Y rysáit Cyw Iâr Primavera gorau – Sut i wneud Primavera Cyw Iâr

Will Dickey

Mae cyw iâr gwanwyn yn wanwyn ar blât! Pan fydd y tymheredd yn dechrau codi a llysiau cyntaf y tymor yn ymddangos ar y farchnad, dyma’r ffordd berffaith i ddathlu eu blasau ffres. Felly os ydych chi’n crefu am y rheini, ynghyd â phasta a chyw iâr, rydych chi’n lwcus – mae’r rysáit un pot cyflym hwn yn gwneud y cyfan. Peidiwch ag anghofio y bara garlleg!

Beth sydd yn y cyw iâr gwanwyn?

Mae Chicken Spring yn rysáit pasta ysgafn a ffres sy’n cynnwys llysiau’r gwanwyn wedi’u coginio’n ysgafn, darnau tyner o fron cyw iâr, pasta (wrth gwrs!), a llawer o berlysiau ffres blasus a chaws Parmesan. Defnyddiwch siâp pasta byr, cadarn ar gyfer y dull un pot hwn – mae cavatappi, penne, neu rotini i gyd yn gweithio’n wych!

Beth mae Spring yn ei olygu

Yn Eidaleg, mae “primavera” yn golygu “gwanwyn”! Ond daliwch y ffôn, ni chafodd y pryd hwn ei eni yn yr Eidal! Cafodd y ddysgl Eidalaidd-Americanaidd ei chychwyn yn swyddogol yn Efrog Newydd, lle cafodd ei chreu gan gogyddion a oedd yn ceisio manteisio ar boblogrwydd pasta a dyfodiad llysiau ffres y gwanwyn.

Pam mai dyma’r rysáit gwanwyn cyw iâr gorau?

Y rysáit gwanwyn cyw iâr hwn yw’r gorau am ddau reswm. I ddechrau, defnyddiwch un pot yn unig! Dechreuwch trwy goginio’r cyw iâr mewn popty Iseldireg ystafellol braf, yna defnyddiwch yr un pot i goginio’r pasta a’r llysiau. Yn ail: mae mor amlbwrpas! Defnyddiwch ba bynnag lysiau gwyrdd y gwanwyn rydych chi’n eu hoffi a’u coginio i’ch perffeithrwydd dymunol. Ychwanegwch y llysiau cryfaf yn gyntaf, fel eu bod yn blansio tra bod y pasta’n coginio. Yna ychwanegwch lysiau gwyrdd bach (fel llond llaw neu ddau o sbigoglys) ar y diwedd pan fyddwch chi’n gorffen y saws.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

8 – 10


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

10

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

30

munudau

dwy


bronnau cyw iâr heb asgwrn heb groen (1 1/4 i 1 1/2 pwys) wedi’u torri’n giwbiau 1-modfedd

2 llwy de

pupur du wedi’i falu, a mwy ar gyfer addurno

16 owns.

pasta byr sych, fel penne, rotini, neu cavatappi

un


Cynhwysydd 32-owns o broth cyw iâr

3


moron, wedi’u sleisio’n denau (tua 2 gwpan) Arbed $

2C.

darnau asbaragws, tua 1-modfedd o hyd, o 1 criw (coesau prennaidd tynnu) Arbed $

1 1/2 cwpan

pys ffres neu wedi’u rhewi

2C.

tomatos ceirios, wedi’u torri yn eu hanner

1 1/2 cwpan

caws Parmesan wedi’i gratio’n ffres

un


lemwn, wedi’i gratio a’i dorri’n hanner

1/2 cwpan

basil ffres, wedi’i dorri, a mwy ar gyfer addurno

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Sesno cyw iâr gyda 1 1/2 llwy de o halen ac 1 llwy de o bupur. Ychwanegu 2 lwy fwrdd o fenyn a’r holl olew olewydd i ffwrn fawr Iseldireg; gwres dros wres canolig-uchel.
  2. Ychwanegu cyw iâr wedi’i flasu i sgilet. Coginiwch, gan droi yn achlysurol, nes bod cyw iâr wedi’i frownio’n ysgafn ar bob ochr, tua 5 munud. Defnyddiwch lwy slotiedig i drosglwyddo’r cyw iâr o’r sgilet i blât a’i roi o’r neilltu.
  3. Ychwanegu pasta i sgilet; cymysgwch i’w orchuddio â chymysgedd olew. Ychwanegu’r cawl a 2 gwpan o ddŵr, a dod ag ef i fudferwi. Gostyngwch y gwres i ganolig neu ganolig isel i barhau i fudferwi am 6 munud, gan ei droi’n achlysurol i atal glynu.
  4. Ychwanegwch y moron, yr asbaragws a’r pys. Gorchuddiwch y pot a’i goginio nes bod y pasta a’r llysiau’n feddal, tua 4 munud.
  5. Datgelwch y pot. Ychwanegwch y tomatos, garlleg wedi’i gratio, a chyw iâr wedi’i goginio i’r sgilet. Coginiwch, gan droi yn achlysurol, am tua 2 funud i ailgynhesu cyw iâr.
  6. Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegu’r 2 lwy fwrdd sy’n weddill o fenyn, caws Parmesan, croen lemwn a sudd, a’r 1 llwy de o halen a phupur sy’n weddill; troi i gyfuno.
  7. Ychwanegwch y basil ychydig cyn ei weini. Rhowch fwy o gaws Parmesan a basil ar ben pob gwasanaeth, os dymunir.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.