Y ryseitiau brecwast gorau yn y gwely ar gyfer Sul y Mamau

Rhowch anrheg Sul y Mamau arbennig i Mam yr eiliad y mae hi’n deffro gyda brecwast poeth yn y gwely! Nid yw rhodd hanfodol Sul y Mamau byth yn mynd allan o steil, gan nad oes dim byd tebyg i fore moethus o gwsg ac yna brecwast llawn wedi’i weini ar hambwrdd. A diolch i TikTok, mae yna ddigon o frecwastau Sul y Mamau creadigol i’w harchwilio am ysbrydoliaeth. O grempogau bach i fwrdd byrbrydau brecwast, dyma bum rysáit brecwast-yn-gwely Sul y Mamau sy’n cyflwyno tro newydd ar fwydydd brecwast clasurol.

Bitcoin vs. aur: beth yw’r gwrych gorau yn erbyn chwyddiant?

Pa ffordd well o ddechrau Sul y Mamau na gyda thwmpathau annwyl o grempogau bach? Mae’r rysáit dwy ran hon yn cynnwys bowlen siâp calon o gig moch wedi’i bobi ochr yn ochr â bowlen siâp calon o wyau wedi’u sgramblo. Mae TikToker @danahassonn hefyd yn cynnwys smwddi wedi’i wneud â mefus piwrî, siwgr powdr, a hufen trwm ochr yn ochr â phentyrrau o grempogau bach gyda sleisys mefus wedi’u gorchuddio â siwgr powdr.

Dewch i weld sut mae’r fflat bach hwn yn Efrog Newydd yn cael gweddnewidiad syfrdanol mewn un diwrnod ar gyllideb o $1,000:

Bydd mam yn bendant eisiau quiche’r cogydd a wnaeth y frittata pobi blasus hwn. Dechreuwch trwy lenwi dysgl pobi gyda thomatos ceirios, tatws coch wedi’u deisio, sialóts, ​​tafelli cig moch, halen a phupur. Nesaf, cymysgwch y cynhwysion yn dda. Yna pobwch ar 400 gradd Fahrenheit am 20 munud. Tynnwch o’r popty a throwch y cynhwysion eto cyn eu rhostio dros wres isel am 10 i 15 munud, nes eu bod wedi llosgi’n ysgafn. Ar ôl rhostio, arllwyswch gymysgedd o wyau, llaeth, powdr garlleg, halen, pupur a winwns werdd dros y cynhwysion yn y dysgl pobi. Yn olaf, pobwch eto am 15 munud ar 400 gradd Fahrenheit.

Mae wafflau yn blasu’n fwy melys pan fyddant wedi’u siapio fel calonnau. Yn gyntaf, ychwanegwch ddŵr, olew, wyau, a Mefus Funfetti Cacen Mix i gymysgydd. Ar ôl ei chwipio, arllwyswch y cytew i mewn i wneuthurwr waffl gyda phlatiau siâp calon. Pan fydd wafflau wedi’u gwneud, trosglwyddwch nhw i blât a’u haddurno ag aeron ffres amrywiol a dolpiau o hufen chwipio.

Mae’r rysáit tost Ffrengig hwn wedi’i stwffio â daioni caws hufen aeron fegan. Dechreuwch trwy ychwanegu mafon sych wedi’u rhewi a llus i brosesydd bwyd. Yna cyfunwch â chroen lemwn, caws hufen fegan, a surop masarn. Yna llenwch bob sleisen o fara gyda’r gymysgedd yn ofalus. Yna socian nhw mewn cytew wedi’i wneud o flawd chwipio, llaeth di-laeth, siwgr, a detholiad fanila. Ffriwch dost Ffrengig dros wres canolig nes ei fod yn frown euraidd ac yn grimp. Yn olaf, gweinwch gyda hufen chwipio fegan ac aeron, neu unrhyw gyfuniad o’ch hoff gynhwysion.

Mwynhewch affinedd Mam ar gyfer byrddau byrbryd gyda’r fersiwn hon o frecwast Sul y Mamau. TikToker Mae gŵr @thehookerfam, Jeremy, yn dechrau trwy osod amrywiaeth o dafelli mefus o amgylch cornel chwith uchaf yr hambwrdd. Yna, ychwanegwch lond llaw o gwcis bara byr gydag eisin siocled, ac yna grŵp o malws melys. Yna mae Jeremy yn agor pentwr o gwcis Pizzelle wrth ymyl y malws melys. Llenwch y bylchau gyda chregyn môr siocled Gwlad Belg cyn taenu ar ychydig o chwistrelliadau enfys i gael cyffyrddiad olaf.

Gyda dim ond $1,000 a diwrnod, mae gan yr ystafell Harlem hon wedd hollol newydd:

Mae In The Know bellach ar gael ar Apple News – dilynwch ni yma!

Os oeddech chi’n hoffi’r stori hon, edrychwch arni. y bachgen bach hwn a’i fochyn anwes!

Ymddangosodd y post Y Ryseitiau Brecwast Gorau mewn Gwely ar gyfer Sul y Mamau yn gyntaf ar In The Know.

Mwy o In The Know:

Y gwneuthurwr hufen iâ gwasanaeth sengl hwn fydd y gost $25 orau yr haf hwn

12 Anrhegion Mae Eich Mam Yn Wir Eisiau Ac Yn Eu Defnyddio Bob Dydd

11 Anrhegion Sul y Mamau Myfyrgar Bydd hi’n Caru ar Bob Pwynt Pris

Mae’r band pen lledr Coach x Disney hwn â chlustiau yn mynd yn firaol ar TikTok – dyma ble i’w brynu

Leave a Comment

Your email address will not be published.