Y Ryseitiau Pasta Gorau ar gyfer yr Haf – The New York Times

Dyma’r tymor ar gyfer trawiadau wedi’u grilio a phwdinau mawr, hawdd, ond gall pastas haf fod yn arwyr di-glod y coginio tymhorol a nosweithiau prysur yr wythnos. Yn gludadwy, yn aml yn llysieuol ac yn gysurus iawn, gall y ryseitiau coginio New York Times hyn ddisgleirio mewn potluck neu eu paru gyda’i gilydd fel cinio hawdd i ddau, gyda bwyd dros ben y byddwch yn sicr yn edrych ymlaen ato.

Mae’r rysáit hwn gan Melissa Clark yn hepgor y dresin sy’n seiliedig ar mayonnaise. Yn lle hynny, mae’n socian y briwgig sialóts mewn finegr balsamig a sudd lemwn yn ddigon hir i dawelu eu hymyl, yna’n ei daflu â phasta cynnes. Meddyliwch am y rysáit syml hwn fel cynfas gwag a’i addasu i flasu. Ychwanegwch lond llaw o gapers neu olewydd ar gyfer blas ychwanegol, ffa blanched ar gyfer gwasgfa, neu ddarnau tiwna neu salami ar gyfer protein.

Efallai mai’r drosedd fwyaf yn y gegin yw asbaragws wedi’i or-goginio. Yn ffodus, mae rysáit pasta Eric Kim yn sicrhau bod y coesau hynny’n cael y driniaeth gywir. Yma, maen nhw’n cael eu hychwanegu olaf, felly mae’r gwres gweddilliol o’r pasta wedi’i goginio yn eu maldodi heb eu gor-goginio. Mae’n wrthgyferbyniad gweadol perffaith i’r brathiadau gim cyfoethog hufen a hallt wedi’u rhostio.

Presgripsiwn: pasta asbaragws hufennog

Mae Zucchini yn disgleirio yn y rysáit hawdd hwn gan David Tanis, sy’n galw am i’w basta haf fod yn “syml a ffres, yn ddelfrydol wedi’i wneud â llysiau yn syth o’r ardd neu’r farchnad.” Gallai sboncen haf o unrhyw fath weithio yma. Mae wedi’i goginio nes ei fod yn feddal ac ychydig yn hyblyg, wedi’i atgyfnerthu ar y diwedd gyda chroen lemwn ffres, pupur coch wedi’i falu a ricotta hufennog.

Mae pob haf yn cyflwyno paradocs: mae’r eggplants yn eu siâp gorau, ond mae’r gwres yn gwneud tanio’r popty mor anneniadol. I’r perwyl hwnnw, mae Kay Chun yn cynnig y rysáit stof hon, yn barod mewn ffracsiwn o’r amser. Mae’r eggplant yn dod yn dendr, bron yn toddi i mewn i saws tomato hawdd ei ddefnyddio, cyn cael ei orchuddio â chaws Parmesan, briwsion bara panko wedi’u tostio, a sleisen iach o mozzarella. Efallai y byddwch chi’n meddwl tybed pam mae ffordd arall o wneud parmesan eggplant.

Mae Paste Tomato Menyn Ali Slagle yn cymryd ciw o fara tomato ar gyfer rysáit hawdd nad oes angen unrhyw gyllyll arno (ie, sero). Yn lle hynny, edrychwch i’r grater bocs i friwsioni tomato a garlleg, a hyd yn oed crymbl menyn wedi’i rewi. Mae’r startsh yn y dŵr pasta cynnes yn troi’r cynhwysion yn saws trwchus, sgleiniog sy’n gwydro’r pasta o’r tu mewn allan. Ond dewiswch domatos aeddfed yn eu tymor, os gallwch chi. Fel y dywed Ali, “os yw eich tomatos yn ddi-flas, bydd eich pasta hefyd.”

