Y ryseitiau a’r syniadau cacennau Pasg gorau ar gyfer 2022

 • Rydym yn ennill comisiwn ar gyfer cynhyrchion a brynwyd trwy rai dolenni yn yr erthygl hon.

 • Bydd y cacennau bach Pasg hyn yn gwneud eich Pasg yn arbennig iawn. Maent yn anrhegion bwyd perffaith, yn hawdd i’w gwneud ac yn blasu’n flasus hefyd.

  “Mae cacennau bach yn fath o bobi hwyliog i’w wneud yn ystod y Pasg. Maen nhw mor amlbwrpas. Maent yn wych ar gyfer gwerthu pobi, partïon te, potlucks, neu i’w rhoi fel anrhegion. Fy ffefrynnau yw’r rhai sy’n cael eu hysbrydoli gan fwydydd traddodiadol y Pasg ac yna’n rhoi tro teisennau bach iddo. Mae ein myffins simnel ac wrth gwrs ein myffins byns croes sbeislyd yn enghreifftiau gwych,” meddai golygydd ryseitiau a chogydd, Octavia Lillywhite.

  “Ond os yw eich sgiliau’n fwy artistig, gallwch chi gadw’r gacen yn weddol syml a gadael i’r addurniadau wneud y siarad, fel gyda’r cacennau bach anifeiliaid hyn neu’r teisennau cwpan tusw blodau. Os ydych chi’n eu gwneud fel anrheg, peidiwch ag anghofio ystyried sut rydych chi’n mynd i’w cyflwyno. Wrth gwrs, gallwch chi eu rhoi mewn basged neu flwch, ond os ydych chi wedi treulio llawer o amser yn creu gorchudd hardd, dylech chi wybod na fydd yn cael ei falu. Os ydych chi’n mynd i fod yn teithio unrhyw bellter gyda nhw, mae’n werth buddsoddi mewn bocs cwpanau cardbord, sy’n dod gyda rhannwr ac sy’n gwneud cludiant yn llawer haws.”

  Mae cacennau bach y Pasg, nythod y Pasg, a chwningod Pasg hoffus yn rhai o’r cacennau bach y byddwch chi am eu gwneud eleni. P’un a ydych am fynd â’ch sgiliau addurno cacennau bach i’r lefel nesaf neu os ydych yn chwilio am rywbeth hawdd i’w wneud gyda’r plant, mae gennym ddigon i ddewis ohono. Y Pasg yw’r amser perffaith i gymryd eich rysáit cacen cwpan clasurol a rhoi tro tymhorol iddo gyda blodau’r gwanwyn, wyau a chywion bach. Beth am roi cynnig ar ein cacennau bach croes cynnes, pryd Pasg traddodiadol gyda thro, neu wneud eich basgedi cacennau Pasg eich hun gydag wyau bach ar eu pennau?

  Y cacennau Pasg gorau 2022

  Yn barod mewn pedwar cam hawdd yn unig

  1. Cacennau Cwpan Croes Poeth

  Lefel sgil: Hawdd | Yn: 14 | Cyfanswm amser: 45 munud

  Oes well gennych chi gacen na sgon? Rydym hefyd yn! Dyna pam na allwn gael digon o’r teisennau bach croes poeth hyn sydd â’r holl flas o bobi Pasg traddodiadol ond sy’n ysgafnach ac yn feddalach eu gwead. Fe allech chi hyd yn oed ddefnyddio sglodion siocled yn lle’r cyrens yn y rysáit hwn os ydych chi’n teimlo bod angen trît arbennig arnoch chi.

  Cael y rysáit: Hot Cross Bun Cupcakes

  cacennau cacen foron

  Daw’r rysáit cacennau bach cacennau moron blasus hwn gan Primrose Bakery

  2. Cacennau Cacen Moron

  Lefel sgil: Canolig | Yn: 12 | Cyfanswm amser: 1 awr 5 munud

  Gwnewch yn siŵr bod y cwningen Pasg yn cael ei darparu ar gyfer y flwyddyn hon hefyd gyda’r Cupcakes Moronen meddal a llaith hyn. Daw’r rysáit hwn gan Primrose Bakery ac mae’n cynnwys cyfarwyddiadau ar sut i wneud y Frosting Caws Hufen Oren mwyaf blasus i’w orffen.

