Y ryseitiau gorau wedi’u gwneud gyda chyffeithiau Jane de Graaff Today Show Extra

Gyda llifogydd yn tarfu ar gost ac argaeledd ein ffrwythau a’n llysiau, costau byw cynyddol, a’r holl bwysau cynyddol ar ein basgedi siopa, mae nawr yn amser gwych i ailymweld â’r eil bwyd tun yn yr archfarchnad.

Weithiau mae bwyd tun yn disgyn ychydig allan o’n cynllunio bwydlen, ond mae’n wych ei gael wrth law pan fydd pethau eraill yn fyr, neu dim ond am ychydig o amrywiaeth a hwyl.

Felly, gadewch i ni blymio i mewn a gwneud rhai prydau hwyliog lle mae bwyd tun yn seren y sioe. Ymunais â Today Extra bore ‘ma i agor caniau a chwipio rhywbeth blasus.

DARLLEN MWY: Y diodydd di-alcohol neu alcohol isel gorau i’w prynu a rhoi cynnig arnynt

cawl oddi uchod

Mae llysiau tun yn wych ar gyfer tywydd cawl. Ond y tric yw gwneud yn siŵr nad ydych chi’n eu berwi na’u mudferwi. Mae llysiau tun eisoes wedi’u coginio ac ni fyddant yn gwrthsefyll berwi, oherwydd byddant yn cwympo’n ddarnau ac nid yw hynny’n dda i’r gwead.

Y gorau y gallwch chi ei wneud yw mudferwi rhywfaint o winwnsyn i gael blas melys y gwaelod, yna ychwanegwch eich cawl a’ch perlysiau a gadewch iddo fudferwi ychydig i drwytho’r blasau. Ychwanegwch y llysiau tun ar y diwedd a’u cynhesu.

Gorffennwch y swp gyda rhywfaint o lemwn neu berlysiau ffres i ychwanegu ychydig o ffresni eto a hynny yw sut i wneud cawl gyda llysiau tun.

Jane’s Minestrone gyda Llysiau tun

Rysáit cawl minestrone Jane de Graaff. (Cyflenwyd)

Cynhwysion:

 • Olew olewydd
 • 2 x winwnsyn, wedi’i dorri
 • 2 lwy de o garlleg wedi’i friwio
 • 1 llwy fwrdd o finegr balsamig
 • pinsiad o naddion chili (dewisol)
 • 2 lwy fwrdd o bast tomato
 • 1 can o domatos wedi’u malu
 • 4 stribed mawr o groen lemwn a’r sudd i gyd
 • past basil neu basil sych
 • Gall 1 gymysgu pys a moron, wedi’i ddraenio
 • 1 ffa cannellini, wedi’i ddraenio
 • 1 gall tatws babi, wedi’i ddraenio
 • 1 cwpan o basta wedi’i goginio o ddewis

Gremolata cyflym i’r brig:

 • persli wedi’i dorri
 • olew olewydd
 • sudd 1 lemwn
 • Halen
 • parmesan wedi’i gratio (dewisol)

Dull:

Cynhesu pot mawr gydag ychydig o olew olewydd dros wres canolig. Coginiwch nionyn nes ei fod wedi meddalu ac yna ychwanegu garlleg, chili a balsamig. Coginiwch nes yn feddal a melys.

Trowch y past tomato a choginiwch am 1 munud. Arllwyswch y tomatos tun i mewn, ychwanegu 1 litr o broth llysiau a dod ag ef i fudferwi. Ychwanegwch y basil a chroen y lemwn.

Arllwyswch basta wedi’i goginio a’r holl lysiau wedi’u draenio i’w cynhesu; peidiwch â berwi neu byddant yn cwympo’n ddarnau.

Cymysgwch yr holl gynhwysion gremolata gyda’i gilydd mewn powlen, yna gweinwch y cawl yn boeth gyda gremolata ar ei ben.

past pysgod tun

Cegin COVID-19, pasta sardîn pantri
Mae past pysgod tun yn rhad ac yn flasus. (Cyflenwyd)

Mae pysgod tun yn llawer mwy na thiwna mewn salad neu sardinau ar dost. Os dewiswch bysgod mewn olew, gallwch ddefnyddio’r olew i ychwanegu blas at yr hyn rydych chi’n ei goginio. Mae pysgod tun yn ddewis rhad yn lle pysgod ffres, sy’n cael ei ddylanwadu gan bris y farchnad. Gallwch hefyd ei gadw wrth law yn y pantri ac mae’n dda i chi hefyd.

Rhad, blasus a hawdd…sy’n ei wneud yn enillydd yn ein llyfrau.

