Y Rysáit Pecyn Ffoil Cyw Iâr Gorau o Hawaii

LLUN: JOEL GOLDBERG; ARDDULL BWYD: MAKINZE GORE

Mae popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer cinio y tu mewn i’r pecynnau ffoil tlws hyn, gan gynnwys cyw iâr hynod dendr, pîn-afal, a llysiau, ynghyd â saws barbeciw tangy. Mae’r rysáit hwn yn y bôn yn brawf bod ryseitiau wedi’u hysbrydoli gan Hawaii ymhlith y rhai mwyaf blasus. Gwnewch ef yn ginio gwirioneddol Hawaii gyda Blue Hawaiian Coolers ac un o’n pwdinau pîn-afal niferus.

Mae gwneud pecyn gril ffoil yn rhyfeddol o hawdd. Byddwch yn gosod y llysiau a’r pîn-afal yng nghanol darn o ffoil alwminiwm, yna gorchuddio’r frest cyw iâr a’r saws. Yn syml, dewch ag ymylon y ffoil at ei gilydd yn y canol a phlygwch drosodd fel nad oes unrhyw stêm yn dianc (yr allwedd i gyw iâr hynod suddiog). Nid oes angen troi’r pecynnau ffoil yn ystod y grilio. (Mewn gwirionedd, byddai hynny’n gwneud i’r saws arllwys.) Unwaith y bydd y cyw iâr wedi coginio drwodd, dim ond ei weini allan o’r pecyn neu sleid pob un ar blât.

Os ydych chi eisiau gwneud y rysáit hwn yn rhydd o glwten, defnyddiwch tamari yn lle saws soi a gwiriwch fod y saws barbeciw yn rhydd o glwten. Chwilio am bryd mwy calonogol? Gweinwch dros reis gwyn neu frown.

Unwaith y byddwch wedi dod i arfer â’r dull hwn, defnyddiwch yr un cymarebau i roi cynnig ar gyfuniadau cyw iâr a llysiau eraill. Byddai cyw iâr gyda brocoli a saws teriyaki yn fan cychwyn da.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4

Amser paratoi:

0

oriau

ugain

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

55

munudau

1/4 cwpan

llai o sodiwm saws soi

1/4 cwpan

olew olewydd gwyryfon ychwanegol

1/4 cwpan

cilantro wedi’i dorri, wedi’i rannu

1/4 cwpan

sgalions wedi’u sleisio, rhannu

2 llwy fwrdd.

sinsir ffres wedi’i gratio, o ddarn 1″ Arbed $

1 llwy fwrdd.

pupur du newydd ei falu, wedi’i rannu

un


pupur cloch coch, coesau a hadau tynnu, wedi’u sleisio’n 1″ sleisys trwchus Arbed $

un


winwnsyn coch, wedi’i dorri’n hanner a’i sleisio 1″ o drwch Arbed $

2C.

pîn-afal ffres mewn ciwbiau

4


bronnau cyw iâr heb asgwrn heb groen (cyfanswm o 2 i 3 pwys)

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Cynhesu’r gril dros wres canolig-uchel am o leiaf 3 munud. Mewn powlen fach, cymysgwch y saws barbeciw, saws soi, olew, 2 lwy fwrdd yr un o’r cilantro a’r cennin syfi, sudd lemwn, paprika, sinsir, garlleg, ac 1 llwy de yr un o halen a phupur.
  2. Rhannwch y pupur cloch, nionyn a phîn-afal rhwng 4 tudalen sgwâr 16” o ffoil alwminiwm trwm. Rhowch frest cyw iâr ar bob pecyn a rhowch 2 lwy de o halen a phupur ar ben pob pecyn, gan rannu’n gyfartal. Arllwyswch y saws dros ben, gan rannu’n gyfartal, yna plygwch bob darn o ffoil yn dynn i ffurfio pecyn a’i roi ar y gril.
  3. Griliwch, wedi’i orchuddio a heb ei gyffwrdd, am 20 munud, yna defnyddiwch gefel i agor pen pob pecyn yn ofalus. Griliwch am 5 munud arall, nes bod thermomedr sy’n cael ei ddarllen yn syth wedi’i osod yn rhan fwyaf trwchus y fron yn darllen 165°.
  4. Tynnwch o’r gril a gadewch iddo orffwys am 5 munud. Trosglwyddwch gynnwys pob pecyn i blât ac arllwyswch weddill y saws ar ei ben. Addurnwch gyda’r 2 lwy fwrdd sy’n weddill o bob cilantro a chennin syfi, gan rannu’n gyfartal.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

Pecyn Ffoil Cyw Iâr Pîn-afal Hawaii

LLUN: JOEL GOLDBERG; ARDDULL BWYD: MAKINZE GORE

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.