  Mynnwch y rysáit: Cacennau Cwpan Moronen

  teisennau cwpan pasg: easter chick cupcakes

  Anrhegion bwyd Pasg gorau

  3. Cacennau Cyw y Pasg

  Lefel sgil: Hawdd | Yn: 12| Cyfanswm amser: 1 awr 20 munud

  Allwn ni ddim cael digon o’r teisennau bach Pasg Cywion Pasg hwyliog a chreadigol hyn. Gyda chanllaw cam wrth gam hawdd gan Victoria Threader, mae’r rhain yn cymryd ychydig mwy o amser, ond maen nhw’n hawdd ac yn werth chweil. Cyflwyno mewn bocs cacennau cwpan wedi’i glymu â rhuban melyn cyfatebol fel trît bwyd arbennig iawn.

  Mynnwch y rysáit: Cacennau Cyw y Pasg

  teisennau cwpan pasg: vanilla east cupcakes

  Dilynwch y fideo cam wrth gam o’r rysáit hwn

  4. Cacennau Pasg Fanila

  Lefel sgil: Hawdd | Yn: 12 | Cyfanswm amser: 45 munud

  Defnyddir blasau clasurol yn y cacennau bach hyfryd hyn gan Primrose Bakery ar gyfer pobi blasus y bydd pawb yn ei garu. Mae yna hefyd gyfarwyddiadau yn y rysáit hwn ar sut i wneud rhew siocled os yw’n well gennych gyffug siocled neis yn lle fanila. Addurnwch gydag addurniadau tymhorol hardd ar gyfer diwedd gwych i’r Pasg!

  Mynnwch y rysáit: Cacennau Pasg Fanila

  teisennau cwpan pasg: salted caramel and chocolate cupcakes

  Dim ond 377 o galorïau fesul cacen cwpan

  5. Cacen Caramel Caramel Halen Siocled

  Lefel sgil: Canolig | Yn: 12 | Cyfanswm amser: 1 awr 25 munud

  Mae’r Cacen Caramel Siocled Siocled Halen hyn yn cyfuno’r melysion a’r sawrus i wneud trît y Pasg perffaith. Ond peidiwch â phoeni os nad oes gennych chi’r cynhwysion i wneud caramel o’r newydd, defnyddiwch rai a brynwyd yn y siop.

  Mynnwch y rysáit: Cacennau Caramel Caramel Halen Siocled

  Cacennau Cwpan y Pasg: Cacennau Vanilla o Hummingbird Bakery

  Mae’r cacennau colibryn hyn yn rhydd o gnau

  6. The Hummingbird Bakery Vanilla Cupcakes

  Lefel sgil: Canolig | Yn: 12 | Cyfanswm amser: 1 awr 5 munud

  Dathlwch yr holl flodau bendigedig hynny yn yr ardd yr adeg hon o’r flwyddyn ar ffurf cacennau, ein hoff ddull o ddathlu. Gyda sylfaen fanila blewog, canolfan jam, a hufen menyn llyfn, mae’r cacennau cwpan hyn yn ticio’r holl flychau am anrheg wych. Gweinwch nhw gyda’r nos pan fyddwch chi wedi gwahodd y teulu i’ch helpu chi i fwyta nhw i gyd.

  Mynnwch y rysáit: Vanilla Cupcakes o The Hummingbird Bakery

  cacen y pasg: Easter bunny cake decor

  Cyfnewidiwch y ffondant melyn am liwiau pastel eraill fel pinc neu wyrdd.

