Y rysáit gorau cyw iâr ac ŷd

caitlin bensel

Trwchus, swmpus a blasus, mae’r Chowder Yd Cyw Iâr hwn yn rysáit perffaith i bobl sy’n dweud nad ydyn nhw’n hoffi chowder haf. Ddim yn denau nac yn gawl – mae gan y cawl hwn wead cyfoethog, hufenog ac mae’n llawn cynhwysion fel tatws, corn melys, a llawer o gyw iâr. Gweinwch ef gyda bara garlleg anhygoel neu hyd yn oed cwcis cartref ac rydych chi’n barod am bryd o fwyd swmpus y bydd y teulu cyfan yn ei garu.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng chowder a chowder?

Mae cawl fel arfer yn seiliedig ar broth, a all eu gwneud yn denau. Ar y llaw arall, mae gan y rhan fwyaf o gowdwyr cregyn bylchog waelod trwchus, hufenog, wedi’i wneud trwy dostio ychydig o flawd mewn menyn (a elwir hefyd yn roux). Mae cawliau pysgod yn aml yn cynnwys tatws, sydd hefyd yn ychwanegu trwch, ynghyd â hufen trwm, sy’n ychwanegu cyfoeth.

O beth mae cyw iâr ac ŷd wedi’i wneud?

Yn ogystal â chyw iâr ac ŷd, mae’r chowder cyw iâr ac ŷd hwn yn cael ei flas o gyfuniad syml, clasurol o winwnsyn, seleri, pupur cloch, a garlleg. Mae’r tatws yn ychwanegu ychydig o bwysau, tra bod y cig moch yn ychwanegu blas sawrus, myglyd. Os mai cawl sbeislyd yw eich steil chi, edrychwch ar Chili Corn Chowder gan Ree Drummond.

Sut alla i wneud y rysáit hawdd hwn hyd yn oed yn gyflymach?

Arbedwch amser trwy brynu llysiau wedi’u torri ymlaen llaw fel nionod, pupurau cloch a seleri yn adran cynnyrch eich archfarchnad. Os nad ydyn nhw ar gael, symleiddiwch y gwaith cyllell trwy dorri’r llysiau’n ddarnau mawr, yna eu curo mewn prosesydd bwyd. Ddim yn teimlo fel plicio tatws coch? Defnyddiwch datws aur Yukon sydd â chroen teneuach, mwy tyner.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

6 – 8


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

un ar bymtheg

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

42

munudau

1


winwnsyn melyn mawr, wedi’i dorri

1


pupur cloch coch wedi’i dorri

dwy


ewin garlleg, wedi’i dorri’n fân

dwy


tatws russet canolig, wedi’u plicio a’u torri Arbed $

4ch

cnewyllyn corn (o tua 5 clust)

3 c.

cyw iâr wedi’i goginio’n fân

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Coginiwch gig moch mewn popty Iseldireg dros wres canolig, gan droi’n achlysurol, nes ei fod yn grimp, 5 i 8 munud. Tynnwch y cig moch i blât wedi’i leinio â thywelion papur; cadw braster cig moch mewn sgilet.
  2. Ychwanegwch y menyn at y sudd cig moch a gadewch iddo doddi. Ychwanegu winwnsyn, seleri a phupur cloch; coginio, gan droi yn achlysurol, nes ei fod wedi meddalu ychydig, tua 4 munud. Ychwanegu garlleg; coginio 30 eiliad yn fwy. Ysgeintiwch flawd dros lysiau; coginio, gan droi’n gyson, 1 munud. Ychwanegwch y broth cyw iâr yn raddol.
  3. Ychwanegwch y tatws, halen a phupur a dod â nhw i fudferwi. Coginiwch nes y gellir tyllu tatws yn hawdd gyda fforc, tua 10 munud.
  4. Ychwanegwch y cnewyllyn corn, cyw iâr a hufen; dychwelyd i fudferwi a choginio nes tewhau ychydig, 10 i 15 munud yn fwy.
  5. I weini, rhowch bacwn wedi’i goginio ar gadw a winwns werdd wedi’i dorri ar ei ben.

I wneud y rysáit hynod hawdd hwn, defnyddiwch gyw iâr rotisserie wedi’i dorri’n fân a chnewyllyn ŷd wedi’i ddadmer. Gellir gwneud cawl pysgod hyd at 3 diwrnod ymlaen llaw a’i storio yn yr oergell.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.