Y Rysáit Pots Siocled Gorau o Crème: Sut i Wneud Pots Siocled Crème

andres bui

Rhywle rhwng pwdin a mousse, mae potiau o hufen yn herio esboniad. Yn dechnegol, mae’n gwstard, oherwydd mae wedi’i wneud â melynwy, ond credwn nad yw’r diffiniad o’r pwdinau syfrdanol hyn yn brin. Nag Mae’n hawdd i’w hesbonio yw pa mor ddarbodus a blasus ydyn nhw, oherwydd eu blas siocled cyfoethog ac oherwydd yr arbenigedd o’u gweini mewn cynwysyddion unigol. Mae rhai ryseitiau’n galw am eu pobi mewn baddon dŵr tymheredd isel, ond mae honno’n dasg ansicr y gallwn ei gwneud hebddi. Dim ond ychydig funudau y mae ein rhai ni’n eu cymryd i baratoi (er bod angen ychydig o amynedd cyn y gallwch chi eu bwyta), gan eu gwneud yn bwdin syml perffaith i’w wneud o flaen amser!

Er eu bod yn hawdd i’w gwneud, maent yn edrych yn hollol i’r gwrthwyneb, ac rydym wrth ein bodd yn dod â nhw allan mewn partïon coctel neu bartïon swper i syfrdanu ein gwesteion. Maen nhw hefyd yn eu hanfod yn rhamantus, a gawn ni awgrymu eu gwneud ar gyfer eich partner ar gyfer Dydd San Ffolant? Dyma un pwdin lle na fydd yn rhaid i chi ymladd am y brathiad olaf! Ai eich gwir ramant yw’r un sydd gennych chi’ch hun? Dyma’r pwdinau unigol mwyaf epig sydd ar gael. Gyda phwy bynnag rydych chi’n eu rhannu, maen nhw wir yn un o’r rhoddion gorau y gallwch chi eu rhoi o’ch presennol i’ch dyfodol.

Wnaethoch chi’r rysáit hwn? Gadewch inni wybod sut aeth yn y sylwadau isod.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4 – 6


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

10

munudau

Cyfanswm amser:

3

oriau

0

munudau

3 llwy fwrdd

siwgr gwyn gronynnog

1 llwy de

dyfyniad fanila pur

6 owns.

siocled chwerwfelys, wedi’i dorri’n ddarnau (a mwy ar gyfer addurno)

Garnais dewisol: hufen chwipio a sglodion siocled

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Mewn sosban cyfrwng, cynheswch yr hufen, melynwy, siwgr a halen dros wres canolig. Peidiwch â gadael iddo ddod i ferwi. Trowch yn barhaus nes bod y cymysgedd hufen yn tewhau digon i orchuddio cefn llwy, tua 5 munud.
  2. Tynnwch y pot oddi ar y gwres ac ychwanegwch y fanila. Ychwanegwch y siocled wedi’i dorri’n fân a gadewch iddo eistedd am tua 3 munud.
  3. Gan ddefnyddio chwisg bach, dechreuwch ei droi yng nghanol y pot nes bod y gymysgedd yn llyfn. (Os gwnaethoch orboethi’r cymysgedd yn ddamweiniol a chreu lympiau, gallwch dynnu’r lympiau trwy straenio’r cymysgedd i bowlen.)
  4. Trosglwyddwch y cymysgedd i fowldiau a’i roi yn yr oergell am o leiaf 3 awr.
  5. 15 i 30 munud cyn ei weini, gadewch i’r potiau hufen eistedd ar dymheredd yr ystafell. Gweinwch gyda sglodion siocled a hufen chwipio ffres os dymunir.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

gwydraid o siocled pot de creme gyda hufen chwipio ar ei ben a naddion siocled gyda llwy yn sticio allan

andres bui

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.