml. Rydym yn argymell defnyddio bariau siocled gwyn o ansawdd da gyda’r gacen hon gan y bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Ni fydd y sglodion yn toddi mor hawdd ac maent yn fwy tebygol o gadw atoch pan fyddwch yn ceisio eu toddi neu adael lympiau yn eich ganache. Bydd y bariau hefyd yn rhoi blas siocled hyd yn oed yn gyfoethocach a mwy hufennog i’ch cacen. Mae’n bwysig hefyd sicrhau bod y siocled wedi’i doddi yn cael cyfle i oeri cyn ei ddefnyddio yn y cytew neu’r mousse neu eich bod mewn perygl o dorri’ch cymysgeddau! Bydd cynhwysion sydd â’r un tymheredd bob amser yn cymysgu’n well.

A wnaethoch chi hyn yn barod? Gadewch inni wybod sut aeth yn y sylwadau isod!

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

10 – 12


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

ugain

munudau

Cyfanswm amser:

dwy

oriau

Pedwar. Pump

munudau

Ar gyfer y gacen siocled gwyn

6 owns.

siocled gwyn, wedi’i dorri

3 3/4 c.

blawd pob pwrpas

1C.

(2 ffyn) menyn, meddalu

1 1/2 cwpan

siwgr gronynnog

1 1/2 llwy de

dyfyniad fanila pur

Ar gyfer y mousse siocled gwyn

3 owns.

siocled gwyn, wedi’i dorri

1C.

hufen trwm, wedi’i rannu

Ar gyfer y bitwmen caws hufen

12 owns.

caws hufen, wedi’i feddalu

1/2 cwpan

(1 ffon) menyn, meddalu

1 llwy de

dyfyniad fanila pur

Ar gyfer y ganache siocled gwyn

3 owns.

siocled gwyn, wedi’i dorri

Naddion siocled gwyn, i’w haddurno

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

 1. Gwnewch y gacen: Addaswch y raciau yn y canol ac yn y trydydd isaf a chynheswch y popty i 350°. Llinell 3 8” sosbenni cacen gyda memrwn a saim gyda chwistrell coginio. Rhowch y siocled mewn powlen gwrth-wres a’i roi dros sosban o ddŵr berw, gan wneud yn siŵr nad yw gwaelod y bowlen yn cyffwrdd â’r dŵr. Trowch nes bod y siocled wedi toddi’n llwyr ac yn llyfn. Tynnwch oddi ar y gwres a gadewch iddo oeri i dymheredd yr ystafell.
 2. Mewn powlen fawr, cymysgwch y blawd, powdr pobi a halen.
 3. Mewn powlen fawr arall gyda chymysgydd llaw, neu mewn powlen o gymysgydd stand wedi’i ffitio â’r atodiad padl, curwch y menyn a’r siwgr nes ei fod yn ysgafn a blewog. Ychwanegwch yr wyau, un ar y tro, gan guro’n dda ar ôl pob ychwanegiad, yna ychwanegwch y fanila. Ychwanegwch hanner y cynhwysion sych a’u curo nes bod ychydig o rediadau sych yn weddill. Ychwanegwch y llaeth a’r hufen sur, a’u curo nes eu bod wedi’u hymgorffori. Ychwanegwch weddill y cynhwysion sych a’u curo nes eu bod wedi’u cyfuno. Rhannwch y cytew yn gyfartal rhwng sosbenni cacennau a thopiau llyfn gyda sbatwla gwrthbwyso.
 4. Pobwch nes bod pigyn dannedd sydd wedi’i osod yn y canol yn dod allan yn lân, 28 i 30 munud. Gadewch i oeri am 10 munud, yna gwrthdroi ar rac oeri ac oeri’n llwyr.
 5. Gwnewch y mousse: Rhowch y siocled mewn powlen fach gwrth-wres. Mewn sosban fach dros wres canolig, cynheswch ¼ cwpan hufen i fudferwi. Arllwyswch y siocled drosto a gadewch iddo eistedd am 1 munud, yna ei droi nes ei fod yn llyfn. Rhowch yn yr oergell i oeri’n llwyr, tua 10 munud. Trowch y mousse ar ôl tua 5 munud i wneud yn siŵr nad yw’r siocled yn caledu.
 6. Yn y cyfamser, rhowch y ¾ cwpan o hufen trwm sy’n weddill yn y bowlen o gymysgydd stand gyda’r atodiad chwisg a’i guro nes bod brigau anystwyth yn ffurfio. Trowch y cymysgedd siocled wedi’i oeri i mewn yn ofalus nes ei fod wedi’i gyfuno.
 7. Gwnewch y rhew: Mewn powlen fawr gan ddefnyddio cymysgydd llaw, neu mewn powlen o gymysgydd stand wedi’i ffitio â’r atodiad padl, curwch y caws hufen a’r menyn nes ei fod yn llyfn. Ychwanegu siwgr powdr a’i guro nes ei fod yn llyfn, yna ychwanegu fanila.
 8. Gwneud ganache: Rhowch y siocled mewn powlen fach gwrth-wres. Mewn sosban fach dros wres canolig, cynheswch ¼ cwpan hufen i fudferwi. Arllwyswch y siocled drosto a gadewch iddo eistedd am 1 munud, yna ei droi nes ei fod yn llyfn.
 9. Cydosod cacen: Gan ddefnyddio cyllell danheddog fawr, lefelwch ben y cacennau yn ôl yr angen. Trefnwch un haen ar blât gweini a rhowch hanner y mousse ar ei ben. Llyfn i mewn i haen wastad. Rhowch ail haenen cacen ar ei ben, yna’r mousse sy’n weddill. Top gyda thrydedd haen cacen.
 10. Rhewiwch y top a’r ochrau gyda rhew caws hufen, gan gadw rhywfaint i bibellu dros ben y gacen, os dymunir. Rhowch y ganache dros ben y gacen, gan adael iddi ddiferu i lawr yr ochrau.
 11. Os dymunir, gosodwch y rhew trwy bibell i mewn i fag peipio gyda blaen seren mawr agored a llwy o amgylch ymyl y gacen. Ysgeintiwch sglodion siocled ar ei ben.

cacen siocled gwyn

LLUN: ANDRES BUI; ARDDULL BWYD: TYNA HOANG

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.