Y Rysáit Crydd Mwyar Du Hawdd hwn yw Rysáit Gorau’r Haf

O ran pobi yn yr haf, mae yna ychydig o reolau: defnyddiwch gynnyrch tymhorol, rhowch flaenoriaeth i brydau lleiaf posibl, ac ewch am y blas mwyaf posibl. Mae’r rysáit cobler mwyar duon hynod hawdd hwn yn ticio’r holl flychau a mwy. Rwy’n gwybod efallai y bydd yn llawer gofyn ichi droi’r popty ymlaen yn yr haf, ond ymddiriedwch fi, mae’r rysáit hwn yn werth chweil. Wrth dyfu i fyny yn Texas, mi wnes i fwyta fy nghyfran deg o wasgfa ffrwythau, crymbls, a choblers (ac oes, mae gwahaniaeth), felly dysgais beth neu ddau am yr hyn sy’n mynd â’r pwdin syml hwn i’r lefel nesaf.

Mae’n wir y gallwch chi gyfnewid y ffrwythau mewn unrhyw rysáit cobler i fanteisio ar y tymor: pastai riwbob mefus yn y gwanwyn, pei aeron eirin gwlanog yn yr haf, pastai afal yn yr hydref, a hyd yn oed pastai tatws melys yn y gaeaf. Ar gyfer y rysáit crydd hwn, roeddwn i eisiau dathlu’r toreth o aeron haf ffres sy’n llawn blas yr adeg hon o’r flwyddyn. A chyda dim ond ychydig o ddiweddariadau cynhwysion, efallai mai dyma’r rysáit cobler mwyar duon gorau rydych chi erioed wedi rhoi cynnig arno.

Beth sydd wedi’i gynnwys yn y llenwad Blackberry Cobbler?

O ran pwdinau crydd, dim ond llond llaw o gynhwysion sydd eu hangen arnoch chi mewn gwirionedd, gan wneud hwn yn rysáit hynod o hawdd y gallwch chi ei chwipio unrhyw ffordd y dymunwch. Mae hynny hefyd yn golygu cymryd cynhwysion i ystyriaeth i wneud y mwyaf o flas. Mae’r rhan fwyaf o gryddion yn defnyddio ffrwythau, siwgr, ac efallai ychydig o sudd lemwn yn y llenwad, ynghyd â llwy fwrdd o flawd neu startsh corn i dewychu’r cyfan.

Ar gyfer y fersiwn hon, rwy’n gwneud newid bach sy’n gwneud gwahaniaeth mawr. Er y gallech bwyso’n drwm ar lemwn a chroen lemwn ar gyfer y rhan fwyaf o bwdinau ffrwythau, rwy’n taflu cynhwysyn tangy ychwanegol: orennau!

Yn bersonol, mae paru oren gydag unrhyw bwdin yn dod yn naturiol i mi. Mae’n well gen i’r blas blodeuog melys y mae orennau’n ei ychwanegu o gymharu â lemwn, sydd weithiau’n gallu blasu’n rhy sydyn i mi. Rhowch gynnig arni ar bron unrhyw bwdin sy’n defnyddio lemwn ac rwy’n addo na fyddwch byth yn mynd yn ôl.

Sylwch hefyd: Gallwch chi addasu faint o siwgr rydych chi’n ei ychwanegu at y llenwad. Yr hen ddywediad, prawf wrth fynd, yn fwy gwir pan fo cyn lleied o gynhwysion. Gan fod ffrwythau’r haf eisoes yn felys iawn, byddaf yn lleihau faint o siwgr y byddaf yn ei ychwanegu at y llenwad. Yn yr hydref a’r gaeaf, gallwch chi ychwanegu mwy. Yr un peth ar gyfer sudd lemwn ac oren. Os ydych chi’n hoffi ychydig mwy o brathiad, ychwanegwch fwy. Mae’n anodd iawn gwneud llanast o stwffin crydd, felly ymddiriedwch yn eich greddf.

Ac ie, gallwch chi ddisodli’r mwyar duon yn y rysáit hwn ag unrhyw ffrwyth arall sydd gennych wrth law!

*Awgrym: Arbedwch ddysgl ar gyfer golchi llestri trwy daflu’r llenwad ffrwythau i’r ddysgl bobi rydych chi’n bwriadu ei defnyddio.

Sut i Wneud Gwrych Crydd Mwyar Duon:

Mae rhai traddodiadolwyr yn mynnu bod y crydd yn cael ei wneud o fisgedi. Yn lle hynny, mae eraill yn gwneud topin ysgafnach tebyg i gacen. Yn bersonol, dwi’n hoffi’r topin toes. Mae’n haws cymysgu ac arllwys ffrwythau drosodd ar gyfer pobi.

Er mwyn gwneud y fersiwn hon yn arbennig ac yn berffaith ar gyfer yr haf, fe wnes i ddiweddaru toes syml yn does wedi’i ysbrydoli gan fara corn trwy gyfnewid cyfran o’r blawd am flawd corn, sef fy ail gynhwysyn cyfrinachol! Os nad oes gennych chi flawd corn, cymysgwch ychydig o polenta mewn prosesydd bwyd i wneud y grawn yn fân. Nid yn unig y mae gwneud hyn yn rhoi ychydig mwy o wead i’r toes, ond mae blas ychydig yn felys yr ŷd yn ei wneud yn bwdin haf perffaith. Ond peidiwch â phoeni os nad ydych chi’n ei hoffi: defnyddiwch y blawd i gyd os yw’n well gennych fersiwn symlach gyda’r hyn sydd gennych wrth law!

Hefyd, dwi’n hoffi crymbl dros strewsel plaen i ychwanegu hyd yn oed mwy o wead. Er bod hyn yn ddewisol, mae’r cyffyrddiad ychwanegol hwn yn mynd â’r pwdin syml hwn i’r lefel nesaf trwy ychwanegu cyffyrddiad ychwanegol o wead i’r top.

Sut i weini Blackberry Cobbler:

Fel crydd fel esgus i fwyta mwy o hufen iâ? Efallai. I mi, does dim byd gwell na gadael i sgŵp mawr o hufen iâ doddi yn y cobler a’i droi’n bwdin llwyaidd eithaf. Gallwch hyd yn oed fynd yn wallgof a defnyddio hufen iâ mefus wedi’i chwyrlïo neu jam i bwyso i mewn i naws yr haf.

Os nad oes gennych chi hufen iâ, byddaf hefyd yn defnyddio hufen chwipio fel topin. Ac os oes gennych chi fwyd dros ben, cynheswch beli cobler yn y popty neu’r microdon a rhowch hufen cynnes neu laeth ar eu pennau i frecwast. Ni ddywedaf…

Leave a Comment

Your email address will not be published.