Y Rysáit Cwcis Sglodion Siocled Chewy Gorau – Sut i Wneud Cwcis Sglodion Siocled Chewy

Hoffi cwcis sglodion siocled, ond eisiau hyd yn oed mwy o flas siocled? Mae’r rysáit hwn ar eich cyfer chi. Mae’r cwcis cnoi hyn yn dyblu ar siocled, diolch i’r cyfuniad o bowdr coco, sglodion siocled, ac un o’n hoff gynhwysion arf cyfrinachol: coffi parod.

Os nad ydych chi’n gyfarwydd, mae ffa coffi parod yn cael eu gwneud o goffi wedi’i fragu sydd wedi’i ddadhydradu neu wedi’i rewi-sychu. Ar eu pen eu hunain, maen nhw’n eithaf anargraff; yn sicr ni fyddech am wneud eich cwpan bore o joe gyda nhw. (Oni bai ein bod yn siarad am Dalgona). Ond cyfunwch nhw â siocled a gwyliwch nhw yn mynd â’ch cwcis i’r lefel nesaf. A pheidiwch â phoeni os oes gennych chi amharodrwydd i gael coffi. Mae coffi sydyn yn gwella ac yn dyfnhau blas y siocled, ond nid yw’n gwneud iddynt flasu fel mocha.

Mae’r cwcis hyn yn flasus gyda sglodion siocled a phecans, ond maen nhw hefyd yn fan cychwyn gwych ar gyfer cyfuniadau blas eraill. Rydyn ni’n meddwl caniau candi wedi’u malu yn y gaeaf, malws melys bach yn yr haf … mae’r opsiynau’n ddiddiwedd. Yn syml, yn lle rhai neu’r cyfan o’r sglodion siocled a chnau gyda’r cyfnewid dymunol.

Rydyn ni’n meddwl na allwch chi byth gael digon o gwcis, ond rydyn ni’n deall y gall 3 dwsin ymddangos fel llawer. Yn ffodus, mae’n hawdd haneru’r rysáit hwn (gweler ein taflen twyllo coginio am awgrymiadau), neu gallwch rewi’r toes heb ei bobi wedi’i selio’n dynn am hyd at 6 mis. Gellir hefyd oeri cwcis wedi’u pobi a’u hoeri mewn cynhwysydd aerglos am hyd at 7 diwrnod.

Wnest ti hyn? Gadewch inni wybod sut aeth yn y sylwadau isod.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

3


dwsin

Amser paratoi:

0

oriau

pymtheg

munudau

Cyfanswm amser:

dwy

oriau

ugain

munudau

1 1/4 cwpan

(2 1/2 ffyn) menyn heb halen, tymheredd ystafell

2C.

siwgr gwyn gronynnog

1 llwy fwrdd.

gronynnau coffi ar unwaith

1 llwy fwrdd.

dyfyniad fanila pur

1C.

cnau Ffrengig, wedi’u torri’n fras

1/2 cwpan

sglodion siocled (lled-felys neu chwerwfelys)

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Addaswch rac popty i safle’r canol a chynheswch y popty i 350 °. Llinell 2 ddalen pobi gyda phapur memrwn.
  2. Mewn powlen ganolig, sifftio blawd, powdr coco, soda pobi, a halen.
  3. Mewn powlen o gymysgydd stondin (neu mewn powlen fawr gyda chymysgydd llaw), curo’r menyn, siwgr, a gronynnau coffi ar unwaith ar gyflymder canolig nes yn ysgafn a blewog, tua 2 funud. Ychwanegwch yr wyau un ar y tro, gan ymgorffori’n llawn rhwng pob ychwanegiad. Ychwanegwch y fanila a’i gymysgu nes ei fod wedi’i gyfuno.
  4. Ychwanegwch y cynhwysion sych i’r cymysgedd siwgr menyn i gyd ar unwaith a’u cymysgu nes eu bod wedi’u hymgorffori’n llawn. Ychwanegwch y cnau wedi’u torri a’r sglodion siocled, gan fod yn ofalus i beidio â gor-gymysgu’r cytew.
  5. Gan ddefnyddio sgŵp cwci canolig, tynnwch tua 2 lwy fwrdd o does a’i roi ar ddalennau pobi 3″ oddi wrth ei gilydd.
  6. Pobwch am 12 munud. Bydd y cwcis yn dal i fod yn feddal iawn, ond byddant yn caledu wrth iddynt oeri. Gadewch iddynt orffwys am 10 munud ar y daflen pobi cyn eu trosglwyddo i rac weiren i barhau i oeri. Ailadroddwch mewn sypiau yn ôl yr angen.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

andres bui

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.