Y Rysáit Orzo Skillet Cyw Iâr Gorau

LLUN: ANDRES BUI; STYLIO BWYD: LAURA REGE

Mae gan y cinio cyw iâr un pot hawdd hwn y cyfan: protein, carbs a llysiau ffres i gyd mewn un badell ar gyfer cinio cyflawn. Mae’r blasau yn y rysáit hwn wedi’u hysbrydoli gan shawarma, y ​​pryd Levantine poblogaidd sy’n cynnwys toriadau tenau o gig profiadol. Mae Shawarma yn cael ei dostio mewn siâp côn ar sgiwer cylchdroi a’i sleisio i weini mewn pita neu fara gyda llysiau. Mae’r cymysgedd sbeis yma yn llwybr byr i’r blasau blasus hynny, gan gynnwys cilantro, paprika mwg, naddion pupur coch, a sinamon. Mae pob brathiad o gyw iâr sawrus yn cael ei gydbwyso’n dda gan y tomato, ciwcymbr, salad feta a chewy orzo.

Ar gyfer cinio rhyngweithiol, gweinwch y shawarma cyw iâr hwn gyda sawsiau ychwanegol fel tzatziki, saws tahini, neu baba ghanoush. Mae tendrau cyw iâr yn coginio’n gyflym a dylent fod ar gael yn y rhan fwyaf o siopau groser, ond os na allwch ddod o hyd iddynt, dewiswch stribedi brest cyw iâr wedi’u sleisio’n denau. Sylwch y bydd rhai sbeisys yn glynu wrth waelod y sosban ar ôl i’r cyw iâr gael ei frownio. Cyn belled nad ydynt yn mynd yn rhy dywyll, dylent aros yno i flasu’r orzo.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

pymtheg

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

Pedwar. Pump

munudau

1 1/2 pwys

ffiledi cyw iâr neu fronnau cyw iâr, wedi’u torri’n stribedi

1/2 llwy de

naddion pupur coch wedi’u malu

pupur du newydd ei falu

5 llwy fwrdd

olew olewydd gwyryfon ychwanegol, wedi’i rannu

4ch

cawl cyw iâr sodiwm isel

1/4 cwpan

dil ffres wedi’i dorri’n fân, a mwy ar gyfer gweini

1/2


Ciwcymbr Saesneg, wedi’i haneru a’i sleisio’n denau

2C.

tomatos ceirios neu rawnwin, haneru Arbed $

1/2 cwpan

caws feta crymbl (tua 2 owns.)

1 llwy fwrdd.

sudd lemwn ffres

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Mewn powlen fawr, cyfuno cyw iâr, cilantro, paprika, naddion pupur coch, sinamon, 3/4 llwy de o halen, a 1/4 llwy de o bupur du.
  2. Mewn sgilet mawr ag ochrau uchel dros wres canolig, cynheswch 2 lwy fwrdd o olew. Ychwanegwch hanner y cymysgedd cyw iâr a’i goginio, gan ei droi hanner ffordd drwyddo, nes ei fod yn frown euraidd a newydd ei goginio, 2 i 3 munud yr ochr. Trosglwyddwch y cyw iâr i blât. Ailadroddwch gyda 1 llwy fwrdd arall o olew a gweddill y cymysgedd cyw iâr.
  3. Sychwch unrhyw ddarnau tywyll ar y sosban gyda thywel papur glân, os oes angen. Dychwelyd y sgilet i wres canolig. Coginiwch garlleg ac 1 llwy fwrdd o olew, gan droi, nes bod garlleg yn persawrus, tua 30 eiliad. Ychwanegu cawl, orzo a 1/2 llwy de o halen a dod ag ef i ferwi. Lleihau’r gwres i ganolig-isel a mudferwi, gan droi’n aml, nes bod hylif yn cael ei amsugno’n bennaf a bod orzo yn dendr, 12 i 14 munud.
  4. Tynnwch y sgilet o’r gwres, ychwanegwch y dil a’r cymysgedd cyw iâr ar ei ben.
  5. Mewn powlen ganolig, cymysgwch ciwcymbr, tomatos, caws feta, sudd lemwn, llwy fwrdd o olew sy’n weddill, a phinsiad o halen.
  6. Rhowch salad ciwcymbr ar ben y cymysgedd cyw iâr. Top gyda mwy o dil.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

Unpot Shawarma Cyw Iâr Orzo Skillet

LLUN: ANDRES BUI; STYLIO BWYD: LAURA REGE

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.