Y rysáit siocled Babka gorau

Dominyddu’r babka siocled.

cyflwyniad gan Yvette Alt Miller

I filiynau o bobl ledled y byd, cyflwynodd Jerry Seinfeld y babca Iddewig hanfodol i ymwybyddiaeth America. Yn eu pennod 1994 “The Dinner Party”, gwahoddir Jerry ac Elaine i barti swper, gan gynllunio i brynu babka siocled ar y ffordd. Wrth aros mewn becws, mae cwpl arall yn prynu’r un olaf. Mae Jerry ac Elaine yn cydymdeimlo nad oes unrhyw gacen arall mor flasus: “Allwch chi ddim curo babka!” O’r diwedd mae’r pâr yn gweld babca arall wedi’i stwffio â sinamon. Gan ei alw y “babka lleiaf”, maent yn anfoddog yn prynu’r gacen.

Mae Babka yn gacen wych yn wir: yn ysgafn ac yn awyrog, gyda thoes burum blewog sy’n cynnwys chwyrliadau o lenwad melys y tu mewn. Mae llenwadau poblogaidd yn cynnwys cnau a sinamon, marsipán, jam a siocled. Er bod cacennau tebyg i babka i’w cael ledled Dwyrain Ewrop, mae babca heddiw wedi’i gysylltu’n annileadwy â bwyd Iddewig. Wedi’i sleisio a’i weini gyda phaned o de neu goffi, babka yw’r pwdin delfrydol.

Nid yw haneswyr yn hollol siŵr o ble y tarddodd babka. Esblygodd yr enw babka o Baba, sy’n golygu mam-gu mewn sawl iaith o Ddwyrain Ewrop, gan gynnwys Iddew-Almaeneg. Ychydig o baba yw Babka, sy’n golygu “nain fach”.

Pan ddechreuodd teuluoedd Iddewig ymfudo o Ddwyrain Ewrop i Ogledd America a mannau eraill ar ddiwedd y 19eg ganrif, daethant â’u cariad at babka gyda nhw. Dechreuodd llawer o wragedd tŷ Iddewig ychwanegu siocled sydd bellach yn fforddiadwy i’w babkas traddodiadol, a ganwyd y babka siocled enwog.

Food4Thought: Oeddech chi’n gwybod bod Kabbalah yn dweud bod bwyta yn weithred ysbrydol bwerus? Mae’n dysgu bod bwyta’n ystyriol yn helpu i symud y gadwyn fwyd gyfan i fyny. Cewch ragor o syniadau am fwyd Iddewig yma.

Cynnyrch: Yn gwneud 4 torth

CYNHWYSION

Babka:

 • 7 cwpan o flawd amlbwrpas ynghyd ag 1 cwpan ychwanegol, yn ôl yr angen, wedi’i rannu
 • 6 pecyn (1/4 owns) neu 41/2 llwy fwrdd
 • burum codiad sydyn neu gyflym
 • 3/4 cwpan siwgr gronynnog
 • 1 llwy fwrdd o siwgr fanila
 • 11/2 cwpan margarîn, wedi’i doddi
 • 13/4 cwpan o ddŵr cynnes
 • 2 wy
 • 2 melynwy
 • 2 lwy de o halen
 • Sylw briwsion:
 • 4 llwy fwrdd o fargarîn, ar dymheredd ystafell
 • 1 cwpan blawd pob pwrpas
 • 3/4 cwpan siwgr gronynnog

Llenwi Babka Siocled

 • 1 cwpan margarîn, wedi’i doddi
 • 1 blwch (4.1 owns) pwdin siocled ar unwaith
 • 1 wy
 • 1/2 cwpan o ddŵr
 • 2 gwpan o siwgr
 • 1 cwpan powdr coco heb ei felysu

PARATOI

 1. I wneud y babka: Cyfunwch y blawd, burum, siwgr, siwgr fanila, margarîn, dŵr, wyau, melynwy, a halen mewn powlen fawr. Trowch allan ar fwrdd â blawd arno a’i dylino am 5 munud, gan ychwanegu hyd at 1 cwpan o flawd os yw’r toes yn ludiog. Gadewch iddo godi mewn powlen fawr wedi’i gorchuddio â lapio plastig am 1 1/2 awr.
 2. Ar gyfer topin y briwsion: Crymblwch y margarîn gyda’r blawd a’r siwgr mewn powlen fach, gan ddefnyddio blaenau eich bysedd.
 3. Gwnewch y llenwad: Mewn powlen fach, cyfunwch y margarîn, pwdin siocled, wy, dŵr, siwgr a choco. Defnyddiwch wythfed ran o’r rysáit hwn ar gyfer pob rhan o does.
 4. Chwistrellwch sosbenni torth 4 (10-modfedd) gyda chwistrell coginio nonstick. Rhannwch y toes yn 8 darn. Gan ddefnyddio rholbren, rholiwch bob darn yn betryal 1/2 modfedd o drwch, hyd y badell dorth. Lledaenwch y llenwad i bob petryal, o fewn 1 modfedd i’r ymylon. Rholiwch i fyny o’r ochr hir, fel rholyn jeli. Trowch 2 rolyn o amgylch ei gilydd a rhowch dro ym mhob mowld. Gan ddefnyddio’r briwsion i gyd, rhowch chwarter y topin briwsion ar bob babka. Gadewch i godi am 30 munud.
 5. Cynheswch y popty i 350 ° F.
 6. Pobwch am 30 munud. Gadewch i oeri am 15 munud yn y badell, yna tynnwch ac oeri’n llwyr ar rac weiren.

Leave a Comment

Your email address will not be published.