Y rysáit cyw iâr lemwn hawdd hwn yw’r opsiwn gorau ar gyfer diwrnodau poeth yr haf.


Ryseitiau a thechnegau gan awdur y llyfr coginio a maethegydd Robin Miller.

Ar ôl diwrnod arbennig o boeth, mae’n braf eistedd i lawr a bwyta rhywbeth mor hawdd ag y mae’n adfywiol. Mae saladau’n aml yn dod i’r meddwl pan fyddwn ni’n meddwl am brydau ysgafn i guro’r gwres, ond gall powlen o lawntiau (hyd yn oed un hefty) fod yn ddiffygiol ac yn anfoddhaol os nad yw’n llawn digon o brotein, maetholion a ffibr.

Y newyddion da yw ei bod hi’n hawdd gwneud pryd iach, blasus ac adfywiol sydd mor syml â gwneud salad, ond yn llawer mwy boddhaol.

Mae ryseitiau haf i fod yn syml, sy’n golygu y dylid cadw’r rhestr gynhwysion yn fach. Yn y rysáit isod, ychydig iawn o gynhwysion sydd, ac mae llawer yn tynnu dyletswydd ddwbl yn y marinâd a’r dresin.

Pam mae’r rysáit hwn yn berffaith ac yn hyblyg ar gyfer ciniawau haf

Mae’r cyw iâr yn cael ei frwsio â lemwn, garlleg, a pherlysiau, yna wedi’i ffrio mewn padell i berffeithrwydd caramelaidd. Mae hyn yn gofyn am ychydig o ymdrech, gan fod y cyw iâr yn coginio’n gyflym (a does dim rhaid i chi droi’r popty ymlaen!). Mae Saws Hufen Satin Basil Afocado yn defnyddio llawer o’r un cynhwysion ac yn dod at ei gilydd mewn eiliadau. Mae’r blasau sy’n deillio o hyn nid yn unig yn asio’n dda, ond yn gwella ei gilydd ar gyfer pryd sbeislyd, garlleg, o ansawdd bwyty.

Mae’r rysáit hwn hefyd yn hyblyg, felly gallwch ei addasu i weddu i’ch teulu neu’r hyn sydd gennych eisoes wrth law. Mae bronnau cyw iâr, cluniau neu stribedi yn gyfnewidiol. Cyfnewidiwch y sesnin Eidalaidd am ba bynnag berlysieuyn sydd gennych yn eich rac sbeis. Byddai oregano, basil, persli, teim, a rhosmari i gyd yn opsiynau gwych gan eu bod i gyd wedi’u cynnwys mewn cymysgeddau Eidalaidd. O ran garlleg, mae ffres a sych yn cyflawni’r un canlyniad ysblennydd.

Mae yna lawer o opsiynau gweini, ond fy hoff ffordd i fwynhau’r pryd hwn yw gyda reis gwyllt blewog a llond llaw o arugula wedi’i arllwys ag olew olewydd a lemwn.

Cyw Iâr Lemon Prawf Haf gyda Hufen Basil Afocado

Yn gyflym, yn ddidwyll ac yn hawdd ei addasu, mae’r rysáit hwn yn defnyddio’r hyn sydd gennych yn eich pantri yn barod. Gallwch chi farinadu cyw iâr am hyd at bedair awr, ond pan mai dim ond am 30 munud sydd gennyf o amser, mae’n dal i fod yn hollol flasus.

Gwasanaethu: 4

Cynhwysion:

Ar gyfer y cyw iâr lemwn:

 • 4 hanner bronnau cyw iâr heb groen, neu 8 clun, neu 8-10 ffiled cyw iâr (tua 1 ¼ pwys i gyd)
 • ¼ cwpan olew olewydd, a mwy i orchuddio’r badell
 • ¼ cwpan sudd lemwn ffres
 • 1 ½ llwy de o halen a phupur Eidalaidd (neu unrhyw berlysieuyn sych)
 • 2 ewin garlleg, briwgig neu 2 lwy de o friwgig garlleg sych neu ¼ llwy de o bowdr garlleg neu ronynnau
 • Halen a phupur du newydd ei falu

Ar gyfer y basil a hufen afocado:

 • ½ cwpan o ddail basil ffres wedi’u pacio
 • 1 afocado aeddfed cyfan, wedi’i dorri’n hanner, wedi’i bylu a’i blicio
 • 2 ewin garlleg, briwgig neu 2 lwy de o friwgig garlleg sych neu ¼ llwy de o bowdr garlleg neu ronynnau
 • 2 lwy fwrdd o sudd lemwn ffres
 • ¼ cwpan olew olewydd

Paratoi:

un. Rhowch gyw iâr mewn bag rhewgell mawr ynghyd ag olew olewydd, sudd lemwn, sesnin Eidalaidd, garlleg, 1/2 llwy de o halen, a 1/4 llwy de o bupur du. Seliwch y bag a’i droi i’r gôt, gan wasgu’r marinâd yn gig.

dwy. Marinate ar dymheredd ystafell am 30 munud neu yn yr oergell hyd at 4 awr.

3. Pan fyddwch chi’n barod i goginio, gorchuddiwch gril awyr agored, gril, neu sgilet gydag olew olewydd a chynheswch i ganolig uchel.

Pedwar. Tynnwch y cyw iâr o’r marinâd (gwaredwch y marinâd) a’i roi ar sgilet poeth neu gril. Coginiwch 5 i 7 munud yr ochr, neu nes ei fod wedi’i goginio’n llawn ac yn dal yn llaith (dylai thermomedr cig gofrestru 165 ° F ar gyfer pob toriad o gyw iâr).

5. Paratowch yr hufen afocado. Cyfunwch yr holl gynhwysion mewn cymysgydd neu brosesydd bwyd a’u prosesu nes eu bod yn llyfn ac yn hufennog. Ychwanegwch halen a phupur i flasu.

6. I weini, trefnwch gyw iâr ar blatiau gweini unigol a rhowch ddolop o hufen basil afocado ar ei ben.

Eilyddion:

Os nad oes gennych garlleg wrth law, mae croeso i chi ddefnyddio briwgig garlleg sych, garlleg dadhydradedig sy’n ffrind gorau i gogydd cyflym! Rhowch ½ llwy de o garlleg sych wedi’i friwgig (a elwir weithiau’n naddion garlleg) am un ewin. Os ydych chi’n defnyddio powdr garlleg, gall ⅛ llwy de gymryd lle ewin.

Os nad oes gennych gymysgedd sbeis Eidalaidd yn eich pantri, defnyddiwch unrhyw gyfuniad o oregano, basil, persli, teim a rhosmari.

Leave a Comment

Your email address will not be published.