Y rysáit mefus gorau wedi’i orchuddio â siocled

Will Dickey

Mae mefus wedi’u gorchuddio â siocled yn haeddu gwobr am fod y pwdin hawsaf a mwyaf amlbwrpas sydd ar gael. Meddyliwch am y peth: pa bwdin 10 munud dau gynhwysyn arall sydd yr un mor berffaith ar gyfer plant, partïon, a dyddiad rhamantus? (Nid croquembouche, fe ddywedwn ni.) Pan fyddwch chi’n awchu am bwdin siocled, trowch at y rysáit hawdd hwn.

Oes rhaid i fefus fod yn sych cyn eu trochi mewn siocled?

Mefus sych yw’r gyfrinach i fefus wedi’u gorchuddio â siocled perffaith, oherwydd mae’r siocled yn glynu’n well at yr aeron sych. Ar ôl rinsio’r mefus a’u draenio mewn colandr, sychwch nhw’n dda gyda thywelion papur.

Allwch chi ddefnyddio microdon i doddi siocled?

Mae eich microdon yn arf gwych ar gyfer toddi siocled. Er y gallwch ddefnyddio’r dull dip dwbl clasurol, mae defnyddio microdon yn gwbl ddiogel. Y gyfrinach yw ei gymryd yn araf. Microdon y siocled mewn pyliau byr o 30 eiliad, gan droi rhwng pob un. Er mwyn sicrhau diogelwch ychwanegol, cadwch tua 1/4 o’r siocled a’i droi i’r siocled wedi’i doddi ar ôl y 30 eiliad olaf nes ei fod yn llyfn. Bydd y siocled wedi’i doddi yn ddigon poeth i doddi unrhyw sglodion sy’n weddill, a bydd y sglodion yn helpu i ostwng tymheredd y siocled wedi’i doddi, gan ei gadw’n sgleiniog.

Pa siocled sydd orau ar gyfer mefus wedi’u gorchuddio â siocled?

Bydd bron unrhyw siocled yn gweithio’n dda ar gyfer mefus wedi’u gorchuddio â siocled; Yn gyffredinol, y siocled o ansawdd gwell a ddefnyddiwch, y mwyaf prydferth a blasus fydd eich aeron. Mae sglodion siocled yn gweithio’n berffaith iawn; Mae bariau siocled wedi’u torri neu wafferi wedi’u toddi yn gweithio hyd yn oed yn well. Ac ni waeth pa fath o siocled sydd orau gennych chi, tywyll, llaeth neu wyn, maen nhw i gyd yn fefus blasus wedi’u gorchuddio â siocled!

Beth yw’r gyfrinach i fefus hardd wedi’u gorchuddio â siocled?

Powlenni bach sy’n ddiogel mewn microdon yw’r maint gorau ar gyfer gwneud mefus wedi’u gorchuddio â siocled. Mae powlen fach yn caniatáu pwdl dyfnach o siocled, sy’n ei gwneud hi’n haws gorchuddio’r aeron mewn siocled. Tric arall ar gyfer mefus hardd wedi’u gorchuddio â siocled yw eu haddurno yn fuan ar ôl eu trochi, tra bod y siocled yn dal yn ludiog. Chwistrellwch nhw gydag amrywiaeth o dopinau, fel cnau coco wedi’u tostio, chwistrellau, pecans wedi’u torri, neu hyd yn oed aeron wedi’u rhewi-sychu wedi’u malu i ychwanegu gwasgfa liwgar.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4 – 6


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

5

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

10

munudau

1C.

sglodion siocled hanner-melys, tywyll neu laeth, wedi’i rannu

1C.

sglodion siocled gwyn, wedi’i rannu

Ysgeintiadau, cnau pistasio wedi’u torri, cnau coco wedi’u tostio a mefus wedi’u rhewi-sychu, i’w topio

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Rinsiwch y mefus a’u sychu’n dda. Leiniwch daflen pobi gyda phapur memrwn. Gosod o’r neilltu.
  2. Rhowch 3/4 cwpan o siocled hanner-melys a 3/4 cwpan o siocled gwyn mewn dwy bowlen fach sy’n ddiogel ar gyfer microdon. Microdon pob powlen mewn cyfnodau o 30 eiliad, gan droi rhwng pob egwyl, nes bod siocled bron wedi toddi, cyfanswm o 90 eiliad. Ychwanegu 1/4 cwpan sglodion siocled semisweet sy’n weddill ac 1/4 cwpan siocled gwyn i’w powlenni priodol; troi nes yn llyfn. (Microdon 15 i 30 eiliad ychwanegol, os oes angen.)
  3. I drochi mefus, rhowch bigyn dannedd ym mhen coesyn aeron, yna trochwch i’r siocled dymunol, gan ei droi i’r cot. Trosglwyddwch yr aeron wedi’u trochi i’r badell gynfas wedi’i leinio. Ailadroddwch gyda’r aeron sy’n weddill.
  4. Gan weithio’n gyflym cyn i’r haenen siocled ddod i ben, ysgeintio’r aeron gyda thopins fel chwistrelli, cnau coco wedi’u torri, cnau coco wedi’u tostio, neu fefus wedi’u rhewi-sychu, yn ôl y dymuniad. Rhowch yn yr oergell am 10 munud i helpu’r set siocled, os oes angen. Os dymunir, rhowch y siocledi sy’n weddill yn y meicrodon mewn powlenni am 30 eiliad ar bŵer 50% a chwistrellwch yr aeron wedi’u gorchuddio.

Mefus wedi’u gorchuddio â siocled sydd orau ar y diwrnod y cânt eu gwneud. Storiwch ar dymheredd ystafell nes ei fod yn barod i’w weini.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.