Y Rysáit Cyw Iâr Gorau wedi’i Grilio gan Harissa

LLUN: ERIK BERNSTEIN; ARDDULL BWYD: BROOKE CAISON

Ym myd staplau pantri, mae harissa yn fom blas. Nid ydym yn ddieithr i’w hud yma yn Delish, rydym eisoes wedi ei daflu i gregyn bylchog ac aioli, a’i ddefnyddio i sbeisio brest twrci a pheli cig, a nawr rydym yn ei dapio eto ar gyfer y marinâd hawdd ei wneud hwn. . ar gyfer cyw iâr wedi’i grilio.

Ein cyngor gorau? Gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu ac arbed rhywfaint o’r marinâd (rydym yn argymell ⅓ cwpan) cyn ychwanegu’r cyw iâr at y gweddill. Byddwch chi eisiau marinâd ychwanegol (heb ei halogi) i frwsio’r cyw iâr wrth iddo grilio!

Darllenwch ymlaen i gael mwy o awgrymiadau a gwybodaeth am y Cyw Iâr Harissa wedi’i Grilio hawdd hwn. Os ydych chi’n chwilio am ffyrdd eraill o ddefnyddio’ch gril yr haf hwn, edrychwch ar ein hoff ginio barbeciw yn ystod yr wythnos.

Beth yw harissa?

Mae Harissa yn sesnin tsili poeth sy’n frodorol o Ogledd Affrica. Fe’i gwneir o chiles dadhydradedig sydd wedi’u hailgyfansoddi a’u cymysgu ag olew olewydd, perlysiau a sbeisys. Er nad yw’n anodd gwneud rhai eich hun, mae’r rhan fwyaf o bobl yn dewis prynu rhai eu hunain. Gall lefel y gwres amrywio rhwng brandiau, ac mae rhai brandiau hyd yn oed yn cynnig dwy fersiwn ar wahân, yn ysgafn ac yn boeth. Dewch o hyd i frand rydych chi’n ei hoffi a chadw ato.

Sut mae cadw fy nghyw iâr rhag mynd yn rhy sbeislyd?

Daw’r rhan fwyaf o’r gwres yn y rysáit hwn o’r harissa, felly bydd lefel y sbeis yn dibynnu ar y math o harissa a ddefnyddiwch. Ond i fod yn onest, fe wnaethon ni roi cynnig ar y rysáit hwn gyda harissa “sbeislyd”, a hyd yn oed gyda hynny, nid oeddem yn meddwl ei fod yn hynod sbeislyd, dim ond yn flasus. Os ydych chi’n poeni am lefel y gwres, prynwch harissa mwynach a blaswch y marinâd cyn ychwanegu’r cyw iâr. Os yw’n rhy boeth, gallwch chi bob amser ychwanegu llwy fwrdd arall o olew olewydd i’w lefelu.

Am ba hyd y gallaf adael y cyw iâr yn y marinâd?

Rydym yn awgrymu marinadu’r cyw iâr, wedi’i orchuddio, yn yr oergell am o leiaf 45 munud a hyd at 2 awr. Os ydych chi wir eisiau, gallwch chi adael y cyw iâr yn y marinâd am hyd at ddiwrnod, ond dyna’r pwynt torri mewn gwirionedd. Ychydig yn fwy a bydd yr asid yn y sudd lemwn yn dechrau torri’r protein i lawr, gan wneud i’r cyw iâr stwnsh…a does neb eisiau hynny.

gwneud hyn? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn yn y sylwadau isod.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4 – 6


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

5

munudau

Cyfanswm amser:

1

awr

0

munudau

6 llwy fwrdd

sudd lemwn ffres

1 llwy fwrdd.

olew olewydd crai ychwanegol, a mwy ar gyfer y gril

1 1/2 llwy de

paprika mwg

2 pwys

cluniau cyw iâr heb asgwrn heb groen

2 llwy fwrdd.

cilantro ffres, wedi’i dorri’n fras

1


lemwn, wedi’i dorri’n ddarnau

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Mewn powlen fawr, cymysgwch yr harissa, sudd lemwn, olew, cwmin, halen, paprika a choriander. Arllwyswch ⅓ cwpan o marinâd i bowlen arall a’i roi o’r neilltu. Ychwanegu cyw iâr at y marinâd sy’n weddill a’i daflu i’w gôt. Gorchuddiwch a rhowch yn yr oergell am o leiaf 45 munud neu hyd at 2 awr.
  2. Paratowch y gril dros wres canolig-uchel; cynhesu 5 munud. Brwsiwch y gratiau ag olew yn ysgafn.
  3. Tynnwch y cyw iâr o’r marinâd a’r gril, gan ei droi unwaith a’i frwsio â ⅓ cwpan marinâd wedi’i gadw, nes ei fod wedi’i goginio drwodd a thermomedr sy’n darllen yn syth wedi’i osod yn y cofrestrau rhannau mwyaf trwchus 165 °, 8 i 10 munud (mae’r cluniau hyn yn faddeugar iawn; gallwch barhau i grilio) . nes bod braster yn torri i lawr a bod y thermomedr yn cofrestru 175 ° i 180 °, os dymunir).
  4. Trosglwyddwch y cyw iâr i blât a’i chwistrellu â cilantro. Gweinwch gyda darnau o lemwn ar yr ochr.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

harissa cyw iâr wedi'i grilio

LLUN: ERIK BERNSTEIN; ARDDULL BWYD: BROOKE CAISON

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.