Y ryseitiau cyw iâr gorau y mae angen i chi eu gwneud

Nid oes gwadu’r ystod eang o brydau cyw iâr sydd ar gael neu mai cyw iâr yw’r pryd perffaith trwy gydol y flwyddyn, ond mae rhai ryseitiau cyw iâr sy’n gweithio orau yn ystod misoedd cwymp a misoedd oerach y flwyddyn. Fel y gwyddoch, rydyn ni’n caru popeth o gyw iâr ac mae gennym ni adran gyfan o ryseitiau cyw iâr hawdd.

Mae’n ymddangos mai ryseitiau brest cyw iâr yw’r rhan fwyaf poblogaidd o’r cyw iâr i’w goginio, ond mae rhywbeth i’w ddweud am y ryseitiau clun cyw iâr hynny hefyd! Mae cluniau cyw iâr yn blasu mor wych, mae’n anodd meddwl ei fod yn cael ei anwybyddu. Pa fwyd arall mwy amlbwrpas sydd yna? Gellir coginio cyw iâr mewn llawer o wahanol ffyrdd, megis wedi’i ffrio, ei bobi, ei goginio ar y stôf mewn sgilet, neu mewn popty araf.

Llun gan Ekaterina Novitskaya ar Unsplash

Canllawiau Cysylltiedig

dulliau coginio

Cyn i ni symud ymlaen at y ryseitiau y dylech eu gwneud, gadewch i ni drafod rhai dulliau o wneud eich cinio cyw iâr oddi ar y stôf rheolaidd neu ryseitiau cyw iâr wedi’u pobi.

potiau ar unwaith

Mae technegau wedi newid llawer dros y blynyddoedd. Yn sicr, mae cyw iâr popty araf, cyw iâr wedi’i bobi, neu hyd yn oed cyw iâr wedi’i ffrio mewn popty i gyd yn ddulliau gwir brofedig, ond mae hyd yn oed y dechnoleg wedi newid. Nawr gallwch chi goginio cyw iâr mewn Pot Instant mewn ffracsiwn o’r amser y mae’n ei gymryd i bobi, gan wneud eich cinio cyw iâr gymaint yn haws.

ffrio aer

Os na chewch eich gwerthu ar y Instant Pot, gallwch hefyd roi cynnig ar y dull ffrio aer. Nid yw’r ffrïwr aer mor gyflym â’r popty pwysau, ond mae’n defnyddio llai o olew neu fraster, sy’n gwneud eich ryseitiau cinio cyw iâr ychydig yn iachach. Ar wahân i fod yn opsiwn iach ar gyfer coginio, mae glanhau yn gip ac yn gyffredinol nid oes angen llawer o ymdrech.

holi dwys

Waeth beth fo’r adeg o’r flwyddyn, mae angen i rai ohonom grilio trwy’r flwyddyn. Nid oes ots a ydych chi’n defnyddio’r ffurf fwy traddodiadol o siarcol, y dull gril nwy, neu hyd yn oed y gril trydan. Byddwch chi’n dal i gael y blas gwych hwnnw na allwch chi ei ddyblygu mewn popty (mor hawdd). Os ydych chi’n defnyddio peiriant ffrio aer, gallwch chi ddod yn agos, ond nid yw yr un peth.

Y ryseitiau cyw iâr gorau

Y cyw iâr wedi’i ffrio orau

Cyw iâr wedi'i ffrio wedi'i weini ar ddalen gyda chili.

Y tric yma yw defnyddio sgilet haearn bwrw a bara dwbl y bronnau cyw iâr. Dyma’r cyw iâr wedi’i ffrio creisionllyd mwyaf crensiog. Bwytewch ef yn blaen neu gael saws i’w dipio; y naill ffordd neu’r llall, ni chewch eich siomi.

Darllen Mwy: Y Rysáit Cyw Iâr Wedi’i Ffrio Gorau

Y cawl cyw iâr perffaith

Chili cyw iâr gwyn mewn powlen gyda garnais cilantro.

Nid oes rhaid i chi aros am annwyd i fwynhau priodweddau iachâd cawl cyw iâr cartref. Mae’r cawl hwn wir yn cynhesu’r enaid. Does dim rhaid i chi setlo am gawl cyw iâr traddodiadol chwaith. Parwch ef â chwpl o’r amrywiadau hyn.

Darllen mwy: Sut i wneud y cawl cyw iâr perffaith

Cyw Iâr Peri-Peri

Cyw iâr peri wedi'i grilio.

