Y Rysáit Cawl Bresych Gorau – Sut i Wneud Cawl Bresych

Will Dickey

Nid bai cawl bresych yw nad yw mwy o bobl yn ei hoffi. O ddifrif, dyna ni Enw, yn syth? Cawl Bresych – Nid yw’n swnio’n flasus ar unwaith, fel Cawl Tatws Perffaith Ree Drummond. Ond peidiwch â gadael i’r enw eich digalonni – mae’r cawl blasus, blasus hwn, ac ydy, hyd yn oed yn rhyfeddol o flasus, rhad, ac mor hawdd i’w wneud. Ychwanegwch ef at eich rhestr o’r ryseitiau cawl gorau i gynhesu ar noson oer.

Ydy cawl bresych yn dda i chi?

Ydy, mae cawl bresych yn dda iawn i chi! Yn gyntaf oll, mae’n llawn bresych llawn fitamin, sydd hefyd yn ffynhonnell wych o ffibr. (Fe wnaethon ni ddefnyddio’r math gwyrdd o fresych yn y rysáit hwn.) Hefyd, mae ffa yn ffynhonnell dda o brotein heb lawer o fraster yn seiliedig ar blanhigion, sy’n wych i’ch calon.

Beth sydd mewn cawl bresych?

Yn ogystal â bresych a ffa, mae cawl bresych yn llawn llysiau sy’n gwella blas fel winwns, moron a garlleg. Ac fel minestrone da, gallwch chi roi pa bynnag lysiau sydd gennych chi wrth law, fel seleri, tatws, pupur cloch, sbigoglys, neu hyd yn oed cêl.

A allaf ychwanegu cig at gawl bresych?

Mae’r rysáit hwn yn llysieuol, ond gallwch chi blesio’r rhai sy’n hoff o gig yn eich teulu trwy ddefnyddio cawl cyw iâr yn lle cawl llysiau ac ychwanegu pa bynnag gig wedi’i goginio rydych chi’n ei hoffi. Ychwanegwch borc wedi’i dynnu neu gyw iâr rotisserie ar ddiwedd y coginio, neu coginiwch 1 pwys o gig eidion wedi’i falu neu selsig Eidalaidd mewn sgilet canolig tra bod y cawl yn mudferwi, gan droi nes ei fod yn frown ac yn friwsionllyd, tua 8 munud. Sesnwch y cig gyda halen i flasu, yna trowch ef i’r cawl gorffenedig.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

6 – 8


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

25

munudau

Amser i goginio:

0

oriau

0

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

Pedwar. Pump

munudau

un


winwnsyn melyn canolig, wedi’i dorri Arbed $

1/2 llwy de

pupur du

1/2 llwy de

hadau ffenigl wedi’i falu (dewisol)

un


bresych gwyrdd bach (2 bunt), wedi’i dorri Arbed $

dwy


Caniau 15-owns wedi’u deisio o domatos, heb eu draenio

dwy


15-owns ffa glas tywyll, wedi’u draenio a’u rinsio

persli wedi’i dorri, i addurno

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Mewn popty Iseldireg fawr, cynheswch yr olew olewydd dros wres canolig. Ychwanegwch y winwnsyn, moron, halen, pupur a hadau ffenigl, os ydych chi’n ei ddefnyddio. Coginiwch, gan droi yn achlysurol, nes bod llysiau wedi meddalu ychydig, 5 i 7 munud. Ychwanegu bresych a garlleg i sgilet a’i droi i gyfuno. Coginiwch, gan droi yn achlysurol, nes bod y bresych yn meddalu ychydig, tua 5 munud.
  2. Ychwanegwch y cawl, tomatos a dail llawryf. Dewch i fudferwi; gorchuddiwch a choginiwch nes bod y bresych yn dendr, tua 15 munud. Ychwanegwch y ffa glas tywyll a’i fudferwi, heb ei orchuddio, am 5 munud. Tynnwch y dail llawryf.
  3. Gweinwch mewn powlenni cawl gyda phersli ar eu pen.

Gellir storio’r cawl swmpus hwn yn yr oergell am hyd at 5 diwrnod a’i rewi am hyd at 3 mis.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.