Y Rysáit Salad Cobb Cyw Iâr Gorau

LLUN: FFOTOGRAFF GAN LUCY SCHAEFFER; ARDDULL BWYD: MAKINZE GORE

Mae llawer i’w garu am salad Cobb clasurol. Mae’n llawn wyau wedi’u berwi’n galed, briwgig cyw iâr, cig moch, afocado, a letys romaine ffres ffres. Mae’r criw cyfan yma yn y Salad Cobb Cyw Iâr Mefus hwn, ac eithrio gydag ychydig o uwchraddiadau mawr. Mae mefus yn disodli tomatos safonol, tra bod feta yn disodli caws glas. Peidiwch ag ofni, mae dal dresin hufennog ychwanegol yn seiliedig ar laeth enwyn ar ben pob brathiad.

Nid yw ryseitiau gwych yn ymwneud â’r hyn sy’n blasu’n dda yn unig, maen nhw hefyd yn ymwneud â chamau call. Yn achos Salad Cobb Cyw Iâr Mefus, mae hynny’n golygu pobi’r cyw iâr a’r cig moch ar yr un pryd, gan wneud y ddau gynhwysyn allweddol hyn yn gymharol hawdd. (Os yw un neu’r llall yn coginio’n gyflymach, tynnwch o’r badell a’i roi o’r neilltu.)

Mae Salad Cobb Cyw Iâr Mefus yn ddewis gwych ar gyfer ciniawau haf hawdd. Gallwch chi goginio, torri ac oeri’r cyw iâr a’r cig moch hyd at ddau ddiwrnod ymlaen llaw. Gallwch chi hefyd goginio’r wyau ymlaen llaw; fodd bynnag, peidiwch â’u plicio. Arhoswch i’w torri tan ychydig cyn eu gweini. I gael llwybr byr hyd yn oed yn fwy, defnyddiwch gyw iâr rotisserie a chig moch wedi’i goginio ymlaen llaw yn lle hynny.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4 – 6


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

pymtheg

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

Pedwar. Pump

munudau

pupur du newydd ei falu

3


bronnau cyw iâr heb asgwrn heb groen (tua 1¼ pwys i gyd)

dwy


letys romaine pennau, wedi’i dorri’n fras (tua 7 cwpanau) Arbed $

1 1/4 cwpan

(5 oz.) caws feta crymbl, wedi’i rannu

1 1/2 llwy de

croen lemon wedi’i gratio’n fân, ynghyd â 2 lwy fwrdd. sudd lemwn ffres

1/3 c.

dail dil ffres llawn

1


ewin garlleg bach, briwgig

2C.

mefus wedi’u sleisio’n denau

1/2 cwpan

cnau pistasio wedi’u torri, eu rhostio a’u halltu

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Cynheswch y popty i 400º. Cyfunwch paprika, oregano, powdr garlleg, powdr winwnsyn, ½ llwy de o halen, a ¼ llwy de o bupur mewn powlen fach. Trefnwch gyw iâr ar un rhan o dair o daflen pobi ag ymyl mawr a’i sesno â chymysgedd sbeis. Trefnwch y cig moch mewn un haen ar draws dwy ran o dair arall o’r daflen pobi.
  2. Pobwch nes bod cig moch yn grimp a chyw iâr wedi’i goginio drwyddo a thermomedr wedi’i fewnosod yn y rhan fwyaf trwchus o gyw iâr yn darllen 165º, gan drosglwyddo cig moch a chyw iâr (ar ôl ei goginio) i blât, 20 i 25 munud. Gadewch i oeri, yna torrwch y cig moch yn ddarnau a’r cyw iâr yn ddarnau bach, gan eu cadw ar wahân.
  3. Yn y cyfamser, mewn sosban fach, gorchuddiwch wyau gyda 1” o ddŵr a dod â nhw i ferwi. Pan fydd y dŵr yn berwi, tynnwch y sosban oddi ar y gwres a gadewch i’r wyau eistedd mewn dŵr poeth am 11 munud. Rinsiwch yr wyau o dan ddŵr oer i’w hoeri, yna pliciwch a thorrwch yn ddarnau mawr.
  4. Mewn prosesydd bwyd, piwrî ½ cwpan caws feta, mayonnaise, llaeth enwyn, croen lemwn a sudd, dil, cennin syfi, garlleg, ¼ llwy de o halen, a ½ llwy de o bupur nes ei fod yn llyfn ac yn drwchus, tua 30 eiliad.
  5. Trefnwch letys ar blât mawr neu rhannwch rhwng platiau. Top gyda chyw iâr, cig moch, wyau, mefus, afocado, ¾ cwpan caws feta sy’n weddill, a pistachios. Taenwch y salad gyda hanner y dresin a gweinwch weddill y dresin ar yr ochr.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

Salad Cobb Cyw Iâr Mefus

LLUN: FFOTOGRAFF GAN LUCY SCHAEFFER; ARDDULL BWYD: MAKINZE GORE

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.