Mae hwn yn rysáit cyw iâr wedi’i grilio perffaith gyda tharddiad Affricanaidd a Phortiwgal ac ychydig o sbeis. Ar ôl ei farinadu yn ei saws finegr sbeislyd, mae’n barod i’r glo coch-poeth gael y torgoch perffaith hwnnw.

Darllen Mwy: Sut i Wneud Cyw Iâr Peri Peri

Cyw iâr wedi’i ffrio o Hawäi Melys a Chrensiog

Cyw Iâr Garlleg Hawaii.

Cwpl o ryseitiau cyw iâr wedi’u ffrio gyda rhai blasau Asiaidd unigryw o arlleg persawrus a mochiko. Mae’r cyw iâr yn cael ei farinadu mewn ychydig o soi, sinsir, a sbeisys i greu’r cyw iâr crensiog, melys ychwanegol hwn. Cyfunwch ef ag ychydig o reis ac mae gennych chi greadigaeth o gymysgedd cyfoethog yr ynys o ddiwylliannau a bwydydd.

Darllen Mwy: Sut i Wneud Cyw Iâr wedi’i Ffrio o Hawaii

Karaage, cyw iâr wedi’i ffrio o Japan

Cyw iâr wedi'i ffrio o Japan wedi'i weini ar blât.

Nid eich rysáit cyw iâr arferol, ond ffefryn Japaneaidd wedi’i wneud â marinâd mwyn. Mae hefyd yn llai seimllyd na’r fersiwn Americanaidd, ond yr un mor flasus. Ychwanegwch ychydig o dafelli lemon neu efallai mayonnaise Japaneaidd fel saws dipio.

Darllen Mwy: Sut i Wneud Cyw Iâr wedi’i Ffrio o Japan

Barbeciw Cornell Cyw Iâr

Cyw iâr Cornell wedi'i grilio ar gril.

Dyma’r rysáit cyw iâr wedi’i grilio perffaith y mae’n rhaid ei wneud ac fe’i crëwyd gan wyddonydd bwyd ym 1950. Mae’r marinâd ei hun yn llawn blasau cymhleth sy’n helpu i sesno a thyneru’r cyw iâr. Mae’n rhaid rhost.

Darllen Mwy: Sut i Wneud Cyw Iâr Cornell

cyw iâr wedi’i ffrio Corea

Cyw Iâr Fried Corea.

Dim ond yn ystod y 1980au y daeth cyw iâr wedi’i ffrio o Corea yn boblogaidd ac mae bellach yn obsesiwn sydd wedi’i droi’n stwffwl. Efallai mai’r cyfeiliant gorau ar gyfer cyw iâr wedi’i ffrio o Corea yw cwrw oer iâ a rhywfaint o radish daikon wedi’i biclo.

Darllen Mwy: Sut i Wneud Cyw Iâr Ffrïo Corea

Cyw Iâr Ffrwyth Llaeth Menyn Arddull Deheuol

Estyniad llaw am ddarn o gyw iâr wedi'i ffrio creisionllyd gyda llaeth enwyn.

Er ein bod yn gwybod mai cyw iâr wedi’i ffrio yw’r bwyd cysur eithaf, mae’r rysáit cyw iâr wedi’i ffrio hwn yn ychwanegu heli i helpu i gadw suddlonder y cig. Mae’r llaeth enwyn trwchus yn helpu’r carthu i lynu dros y cig cyw iâr.

Darllen Mwy: Rysáit Cyw Iâr wedi’i Ffrio yn y De

Rydyn ni wedi ymdrin â rhai o’n hoff ryseitiau cyw iâr, felly yr unig broblem sy’n rhaid i chi ei hwynebu ar hyn o bryd yw penderfynu pa rysáit i ddechrau. Rydym yn argymell dechrau o’r dechrau a dilyn y rhestr. Ychwanegwch nhw at arsenal eich cegin ac ni chewch eich siomi.

Rydym yn argymell defnyddio heli neu farinâd wrth goginio cyw iâr. Nid yn unig y mae’n ychwanegu lefel arall o flas, ond mae hefyd yn ychwanegu lleithder fel bod eich cyw iâr yn aros yn fwy suddlon ac nad yw’n sych, wedi crebachu neu’n cael ei losgi’n ormodol. Gellir dod â neu farinadu cig mewn ychydig oriau cyn i’r broses goginio ddechrau. Bydd yn sicrhau, ni waeth pa rysáit rydych chi’n ei ddilyn, bydd eich cyw iâr yn dod allan yn berffaith bob tro.

Argymhellion y Golygyddion


Leave a Comment

Your email address will not be published.