Y rysáit mousse pastai calch gorau

LLUN: JOEL GOLDBERG; ARDDULL BWYD: MAKINZE GORE

Does dim byd yn dweud bod yr haf yn debyg i bastai leim tarten. Mae’r mousse hwn yr un mor adfywiol, gyda gwead blewog a chrymbl blawd ceirch crensiog y gallem ei fwyta ar ei ben ei hun. Mae calch allweddol yn fwy asidig na chalch traddodiadol; maent yn werth eu canfod ar gyfer y mousse hwn. Mae’r combo melys a tart yn taro’r holl nodiadau cywir ar gyfer pwdin haf hanfodol.

A wnaethoch chi hyn yn barod? Gadewch inni wybod sut aeth yn y sylwadau isod!

Hysbysebu – Parhewch i ddarllen isod

Cynnyrch:

4


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

10

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

hanner cant

munudau

ar gyfer y dadfeilio

1/3 c.

llawn siwgr brown golau

3 llwy fwrdd

blawd pob pwrpas

6 llwy fwrdd

ymenyn oer, cubed

ar gyfer y mousse

1C.

llaeth cywasgedig melys

1/3 c.

sudd lemwn wedi’i wasgu’n ffres

1 llwy de

dyfyniad fanila pur

lliwio bwyd gwyrdd (dewisol)

Lletemau calch, i’w haddurno

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Cynheswch y popty i 350 °. Mewn prosesydd bwyd, malu cracers graham yn friwsion mân. Mewn powlen gyfrwng, cyfuno cracers grawn cyflawn wedi’i falu, blawd ceirch, siwgr brown, a blawd. Ychwanegwch fenyn a defnyddiwch eich dwylo i dorri’r cymysgedd nes ei fod yr un maint â phys a bod y cymysgedd yn dechrau cydio. Taenwch y gymysgedd mewn haen wastad ar daflen pobi. Pobwch nes ei fod yn frown euraidd ac yn grimp, tua 20 munud, gan droi hanner ffordd drwodd. Gadewch i oeri.
  2. Gwneud mousse: Mewn powlen fawr, gan ddefnyddio cymysgydd llaw (neu mewn powlen o gymysgydd stand wedi’i ffitio â’r atodiad chwisg), curwch yr hufen a’r siwgr powdr i bigau anystwyth. Tynnwch tua 1 cwpan o hufen chwipio i gadw ar gyfer topio.
  3. Mewn powlen ganolig, cyfunwch laeth cyddwys, sudd leim, fanila, a diferyn bach o liw bwyd, os ydych chi’n ei ddefnyddio. Ychwanegu at bowlen o hufen chwipio. Plygwch yn ysgafn nes ei fod wedi’i gyfuno.
  4. I ymgynnull: Ychwanegu tua ¼ cwpan crymbl i waelod 4 gwydraid. Rhowch ddwy lwy fwrdd fawr o mousse ar ei ben, yna ailadroddwch gyda haen arall o crymbl a mousse.
  5. Rhowch yr hufen chwipio neilltuedig mewn bag peipio wedi’i ffitio â blaen seren caeedig mawr ac arllwyswch y mousse drosto. Top gyda gweddill y crymbl a lletem galch ym mhob gwydr.
  6. Cadwch yn yr oergell nes ei fod yn barod i’w weini.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

mousse pastai calch allweddol

LLUN: JOEL GOLDBERG; ARDDULL BWYD: MAKINZE GORE

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Hysbysebu – Parhewch i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.