  7. Cacennau Cwningen Pasg

  Lefel sgil: Canolig | Yn: 12 | Cyfanswm amser: 1 awr 25 munud

  Bydd plant wrth eu bodd yn gwneud yr wynebau cwningen Pasg hoffus hyn i ategu eu hoff rysáit cacennau bach. Wedi’i gwneud gan yr arbenigwr cacennau cwpan Victoria Threader, dilynwch ei dull cam wrth gam a’i chanllaw fideo i ail-greu’r cwningod hyn gartref. Mae’r cacennau cwpan Pasg hyn yn syniadau anrheg bwyd perffaith.

  Mynnwch y rysáit: Cacennau Cwningen Pasg

  teisennau cwpan pasg: egg cupcakes with cream

  Byddai’r cacennau cwpan hyn yn gweithio cystal ag wyau Pasg eraill.

  8. Cacennau Cwstard Wy

  Lefel sgil: Canolig | Yn: 12 | Cyfanswm amser: 45 munud

  Ydych chi’n caru wy a hufen? Byddwch wrth eich bodd â’r cacennau cwpan hyn gan ein brenhines pobi anhygoel Victoria Threader. Wedi’u gwneud â sbwng siocled cyfoethog a hufen menyn meringue Swisaidd melyn golau arnynt, mae’r rhain yn danteithion blasus ar gyfer adeg y Pasg pan mae’n rhaid bwyta siocled. A’r rhan orau? Mae yna wy toddi hufennog wedi’i guddio y tu mewn i bob sbwng!

  Cael y rysáit: Egg Custard Cupcakes

  cacen Pasg: orange cake a elderflower

  Gwneir yr hufen menyn gydag oren a blodyn ysgawen.

  9. Cupcakes Oren

  Lefel sgil: Hawdd | Yn: 10 | Cyfanswm amser: 45 munud

  Mae’r cacennau cwpan melys oren a blodau ysgaw hyn yn ychwanegu cyffyrddiad arbennig at y casgliad hwn. Gydag arogl ffres o oren a blodyn ysgawen, mae’r cacennau bach hyn yn chwyth gwanwyn go iawn yn eich cegin.

  Cael y rysáit: Cupcakes Oren

  cacennau bach wy

  Ffordd wych o ddefnyddio Mini Eggs adeg y Pasg

  10. Cacennau Wyau Bach

  Lefel sgil: Canolig | Yn: 12 | Cyfanswm amser: 50 munud

  Beth sy’n well na chacen siocled? Cacen siocled, gyda hufen menyn siocled ar ei phen ac addurniadau siocled ychwanegol, yn amlwg! Mae’r cacennau bach siâp myffin hyn yn gyfoethog a melys, felly gwnewch sblash mawr o siocled os oes gennych chi ychydig o chwant. Mae’r rhain yn wych os nad chi yw pobydd gorau’r byd, gan fod yr addurniad yn cuddio unrhyw bumps neu bumps oddi tano.

  Cael y rysáit: Mini Egg Cupcakes

  teisennau cwpan y Pasg: Simnel Cupcake

  Yn barod mewn ychydig o gamau syml

  11. cacennau bach Simnel

  Lefel sgil: Hawdd | Yn: 12 | Cyfanswm amser: 40 munud

  Mae’r tro hwn ar glasur yn siŵr o’ch gwneud chi’n boblogaidd y Pasg hwn. Mae’r cacennau bach Simnel hyn yn cynnwys y 12 pêl draddodiadol i gynrychioli’r 12 apostol, ond maen nhw mewn dognau bach ciwt. Gyda chacen sbwng ffrwythus sydd â gwead ysgafn a blewog a thopin marsipán, mae’r rhain i oedolion eu mwynhau.

  Mynnwch y rysáit: Simnel Cupcakes

  teisennau cwpan pasg: Easter egg hunt cupcakes

  Anrheg bwyd gwych i blant adeg y Pasg.

