Y Rysáit Gorau o Sosej, Caws a Thomatos wedi’u Stwffio â Basil – Sut i Wneud Sosej, Basil a Thomatos wedi’u Stwffio â Chaws – Delish.com

Mae’r tomatos wedi cyrraedd ac rydym yn eu llenwi yn yr arddull Eidalaidd. Mae tomatos yn sicr orau yn yr haf, ond dylai’r amser maen nhw’n ei dreulio yn y popty fod yn ddigon i ddod â blas tomatos hyd yn oed y tomatos mwyaf y tu allan i’r tymor allan.

Pa fath o domatos ddylwn i eu defnyddio?

Tomatos stêc yw’r ffordd i fynd yma. Maen nhw’n flasus iawn, peidiwch â siglo, ac maen nhw’n ddigon mawr i’w stwffio. Osgoi tomatos cul fel tomatos eirin.

Sut mae cadw’r stwffin rhag mynd yn soeglyd?

Yr allwedd yw rhoi amser i’r tomatos ddraenio. Ar ôl cordio, trowch y tomatos wyneb i waered i adael i ddŵr dros ben ddraenio. I gyflymu’r broses, chwistrellwch y tu mewn gyda phinsiad o halen cyn ei fflipio a’i sychu gyda thywel papur cyn ei stwffio.

Beth arall alla i lenwi hwn ag ef?

Nid ydym yn swil o ran stwffio a phobi ein hoff lysiau, ac nid yw tomatos yn wahanol! Cyn belled â’ch bod yn cadw’r hanfodion (protein, caws, aromatics, rhwymwr), gallwch chi gymysgu a chyfateb ag y dymunwch. Dyma rai syniadau i ddechrau:

―Tomatos Stuffed Pizza: pepperoni, caws mozzarella, olewydd du wedi’u torri, briwsion bara Eidalaidd

– Tomatos wedi’u Stwffio Cyw Iâr Pesto: Cyw iâr wedi’i ddeisio, Parmesan, pesto, a quinoa

– tomatos wedi’u stwffio yn y Canoldir: zucchini, caws feta, mintys a chwscws

I gael mwy o ddanteithion llysiau wedi’u stwffio, edrychwch ar y Cychod Pizza Zucchini wedi’u Stwffio neu’r Pupurau wedi’u Stwffio â Chaws!

A wnaethoch chi hyn yn barod? Gadewch inni wybod sut aeth yn y sylwadau isod!

Nodyn y Golygydd: Diweddarwyd y cyflwyniad i’r rysáit hwn ar 8 Gorffennaf, 2022 i gynnwys mwy o wybodaeth am y pryd.

Hysbysebu – Parhewch i ddarllen isod

Cynnyrch:

4

Amser paratoi:

0

oriau

pymtheg

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

40

munudau

1 llwy fwrdd.

olew olewydd gwyryfon ychwanegol

1


sialots, briwgig (1/4 cwpan)

1/2 pwys

selsig Eidalaidd melys, wedi’i ddiberfeddu

1/4 cwpan

basil wedi’i dorri’n ffres, a mwy ar gyfer addurno

3/4ch

briwsion bara panko

3 owns.

caws fontina, wedi’i dorri’n giwbiau 1/4″ Arbedwch $

1/4 cwpan

caws Parmesan wedi’i gratio’n ffres

pupur du newydd ei falu

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Cynheswch y popty i 425°.
  2. Crynwch y tomatos gyda chyllell bario a thorrwch gylch mwy 2″ o led ar ben pob un. Gan ddefnyddio llwy fach, tynnwch y tu mewn allan, yna gosodwch y tomatos wyneb i lawr ar daflen pobi wedi’i leinio â thywelion papur a gadewch iddynt ddraenio tra rydych chi’n paratoi’r llenwad.
  3. Mewn sgilet fawr, cynheswch yr olew olewydd dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch y sialots a’r garlleg a’u coginio nes eu bod yn persawrus, 1 i 2 funud. Ychwanegwch y selsig, gan ei dorri i fyny gyda llwy bren, a choginiwch nes ei fod yn frown ac wedi coginio drwyddo, 8 munud.
  4. Gan ddefnyddio llwy slotiedig, tynnwch y cymysgedd selsig i bowlen fawr wedi’i leinio â thywelion papur i amsugno unrhyw saim, yna taflu’r tywel papur ac ychwanegu’r basil, panko, fontina, a chaws Parmesan.
  5. Rhowch y tomatos mewn dysgl bobi fach a sesnwch y tu mewn gyda halen a phupur. Llenwch y tomatos gyda’r cymysgedd selsig (bydd y llenwad yn crebachu wrth iddo goginio, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn pentyrru’r topiau nes eu bod yn ymddangos yn orlawn), a’u pobi nes bod y caws wedi toddi a’r topiau’n frown euraidd, 15 i 20 munud. Gadewch i oeri 5-10 munud a’i weini gyda salad gwyrdd syml.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

Chelsea Lupkin

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Hysbysebu – Parhewch i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.