Presgripsiwn: Past Tomato a Menyn

Does dim byd yn cymharu ag ŷd ganol haf. Mae Melissa Clark yn gwneud y gorau o’r ffa pico hynny, gan eu defnyddio mewn dwy ffordd: yn gyntaf, fel sylfaen saws moethus, yna’n gyfan ac wedi’i goginio’n dyner ar gyfer gwead. Er bod y rysáit yn dweud y gall corn y tu allan i’r tymor neu hyd yn oed wedi’i rewi weithio yma, manteisiwch ar y clustiau ffres hynny yn eu tymor.

Presgripsiwn: Pasta Corn Hufennog gyda Basil

Mae sesnin poeth sbeislyd a phupur Scotch nerthol yn dod â’r gorau yn y rysáit pasta Millie Peartree Rasta hwn. Mae hi’n argymell cyfuniad lliw ar gyfer y pupurau yn y rysáit, perffaith ar gyfer enfys o bupurau’r haf, pob un â melyster o fath gwahanol.

Bydd selogion tomatos yn llawenhau dros y rysáit hwn gan Ali Slagle, sy’n defnyddio tomatos ffres, wedi’u sychu yn yr haul. Yn llawn egni dirlawn, mae tomatos heulsych yn cael eu cymysgu â chnau Ffrengig wedi’u tostio i’w croesawu’n fawr. Mae criw o lysiau (arugula, perlysiau, neu gyfuniad o’r ddau) yn ymuno ar y diwedd, gan ychwanegu hyd yn oed mwy o ddisgleirdeb at y salad pasta hafaidd hwn.

Presgripsiwn: Salad Pasta Tomato Dwbl

Beth yw pwynt salad pasta os nad yw’n gludadwy ac yn barod i’w fwyta? Yn fersiwn Kay Chun bydd pawb yn gofyn am y rysáit. Mae’n hawdd ei wneud o flaen amser ac ar ei orau ar dymheredd ystafell, gan fod brathiadau o bupur melys a thomatos wedi’u stiwio yn cydbwyso’r ffeta crymbl yn hyfryd.

Presgripsiwn: Salad Orzo gyda Phupur a Feta

Dim prosesydd bwyd? Dim problem. Nid oes angen unrhyw offer arbennig ar Ali Slagle pesto. Yn lle hynny, mae’r perlysiau, garlleg, cnau, a halen yn cael eu torri’n bwrpasol a’u malu’n bast nes eu bod wedi’u trawsnewid yn berffaith yn pesto gwych a’u cymysgu â phasta a phys.

Presgripsiwn: Pasta gyda phesto briwgig a phys

Peidiwch ag anwybyddu’r toreth o domatos ceirios sydd ar gael yn ystod yr haf. Er mai’r mathau mwy yn aml yw asgwrn cefn sawsiau pasta, efallai nad oes ganddyn nhw melyster dwys eu brodyr a chwiorydd llai. Yn y rysáit hawdd hon yn ystod yr wythnos, mae Naz Deravian yn cyfuno berdys wedi’u rhewi, stwffwl rhewgell i’r mwyafrif, gyda thomatos ceirios lliwgar sy’n datblygu blas dyfnach fyth diolch i ffenigl ac olew wedi’i drwytho â garlleg.

Wedi’i goginio nes ei fod yn jami, mae zucchini wedi’i gratio yn datgelu ei nodweddion melys a boddhaol yn y Ali Slagle Pasta hwn. Os nad ydych ar frys, daliwch ati i goginio – dim ond po hiraf y bydd y stiwiau zucchini y bydd y blasau hynny’n gwella’n well. Y wobr am eich amynedd yw zucchini wedi’i garameleiddio’n iawn y gellir ei rewi’n hawdd am y tro nesaf y byddwch chi’n gwneud y rysáit hwn (ac yn bendant bydd tro nesaf).

Presgripsiwn: Pasta Zucchini wedi’i garameleiddio

Leave a Comment

Your email address will not be published.