  12. Cacennau Cwpan Helfa Wyau Pasg

  Lefel sgil: Canolig | Yn: 12 | Cyfanswm amser: 1 awr 30 munud

  Efallai na chewch chi gyfle i ddod o hyd i’r wyau Pasg gyda chliwiau fel y rhain, sy’n siŵr o gael eu llenwi mewn dim o amser. Os nad oes gennych ffroenell pibell berlysiau, gallwch ddefnyddio malwr garlleg (glân iawn) i gael effaith debyg gyda hufen menyn gwyrdd.

  Cael y Rysáit: Cacennau Cwpan Helfa Wyau Pasg

  teisennau cwpan pasg: Easter basket cupcakes

  Ewch â’ch sgiliau addurno cacennau bach i’r lefel nesaf.

  13. Cacennau Basged Pasg

  Lefel sgil: Canolig | Yn: 12 | Cyfanswm amser: 1 awr 30 munud

  Mae’r Basgedi Wyau Pasg anhygoel hyn yn llawer haws i’w gwneud nag yr ydych chi’n meddwl ac yn siŵr o syfrdanu’ch ffrindiau a’ch teulu. Ar ben cacen sbwng fanila feddal mae hufen menyn llyfn, melys ar gyfer gwaelod y cacennau bach hardd hyn, gan wneud yn siŵr eu bod yn blasu mor flasus ag y maent yn edrych.

  Cael y rysáit: Basged Pasg cacennau

  teisennau cwpan pasg: cupcake bouquet

  Nid dim ond ar gyfer Sul y Mamau, y tusw hwn yw tusw perffaith y Pasg.

  14. tusw cupcake

  Lefel sgil: Canolig | Yn: 20 | Cyfanswm amser: 1 awr 50 munud

  Ewch â’ch cacennau cwpan i’r lefel nesaf trwy eu cyflwyno fel tusw o flodau, perffaith os ydych chi’n chwilio am anrheg wreiddiol a meddylgar i deulu neu ffrindiau gan fod cymaint i’w rannu. Mae’r rysáit hwn yn cerdded yn ofalus trwy’r camau y bydd angen i chi eu cymryd i gael gorffeniad hardd, proffesiynol, ac os oes angen ychydig o help ychwanegol arnoch gyda’r eisin rhosod, mae gennym ni fideo hefyd.

  Mynnwch y rysáit: Bouquet Cupcake

  Cacennau Cwpan y Pasg: Cacennau Cwpan Anifeiliaid Annabel Karmel

  Bydd plant wrth eu bodd â’r defaid malws melys hyn.

  15. Teisennau Cwpan Anifeiliaid Fferm

  Lefel sgil: Hawdd | Yn: 12 | Cyfanswm amser: 1 awr

  Ffansi pobi gyda’r plantos tra maen nhw adref y Pasg yma? Mae’r cacennau bach anifeiliaid hwyliog hyn yn brosiect Pasg perffaith gyda’u lliwiau tlws a’u hwynebau gwirion. Daw’r rysáit hwn gan arbenigwr bwyd plant Annabel Karmel, felly mae’n hawdd iawn i’ch cogyddion bach ei ddilyn.

  Mynnwch y rysáit: Cacennau Cwpan Anifeiliaid Fferm

  teisennau cwpan tusw blodau

  Gwyliwch ein fideo cam wrth gam i wneud y teisennau cwpan tusw hyn

  16. Cupcakes Bouquet Blodau

  Lefel sgil: Canolig | Yn: 12 | Cyfanswm amser: 1 awr 30 munud

  Os ydych chi’n ymweld â rhywun dros wyliau’r Pasg, allwch chi ddim mynd o’i le i bobi gartref. Bydd y cacennau cwpan hyfryd, manwl hyn yn gwneud argraff ar bwy bynnag rydych chi’n eu gwneud gyda’u haddurniadau blodeuol cain a’u gwaelodion cacennau lemon blewog. Os ydych chi’n brin o amser, gallwch chi bob amser dwyllo a phrynu rhai blodau eisin parod, ni fyddwn yn dweud!

  Mynnwch y rysáit: Cupcakes Bouquet Blodau

  fideo yr wythnos

  Leave a Comment

  Your email address will not be published.