Y Rysáit Cawl Cyw Iâr a Reis Mae Angen I Chi Ei Wneud

Cawl cyw iâr a reis. Dwi jyst yn ei garu gymaint! Mae yna fersiynau di-ri – mae’r mwyafrif yn dda, mae rhai yn iawn, ac mae rhai y tu allan i’r byd hwn yn wych. Mae’r rysáit hwn yn y categori gwych, ac mae mor hawdd. Cydio mewn cyw iâr rotisserie, a swper yn barod mewn snap.

Tra bod llawer o bobl yn hoffi cawl cyw iâr a nwdls, dwi’n cadw draw o glwten am y rhan fwyaf, a dwi’n ffeindio nwdls i fod yn fath o flêr mewn cawl (dwi’n gwybod bod cefnogwyr ramen newydd rolio eu llygaid!). Mae’r cawl hwn yn cyfateb i mi â chawl cyw iâr a nwdls blasus, ond yn hytrach, cyw iâr a reis ydyw. Rwy’n barod i wneud trosiadau eraill gyda’r rysáit hwn.

Mae tri pheth allweddol sy’n gwneud y cawl hwn mor dda:

 1. reis basmati brown
 2. Tipyn o flawd yn ei arddegau ar gyfer tewychu (Mae’r peth bach hwn yn gwneud gwahaniaeth mawr mewn cawl. Rwy’n defnyddio heb glwten.)
 3. Ychwanegu sudd lemwn ar y diwedd

Mae’r cawl hwn yn hynod hawdd i’w wneud gartref pan fyddwch chi wedi cael diwrnod hir. Mae’n hawdd dod o hyd i’r holl gynhwysion pan fyddwch chi ar wyliau os oes gennych chi dŷ neu gegin yn eich gwesty. Mae’n wych i’w wneud pan fyddwch am ollwng rhywfaint o ginio i ffrindiau neu deulu. Dyma un i’w binio i’ch bwrdd Pinterest neu ei arbed pan fyddwn yn postio ar Instagram (mae gen i hyd yn oed IG Reel am y cawl hwn), neu anfonwch e-bost atoch chi’ch hun a’i roi mewn ffolder. A dweud y gwir, ar ôl i chi ei wneud, mae’n debyg y gallwch chi ei wneud eto o’ch cof—mae hynny hawdd-pyslyd.

Mae’r rysáit cawl cyw iâr a reis hwn mor flasus am lawer o resymau, ac un ohonynt yw ychwanegu lemwn!

Awgrym Olaf: Gwneir y rysáit hwn gyda stoc cyw iâr mewn bocs a chyw iâr rotisserie. Os oes gennych chi eich stoc cartref eich hun a chyw iâr wedi’i goginio, ydy, mae’n well fyth. Ond dwi hefyd yn gwybod mai dim ond un cam ychwanegol fydd yn atal pobl sydd ddim wrth eu bodd yn coginio rhag gwneud y cawl yma. Rwyf bob amser yn teimlo mai fy swydd, wrth roi rysáit allan, yw ei gwneud mor hawdd mynd ato â phosibl gan wybod bod cogyddion mwy difrifol yn gwybod sut i’w addasu i ddod â mwy o oomph.

Cawl Cyw Iâr Lemoni a Reis

lemwn-cyw iâr-a-reis-cawl

Cawl Cyw Iâr Lemoni a Reis

Sbin llachar ar gawl traddodiadol sydd mor dda a hawdd!