Pâst pysgod tun hawdd

Cynhwysion:

 • 1 can o sardinau mewn olew (cadwch yr olew, byddwch chi’n ei ddefnyddio, neu defnyddiwch ychydig o olew olewydd ychwanegol os yw’ch pysgod mewn heli)
 • 1 winwnsyn brown, wedi’i deisio
 • 1 llwy de o friwgig garlleg (neu hyd yn oed ¼ llwy de o halen garlleg neu ronynnau)
 • 2 lwy fwrdd o bast tomato
 • 1 pecyn o basta sydd gennych

Dull:

 1. Coginiwch y pasta yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn.
 2. Tra bod y pasta’n coginio, cynheswch sgilet dros wres canolig, arllwyswch yr olew i mewn o’r can sardîns a’i gynhesu’n ysgafn. Cymysgwch y winwnsyn wedi’i dorri a’i ffrio nes ei fod yn dryloyw ac yn felys.
 3. Gostwng y gwres ac ychwanegu garlleg, gan droi nes ei fod yn persawrus.
 4. Ychwanegu’r sardinau a’r past tomato, cymysgu i bast a’i gynhesu.
 5. Draeniwch y pasta (gan gadw peth o’r dŵr pasta rhag ofn y bydd angen llacio’r saws) yna ei daflu yn y sgilet poeth gyda’r saws sardîn.
 6. Gweinwch yn boeth gyda’ch hoff berlysiau ffres neu sych wedi’u taenellu ar eu pennau a’u sychu ag olew olewydd.

DARLLEN MWY: Mae Aldi yn lansio bar gwin pop-up moethus yn Sydney ac ni fydd cyfanswm y bil ar gyfer gwesteion yn fwy na $5

Mezze gyda falafel a dip

Mae ffa tun yn ardderchog. Nid yn unig y maent yn rhad ac yn dda i chi, maent hefyd yn amlbwrpas. Gallwch chi bob amser wneud dip da gydag unrhyw dun o ffa, wedi’i gymysgu ag ychydig o olew, lemwn a halen.
Mae Hummus yn glasur a wneir gyda gwygbys, tahini a garlleg. Ond mae dip ffa menyn hefyd yn wych neu dip betys wedi’i wneud â chnau Ffrengig yn lle tahini.

Mae Falafels hefyd yn fyrbryd blasus i’w wneud gyda gwygbys ac yn berffaith gyda phicls a dip braf.

falafel

 • 1 gall ffacbys, wedi’i ddraenio
 • 1 llwy fwrdd o friwgig garlleg
 • ½ llwy de o halen winwnsyn
 • ½ llwy de cwmin
 • 1 llwy de o hadau coriander
 • 1 llwy de o naddion persli sych
 • 2 lwy fwrdd o flawd plaen neu flawd gwygbys
 • 2 lwy fwrdd o friwsion bara
 • olew ar gyfer ffrio (mae olew bran reis yn gweithio’n dda)

Dull:

Cymysgwch yr holl gynhwysion ac eithrio olew ffrio i mewn i bast, gwnewch beli bach. Ffriwch ychydig o beli ar y tro yn yr olew poeth a draeniwch ar dywel papur. Archebwch tra byddwch chi’n ailadrodd nes i chi ddefnyddio’r holl basta.

dip betys

 • Gall 1 x beets, wedi’u draenio
 • 1 cwpan o cashews
 • 1 llwy de cwmin
 • 1 llwy de o goriander
 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd
 • halen, naddion chili neu bowdr garlleg – i flasu

Dull:

Yn syml, cymysgwch yr holl gynhwysion gyda’i gilydd nes i chi gael y cysondeb saws rydych chi ei eisiau. Ysgeintiwch ag olew olewydd ychwanegol ac ysgeintiwch chili ychwanegol arno.

Pwdinau Ffrwythau Tun

Mae ffrwythau tun yn beth rhyfeddol. Gallwch chi gael y math mewn surop neu sudd a gwneud y pwdinau mwyaf gwych. Mae’r clasuron yn cynnwys gwneud crwst pastai, gosod bricyll neu eirin gwlanog ar y top a’i bobi yn null clafoutis, neu roi’r ffrwythau wedi’u draenio mewn dysgl bobi, brwsio’r top â cheirch, menyn a sbeisys a’u pobi ar gyfer pwdin briwsionllyd wedi’i weini’n boeth. . gyda hufen iâ

Ond dwi’n hoff iawn o gacen bîn-afal wedi’i falu’n glasurol, lle mae’r suddion o’r can yn cael eu sandio i lawr am laeth ac wyau, gan wneud cacen orffenedig sy’n drwchus a melys gyda sudd ffrwythau.

cacen pîn-afal wedi’i falu

Cynhwysion:

 • 2 gwpan o flawd hunan-godi
 • 1 cwpan siwgr powdr
 • ½ llwy de sinamon
 • 1 can (432 g) pîn-afal wedi’i falu (mewn sudd neu surop) – heb ei ddraenio

Dull:

Cynheswch y popty i 180°C a leiniwch dorth neu badell gacennau gyda phapur pobi.

Hidlwch y blawd i bowlen fawr, yna chwisgwch y siwgr powdr, sinamon, a’r tun cyfan o bîn-afal, gan gynnwys sudd neu surop. Cymysgwch i gyfuno yna arllwyswch i’r tun wedi’i leinio. Peidiwch â gor-gymysgu.

Pobwch am 50-60 munud neu hyd nes y daw piciad cacen allan yn lân, a gadewch i gacennau oeri.

Tra bod y gacen yn oeri, gwnewch farug o’ch dewis. Rwy’n hoffi gwneud a rhew caws hufen. Unwaith y bydd y gacen yn oer, taenwch yn hael gyda rhew.

Am ddogn dyddiol o 9Mêl, Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr yma.

amatriciana

Snuggle i fyny gyda phlât o basta a chofleidio disgyn

Leave a Comment

Your email address will not be published.