Amser Paratoi 10 munyd

Amser Coginio 35 munyd

cwrs Cawl, Entree

coginio Americanaidd

gwasanaethau 6

galorïau 361 kcal

cynhwysion

 • 8 cwpanau cyw iâr
 • un llwy fwrdd olew olewydd
 • 1.5 cwpanau winwnsyn melyn wedi’i dorri (neu un winwnsyn canolig ei faint)
 • 23 cwpan seleri wedi’i dorri (neu ddau goesyn hir)
 • 1/3 cwpan moron wedi’u torri (awgrym: defnyddiwch foron wedi’u rhwygo a’u torri oddi yno er hwylustod)
 • un llwy fwrdd menyn
 • un cwpan reis basmati brown
 • 1.5 llwy de powdr garlleg
 • un llwy de pupur du
 • 1/2 llwy de teim sych
 • 1/2 cwpan persli ffres wedi’i dorri
 • dwy cwpanau cyw iâr wedi’i rwygo
 • 1-2 llwy fwrdd blawd (gallwch ddefnyddio heb glwten)
 • halen i flasu
 • Sudd o un lemwn (neu ddau os ydych chi eisiau!)
 • *gweler y nodyn ar gyfer Gwell Na Bouillon – Cyw Iâr

cyfarwyddiadau

 • Torrwch yr holl lysiau a ffriwch ag olew olewydd nes eu bod yn feddal a nionyn yn dryloyw.

 • Tra bod llysiau’n ffrio, dechreuwch gynhesu stoc cyw iâr mewn pot stoc mawr a dod ag ef i ferwi. Archebwch 1/2 cwpan o stoc mewn powlen fach i’r ochr.

 • Pan fydd llysiau’n barod, trosglwyddwch i’r pot stoc.

 • Ychwanegwch un cwpan o reis at y cawl cyw iâr berw a’i droi. Yna ychwanegwch un llwy fwrdd o fenyn. Gorchuddiwch a’i leihau i fudferwi, a choginiwch am 25 munud.

 • I’r 1/2 cwpan o stoc yn y bowlen fach, ychwanegwch 2 lwy fwrdd o flawd a chwisg nes yn llyfn.

 • Ar ôl 25 munud, tynnwch y caead a’i droi. Blaswch y reis brown a gwnewch yn siŵr ei fod naill ai wedi’i goginio’n llwyr neu bron yno. Dim ond wedyn, ychwanegwch weddill y cynhwysion.

 • Coginiwch am 5 munud arall ac ychwanegu halen i flasu. (Mae anghenion halen yn amrywio’n sylweddol yn dibynnu ar eich stoc cyw iâr a’ch dewis personol.)

 • Blaswch y cawl a gwnewch yn siŵr bod eich reis brown wedi coginio drwyddo. (Mae gan wahanol fathau o reis brown amseroedd coginio gwahanol. Rwy’n defnyddio basmati brown gan ei fod yn coginio’n gyflymach ac rwy’n hoffi’r blas. Mae rhai mathau o reis brown yn cymryd hyd at 50 munud i’w coginio. Gwiriwch eich pecyn reis am gyfarwyddiadau coginio ac addaswch yr amseroedd coginio yma i gwrdd â eich anghenion reis brown.)

 • Dewisol: Gweinwch gyda rowndiau lemon wedi’u sleisio’n denau ar draws y brig i ddyrchafu’r cyflwyniad os hoffech chi.

nodiadau

 • Nid yw llawer o broth cyw iâr mewn bocs neu stoc yn flasus iawn. Hac i fynd o gwmpas hwn i ychwanegu tua 1 llwy fwrdd o Gwell Na Bouillon, blas cyw iâr, at y cawl hwn. Mae’n stwffwl gwych i’w gael wrth law a gall ychwanegu dyfnder at eich cawl.

Maeth

Gwasanaeth: unCwpanCalorïau: 361kcalCarbohydradau: Pedwar. Pumpgprotein: 23gBraster: 9gBraster dirlawn: 3gBraster aml-annirlawn: dwygBraster mono-annirlawn: 4gBraster traws: ungColesterol: hanner cantmgsodiwm: 539mgPotasiwm: 671mgFfibr: dwygSiwgr: 8gFitamin A: 2966UIFitamin C: 12mgcalsiwm: 56mgHaearn: dwymg

Wedi ceisio’r rysáit hwn?Graddiwch ef uchod i roi gwybod i ni sut yr oedd!

******

Os ydych chi’n chwilio am hyd yn oed mwy o ryseitiau cawl, edrychwch ar y dudalen hon ar StyleBlueprint sy’n ymroddedig i SOUPS yn unig!

Leave a Comment

Your email address will not be published.